DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 28     <-- 28 -->        PDF

S. Matić, D. Delač: UZGOJNI ZAHVATI KAO MJERA POVEĆANJA VRIJEDNOSTI PRIVATNIH ŠUMA ... Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 121-146
Tablica 8. Površine, drvne zalihe i prirasti privatnih šuma po uzgojnim i strukturnim oblicima na području Gorskog kotara
Table 8 Areas, growing stock and increment in private forests by silvicultural and structural forms in Gorski Kotar


Površina


Vrsta šume


Area


Species forest


ha
Regularne šume visokog uzgojnog oblika


13264


Regular forest of high silvicultural form


Sjemenjače bukve


8505


Seed forests of beech


Sjemenjače bukve i smreke


750


Seed forests of beech and spruce


Sjemenjače smreke


1284


Seed forests of spruce


Sjemenjače OTB


1406


Seed forests of other hardwood species


Sjemenjače OMB


1310


Seed forests of other softwood species


Sjemenjače crnoga bora


9


Seed forests of black pine


Preborne šume visokog uzgojnog oblika


6085


Selection forests of high silcivultural form


Preborne šume jele i bukve


4937


Selection forests of fir and beech


Preborne šume jele i smreke


1148


Selection forests of fir and spruce


Panjače


3031


Coppices (low silvicultural form)


Panjače medunca


839


Coppices of pubescent oak


Panjače bukve


1618


Coppices of beech


Panjače OTB


574


Coppices of other hardwood species


Sveukupno – Overall 22380


ukazuju na to da je današnja situacija u privatnim šumama
ovog područja jednako loša i zabrinjavajuća kao i u
ostalim privatnim šumama u Hrvatskoj. Privatne šume u
Hrvatskoj izložene su permanentnoj devastaciji koja je
počela od njihovog izdvajanja u privatno vlasništvo na
osnovi Carskog patenta od 17. V. 1877. godine, a traje
do današnjih dana (S t a rč e v i ć 1984 i 1992).


Razloge postupnog propadanja tih šuma možemo
tražiti u šumarskoj nestručnosti onih koji u njima izvode
zahvate, raslojavanju sela, usitnjenosti posjeda, socijalnom
statusu vlasnika, nesigurnosti privatnog vlasništva,
dužini proizvodnog ciklusa, slaboj kontroli i
sankcioniranju te nepoštivanju zakonskih propisa.


Privatne šume na području UŠP Delnice su sve, u
razdoblju od tri zadnja desetljeća, u cijelosti uređene,
za razliku od ostalih privatnih šuma u Hrvatskoj. To im
daje veliku prednost u odnosu na ostale, a i mogućnost
da daljnjim stručnim radom, ponajprije na njezi, obnovi,
planiranju i organizacijskim promjenama, povećaju
svoju kvalitetu, proizvodnost i vrijednost.


Drvna zaliha Prirast
Growing stock Increment


m3/ha m3 m3/ha
126 1652675 3,5


137 1165185 4,2
179 134250 5,8
165 211860 4,4
92 129352 3,1
8 10480 0,3
172 1548 3,1


188 1087185 5,6


173 854101 5
203 233084 6,2


62 218459 2,6
49 41111 2,5
94 152092 3,6
44 25256 1,8


125 2958319 3,9


Međutim postoje objektivni razlozi koji otežavaju
gospodarenje u tim šumama, a to su:
Usitnjenost posjeda (prosječna površina čestice je s


predznakom dvije nule).
Neriješeni imovinsko pravni odnosi, kao i nestimulativni način rješavanja vlasništva, koji je spor i
skup.
Neusklađenost katastra kultura sa stvarnim stanjem


na terenu, kao i neusklađenost katastra i gruntovnice.
Zbog gospodarenja na razini katastarske čestice


onemogućeno je bilo kakvo kompleksnije gospodarenje
šumskim resursima.
Predrasude vlasnika ka udruživanju u gospodarenju


(Zadruge) zbog negativnih iskustava u bližoj prošlosti.
Bijeg mlađeg, vitalnijeg stanovništva iz ruralnih


prostora u gradove.