DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 31     <-- 31 -->        PDF

S. Matić, D. Delač: UZGOJNI ZAHVATI KAO MJEJIA POVEĆANJA VRIJEDNOSTI PRIVATNIH SUMA . Šumarski list br. 3-4, CXXXII (2008), 121-146
jedne ophodnjice. Sječa se obavlja
svake ophodnjice, a ona predstavlja
razdoblje između dviju sječa na
istoj površini i obično iznosi 10 godina.
U normalnoj prebomoj šumi
koja ima normalnu drvnu zalihu siječemo
10 godišnji prirast drvne
mase. U normalnim uvjetima to je
25 % od ukupne drvne zalihe u sastojim.
Ako je drvna zaliha veća od
normalne, intenzitet sječe ne smije
biti veći od 30 %, a ako je manja,
možemo ga smanjiti do 15 %. To je
i granični intenzitet ispod kojega
ne bi trebalo ići, što znači da sa
sječom trebamo pričekati da prođe
još jedna ophodnjica, u ovom
slučaju daljnjih 10 godina. Ukoliko
bi intenzitet bio veći, bila bi ugrožena
preboma struktura, a to znači
i prirast, pomlađivanje i stabilnost
prebome sastojine. Niži intenziteti
od navedenih i sječe s takvim intenzitetima
ne bi mogli održavati
prebomu sastojinu u optimalnim
uvjetima koji nam osiguravaju
maksimalnu proizvodnju i optimalnu
regeneraciju (Matić i Sken


derović 1992, Matić i Hara -Slika 9. Uzgojni postupci u prebomoj šumi (prema: Hawley i Smith 1954. te Burschel


pin 1986, Matić i dr. 2006). i Huss 1997, promijenjeno)


Figure 9 Silvicultural treatments in a selection forest (according to: Hawley and Smith


U prebomim sastojinama u koji


1954, and Burschel and Huss 1997, changed)


ma je drvna zaliha niža od normalne,
kao što je to slučaj u prebomim Slika 9. prikazuje distribuciju stabala s obzirom na promjer u uravnotešumama
privatnih šumoposjednika, ženoj prebomoj sastojim prije i nakon sječe. Sijeku se sva stabla čiji je prsnužno
je izvoditi uzgojne zahvate ni promjer veći od odabrane dimenzije zrelosti (x). Time se ispunjavaju
zbog formiranja prebome stmkture, funkcije pomlađivanja i iskorištavanja u prebomom gospodarenju. Medu
stimulacije prirodne ili umjetne obsrednje
debelim stablima (y - x) doznakom se obavlja njega proredom.
nove i uklanjana onih jedinki koje Medu tanjim stablima (prsni promjeri manji od y) obavlja se njega čišćepo
svojoj kvaliteti, a i vrsti drveća, njem. Istodobno se doznačuju sva oštećena, deformirana i bolesna stabla.
onemogućavaju ih usporavaju poPostupci
su prostorno i vremenski koncentrirani, a sastojina nakon sječe
mlađivanje poželjnih vrsta drveća. zadržava prebomu stmkturu.


ZAHVATI NJEGE I OBNOVA U REGULARNIM SUMAMA VISOKOG
I NISKOG UZGOJNOG OBLIKA
Tending and regeneration treatments in regular
high forests and coppices


Regulame, jednodobne šume visokog uzgojnog od 1 165 185 mČ, prosječnom zalihom od 137 mČ/ha i
oblika ili sjemenjače u posjedu privatnih šumoposjedprirastom
od 4,2 mČ/ha.
nika zauzimaju ukupnu površinu od 13 264 ha, s ukup


Sjemenjače bukve i smreke te sjemenjače smreke


nom drvnom pričuvom od 1 625 675 mČ, s prosječnih


zauzimaju površinu od 2 035 ha, s drvnom pričuvom


126 mČ/ha i prirastom od 3,5 mČ/ha.


od 346 110 mČ, prosječnom zalihom od 172 mVha i priNa
navedenoj površini dominantnu ulogu imaju burastom
od 5,2 mČ/ha.
kove šume s površinom od 8 505 ha, drvnom pričuvom