DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 36     <-- 36 -->        PDF

S. Matić, D. Delač: UZGOJNI ZAHVATI KAO MJERA POVEĆANJA VRIJEDNOSTI PRIVATNIH ŠUMA . Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 121-146
Johe (Alnus sp.) la, ogrjev, energetsko drvo. Ikričavo drvo je jako traže-
Crna joha (Alnus glutinosa L.). Vrsta s vrlo širokim
mm no na tržištu.
okomitim i horizontalnim arealom. Rasprostire se u Prilikom osnivanja šumskih kultura obične breze
okomitom rasponu od nizinskih staništa do visinskih sadi se 1 000–2 000 sadnica po hektaru.


dijelova Alpa. Zbog širokog areala postoji mogućnost
diferenciranja u klimatske rase različitih osobina. Posjeduje
sposobnost brzog rasta i velikog prirasta te otpornosti
na mraz.


Crna joha u nas obilno pridolazi u nizinskim šumama
Podravine, Posavine, Pokuplja i Podunavlja, u
smjesi sa drugim vrstama ili tvori čiste sastojine. Prirodne
sastojine uspijevaju na posebnim stojbinama
koje su uvjetovane edafskim i hidrološkim čimbenicima.
Uzgojno je sve interesantnija zbog ekološke konstitucije
pionirske vrste, brzorastućih i meliorativnih
osobina te mnogostruke uporabne vrijednosti drva.
Ekološka konstitucija određuje crnu johu, uz poljski jasen,
kao temeljnu vrstu za biološku pripremu u procesu
obnove degradiranih nizinskih stojbina.


U dobi od 60 godina postiže visine preko 35 m. Kulminacija
tečajnog volumnog prirasta nastupa u 20. godini
i iznosi oko 20 m3/ha. Do dobi od 50 godina na I.
bonitetu proizvede oko 700 m3/ha. Drvo joj ima veliku
primjenu posebno u proizvodnji namještaja.


Kod nas se još javljaju bijela joha (Alnus incana L) i
zelena joha (Alnus viridis/Chaih/Lam et D.C.) ali su im
proizvodne mogućnosti i vrijednost drva na tržištu male
pa nisu interesantne za podizanje šumskih kultura.


Prilikom osnivanja šumskih kultura johe sadi se
3 000–5 000 sadnica po ha.


Breze (Betula sp.)


Obična breza (Betula pendula Roth.). Postiže visine
do 30 m i debljine do 60 cm prsnog promjera. Doživi
starost do 100 godina. U Hrvatskoj obična breza najviše
dolazi na Papuku, Psunju, Bilogori, Kalniku, u banijsko-
kordunskoj regiji, Lici i Gorskom kotaru. Zbog
svojih bioloških svojstava i ekoloških zahtjeva ona je
pionirska vrsta drveća koja osvaja izvanšumske površine
i stojbine koje se prirodno pomlađuju unutar areala
klimatogenih vrsta drveća. (Rauš i Matić 1994). To
su ponajprije nekadašnje poljoprivredne površine, opožareni
tereni, stojbine unutar areala hrasta kitnjaka i
obične bukve, preborne šume jele i bukve i sl.


Kad je u smjesi s drugim vrstama drveća rast joj je
skroman. Brzi rast koji ima u mladosti usporava se, a u
dobi od 40 godina je preraste smreka, a bukva u 60. godini.
U dobi od 60-80 godina volumni prirast joj iznosi
5 m3/ha krupnoga drva.


U dobi od 80 godina postiže 26 m visine, 32 cm
srednji prsni promjer, 389 m3/ha drvnog obujma i prosječni
volumni prirast od 4 m3/ha.


Drvo breze ima široku uporabu kao stolarsko, tokarsko,
rezbarsko drvo, furniri, celuloza, umjetna svi-


Trešnja (Prunus sp.)


Trešnja divlja (Prunus avium L.). Prirodni areal
divlje trešnje pruža se po cijeloj Europi, s izuzetkom
dalekog sjevera. Izrazita je vrsta svjetla. U mladosti do
dobi od 40 godina je brzorastuća vrsta drveća. Nakon
toga usporava rast, da bi u dobi od 50–60 godina prestala
s visinskim prirašćivanjem (P i nt ar i ć 2002).


Na kvalitetnim staništima doseže visinu od i do 30
m, prsni promjer od 40–50/60 cm i prosječni volumni
prirast od godišnje 8 m3/ha. Drvo crvene boje spada
među najljepše od svih vrsta drveća.


Ima veliku cijenu na tržištu i vrlo je tražena za proizvodnju
furnira posebno pri izradi namještaja.


Ima tendenciju jakog grananja te je nužno obavljati
njege rezanjem grana kad stablo dosegne prsni promjer
od 10–15 cm. Prije toga treba raditi na formiranju krošanja.


Prilikom osnivanja kultura dobro ju je saditi u manjim
grupama i miješati s drugim vrstama drveća. Saditi
oko 3 000 biljaka po hektaru.


Sorbus sp.


Od roda Sorbus kod nas pridolaze oskoruša (Sorbus
domestica L.), jarebika (Sorbus aucuparia L.), brekinja
(Sorbus torminalis /L./ Crantz), mukinja (Sorbus
aria /L./ Crantz), mukinjica (Sorbus chamaemespilus
/L./ Crantz) i mukinja planinska (Sorbus mougeotti
Soy. Will. et Godr.).


Od navedenih vrsta u Gorskom kotaru bi se s gospodarskog
stajališta mogle podizati šumske kulture od
ovih sorbusa:


Jarebika (Sorbus aucuparia L.). Vrsta planinskih i
brdskih šuma. Naraste do 20 m visine i prsnog promjera
25–30 cm. S obzirom na stanište tolerantna je vrsta.
U mladosti raste brzo, a nakon 20 godina oslabi. U Europi
je vrlo cijenjana za izradu pokućstva.


Brekinja (Sorbus torminalis /L./ Crantz). Kod nas
dolazi od kitnjakovih šuma do šuma jele i bukve. Ettinger
(1890) u Šumarskom listu navodi da je na šumsku i
gospodarstvenu izložbu u Beču 1866. godine iz slunjske
pukovnije poslan eksponat koluta brekinje promjera
54 cm i starosti 194 godine. Danas u Hrvatskoj takvih
primjeraka više nema. Drvo je brekinje velike gustoće,
a kod nas se nekad koristilo u stolarstvu i tokarstvu,
posebno je bilo cijenjeno zbog visokog sjaja i otpornosti
na vitoperenje. Danas na europskom tržištu
postiže vrlo visoku cijena, najviše služi za proizvodnju
vrlo kvalitetnog namještaja.