DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 45     <-- 45 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 147-155


UDK 630* 272


SUZANA’S PARK


Dražen GRGUREVIĆ*


SAŽETAK: Marko Marulić, veliki renesansni književnik “otac hrvatske
književnosti” kako ga s pravom nazivaju, napisao je poznati spjev “Suzanu”,
u kojemu je opisao perivoj ili vartal, žardin prvi puta u hrvatskoj književnosti.


U njemu spominje i razno bilje koje raste u perivoju, također prvi puta u
našoj literaturi. Taj nas napis svrstava u malobrojne europske narode koji su
rano, u renesansi, opisali perivoj.


Postavlja se pitanje odakle Maruliću nadahnuće za žardin, jer u njegovom
gradu Splitu ili njegovoj okolici ugroženoj od Turaka takav vartal nije mogao
postojati. Moguće su na njega utjecali kontakti s dubrovačkim renesansnim
književnicima, odnosno poznavanje dubrovačkih perivoja, ponajprije Trstena,
ali o tome nemamo potvrde, osim neizravni susreti s Petrom Hektorovićem
koji je prijateljevao i dopisivao sa piscima iz Dubrovnika


ka.
Petar Hektorović,
,, hvarsk
hvarskhvarski
ii književni
književniknjiževnik
kk i
ii Maruliće
MarulićeMarulićev
vv suvremenik opisao je
svoj perivoj Tvrdalj, a on je jako sličan Suzaninu žardinu.
Isto tako postoji mogućnost da je Marko Marulić za svojih putovanja u
Italiju vidio neki renesansni perivoj i donio odgovarajuću literaturu. Imamo
podatak da je u svojoj bogatoj knjižnici imao Crescenziev Ruralium Commodorum.
Kako je u mladosti učio grčki vjerojatno je bio upoznat s Alkinojevim
vrtom iz Odiseje.
Moguć je i utjecaj Boccaccievog Dekamerona, koji je u uvodu trećeg dana
opisao perivoj.
Marulićev, odnosno Suzanin perivoj ostavio nam je dosta otvorenih pitanja
glede struke, ali i velikana Marka Marulića.


MARULIĆEVA “SUZANA” PRVI SPOMEN I OPIS PERIVOJA
I NAZIVA BILJA U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI
IN HIS “SUZANA”, MARULIĆ MENTIONS AND DESCRIBES A PARK AND
NAMES THE PLANTS FOR THE FIRST TIME IN CROATIAN LITERATURE


Marko Marulić jedan je od najvećih hrvatskih Najpoznatije djelo napisao je na latinskom: De inknjiževnika.
Rodio se u Splitu 18. kolovoza 1450. stitutione bene vivendi per exempla santorum – Ustagodine,
a umro 15. siječnja 1524. godine. Roditelji, nova o čestitom životu po primjerima svetaca. Tiskana
otac Nikola i majka Dobrica imali su osim Marka još je 1506. godine u Veneciji.
5 sinova i dvije kćeri. Marko Marulić je tipičan reU
velikim europskim kulturnim središtima XVI. i
nesansni intelektualac, obrazovan i svestran pa ga XVII. stoljeća tiskano je više od 40 izdanja, a najmanje
bez razloga upoređuju s najvećim intelektualcima 16 puta na latinskom. U XVII. stoljeću djelo je preve


deno na talijanski, njemački, francuski, portugalski i


onog vremena. Svoje “libre” piše na hrvatskom i la


češki.1


tinskom.


* Dražen Grgurević, dipl. ing., krajobrazni arhitekt, Marulić M., Institucije I, Književni krug, Split 1986 (Opći podaRooseweltova
29, Split ci: D. Šimundža).
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 46     <-- 46 -->        PDF

D. Grgurević: SUZANIN PERIVOJ
Jedna je od uspješnica - najčitanijih knjiga toga
vremena, a sveti Franjo Ksaverski ponio ju je za misionarenje
u Indiju. Vratit ćemo se na njegovu književnost
pisanu hrvatskim jezikom. Značajnija je, jer je u tadašnjoj
opustošenoj Hrvatskoj bilo malo pismenih osoba.


Od njegovih hrvatskih knjiga najznačajnija je Judita


- Historija svete udovice Judit u versi hrvatski složene.
Prvi je hrabro i vizionarski jezik nazvao hrvatskim,
umjesto kako se tada i Augo poslije nazivao i slovinski i
ilirski i dalmatinskim?
I baš taj naum, poštenje i ljubav prema svom narodu,
dao nam spjev Suzana, historiju od Suzane ... s prvim
opisom perivoja u hrvatskoj književnosti, ali i spominjanje
hrvatskih narodnih naziva bilja. Lijep opis perivoja
ubraja nas u rijetke europske narode koji su u to
vrijeme opisali uresni vrt.


Navest ćemo najranije preteče Grke - Helene; Homerovu
Odiseju, Talijane; Boccacciov Dekameron, F.
Colonnu (?) Hypnerotomachia Poliphili (Sogno d´amore
di Polifilio), Francuze, Guillame de Lorris i Jean de
Meunga: Roman o ruži.


Isto tako interesantni su za struku i nazivi bilja, koji
su ostali isti u većini do danas. Očito je Marul bio poznavatelj
flore, prvi hrvatski pisac koji ih je tako iscrpno
rabio u književnosti.


Spjev Suzana kasno je pronađen. Prvi put je objavljen
u "Nevenu" 1855. godine, a 1856. tiska ga I. K.
Sakcinski u ediciji Pjesnici hrvatski XV. vieka.


Podloga Suzani (hebrejski Sošanak, ljiljan) je Biblija,
knjiga o proroku Danijelu, kratka epizoda u 64 retka,
koje je Marulić proširio na 780 dvanaesteraca.Č


Kratki sadržaj je: Kreposna i prekrasna Suzana žena
Joakina kupala se u perivoju i izazvala je pohotu dvojice
"staraca" voajera, koji su joj zaprijetili ukoliko im se
ne poda da će je optužiti za preljub. U to vrijeme to je
bila osuda na smrt kamenovanjem. Spasio ju je dječak
Danijel (Danilo) koji je opovrgao njihove optužbe. Događaj
se zbiva u žardinu, perivoju ili vartlu, kako piše
Marulić i po tome je posebno "Suzana" poznata.


Imiše širok stan mramorjem sazidan.


Iznutra ter izvan kolurju napisan.


Doli pak nanizan klondami i sveden.


Po klondah ulizan, lašćeć kako meden;


Uza nj tarzan zelen mirisne travice,


Srid nje zdenac studen prebistre vodice.


Okolo stolice kamene stojahu.


Nad njimi lozice sincu im činjahu;


Kon njih se vijahu stabla perivoja


Ka se zelenjahu, ne biše im broja.


Novak P. S., Povijest hrvatske književnosti, svezak I, str. 57,
"Marjan Tisak", Split 2004.
Tomasović M., Susana, str. 9, "Ceres", Zagreb 2000.


Šumarski list br. 3-4, CXXXII (2008), 147-155


Slika 1. Marko Marulić, rad kipara Ivana Meštrovića


Figure 1 Marko Marulić, work of the sculptor Ivan Meštrović


A svaka njih hvoja voća puna biše,
Sušnjaše jim foja kad vitar hlopiše;
Totu bo rastiše varsti svake drevje.
Pod kimi sin biše, dubi, hrasti, jel´je;


Čeprisi ter broje, ter varbe zelene.


Zeleno i javorje, zgor loze vedene.


Jabuke rumene i tkunje žutice,


A kon njih sajene mendule slatčice;


Pak smokve krivice i zamoršćice, kih


Rado kljuju ptice kad zrilih vide njih.


Orasi nakon tih, lišnjaci, koštanje,


I kruške slaje svih i šipci ne manje,


I ke na pecanje naranče nažimat,


Al, rižuć na manje, općimo vazimat.


Višnje ke budu imat žerak i sladak sok,


Crišnje ke pojimat dobro je izid smok;


I praskve kim ni rok targane da stoje,
Jere jim sagnje bok kada dan pristoje;
Da ne tako koje kladu gnjile na sto.
Davno snete s hvoje, oskorušve su to.


Biše jih stabal sto, ke kad isušahu.


Sedam badanj i po punih namirahu.


Tuj se još targahu šešerci visoko


I ki jur čamjahu rogači nikoko.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 47     <-- 47 -->        PDF

D. Grgurević: SUZANIN PERIVOJ
Zdol poljem nizoko miris slaji stase
Ner besidom koko izreć se mogaše:
Blažak se busaše s murtilon zelenom.
Ruta uzhojaše i mažurana s njom.


Jošće stranom jednom sve rusmarin biše.
Malo niže pod kom red rusul restiše;
Uz taj red grediše još jedan red žilji.
Od kih snig ne biše, kad prem pade, bilji;


Kaloper sa smilji, s garufli viole.
Lica od berilji našvenih po stole.
Lasa dir ki vole, ni pentiff na svit bil
Toli hitre škole sve spengat ki bi umil.


Mnju, bi trudno zbrojil zel´ja tere fruti
Ali kad takov mnil vartal listo čuti.
Na ki čalun spluti mogu se koluri
Ki bihu tuj, tuti svitli, živi, puri?


Lake ter azuri kad su bili sobom
Tolike valiffi, stakmil da bi s ovom
Razlikom lipotom ka se snesla biše
U perivoju tom, ki tako cvatiše?


Po njemu teciše vrućak vojen posrid,
Kon koga pasiše stado pitomih črid;
0 krajih, zad i sprid, ptičice pojahu,
Svijajuć čaše gnjizd, u kih se plojahu.


1 ki dohojahu: pravo je žardin saj,
S čudom govorahu, niki zemaljski raj.
Ako je slava taj žardina takova,
Pravdene duše kaj jest, ali kakova?"*
(79-140)


Opis perivoja mogao bi biti samostalna pjesma kako
piše M. Tomasović (u navedenom djelu pod 3).


Kada čitamo o "žardinu", iK sve teškoće zbog nepoznavanja
starohrvatskog jezika, imamo osjećaj da
ulazimo u stari perivoj, ali više vartal, jer


"Totu bo rastiše varsti svake drevje
Podkimi sin biše, dubi, hrasti, jel´je"
ili razne voćke:


Slika 2. Jedan stari splitski perivoj


Figure 2 An old Split park


Tomasović M., Isto kao pod 3, str. 17, 18, 19.


Šumarski list br. 3-4, CXXXII (2008), 147-155


"Orasi nakon tih, lišnjaci, koštanje,


I kruške slaje svih i šipci ne manje"


Da bismo preveli starohrvatski i približili ga suvremenom
jeziku, odnosno da bismo razumijeli "Suza-
nu", najbolje je posliKiti se izdanjem Marko Marulić:
Judita, Suzana, Pjesme.Č


Medu maiffolozima svojevremeno se raširilo mišljenje
da je on opisao neki stari splitski perivoj "aktualizacija
okoliša prebivališta junaka" "i to opće mjesto
locus amoenus prenosi u zavičaj na okružje divnih
splitskih perivoja"Č, stoje vjerojatno kasnije inspiriralo
drugog genija velikog Tina Ujevića


Zelenu granu s tugom žutog voća


U kakvom starom spljetskom perivoju


Slika 3. Strossmayerov perivoj (Đardin) u Splitu - Bilinićeva fontana
prije "obnove". Možda je on inspirirao Tina Ujevića.


Figure 3 Strossmayer´s park (garden) in Split - Bilinić´s Fountain


before the "restoration". Tin Ujević may have found his


inspiration here.


Moramo nažalost reći, da je ovakav perivoj samo
Marulova imaginacija, san o ljepoti i sretnijem životu
koji nikada nije postojao u Splitu u to vrijeme, iako je
europska civilizacija i kultura već duboko u renesansi.


Razlozi supolitički i stručni.
Najprije ćemo razmotriti političke razloge. Hrvatska
je umanjena na "ostatke ostataka nekada slavnog hrvatskog
kraljevstva" (Reliquiae Reliquiarum). Gradovi su
bili samo oaze relativnog mira u moru turske opasnosti i
zuluma. Izvan gradskih zidina nitko nije bio siguran.
Stvaran mir između Venecije koja je gospodarila primorskim
hrvatskim gradovima, s izuzetkom Dubrovnika,
nikada nije postojao. Turci stalno upadaju na područje
grada, dolazeći čak do zidina, odvodeći u roblje
muškarce, žene i djecu, blago - stoku i paleći imanja.
U tim teškim trenucima Marul piše "Molitvu suprotivu
Turkom" i poslanicu papi Hadrijanu VI. koja je
tiskana u Rimu 1522. godine pod naslovom: Epistole
Domini Marci Maruli Spalatensis ad Adrianum VI.
Pont. Max. de Calamitatibus ..J "Mi smo uznemirava


Marulić M., Judita, Suzana, Pjesme, Zora i Matica Hrvatska, Za


greb 1970.


Pavlović C, Idilska paradigma Marulićeve Susane, referat, Ma


rulićevi dani 2000.
Č Zbornik Marka Marulića 1450-1950, str 56, Zagreb 1950.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 48     <-- 48 -->        PDF

D. Grgurević: SUZANIN PERIVOJ Šumarski list br. 3-4, CXXXII (2008), 147-155
ni svagdanjim upadima Turaka, bez prestanka nas zarobljavaju,
jedne ubijaju, druge odvode u ropstvo,
stvari nam pljačkaju, odvode stoku, pale sela i zaseoke;
polja od kojih smo živjeli, bivaju koje opustošena,
a koje ostaju pusta, jer su zarobljeni oni, koji su ih
obrađivali, i mjesto voćem tmjem rode, svoj spas branimo
samo bedemima, i zadovoljni smo, što se još opsjedaju
i ne napadaju čak i gradovi naše Dalmacije,
zbog nekog, ne znam kojega, prividnoga mirovnog
ugovora. Štede se dakle samo gradovi, a sve je ostalo
izloženo pljački i otimanjima."


Svakako u takovom okružju nema mjesta žardinu,
locusu amoenusu u kojem bi njegov vlasnik uživao u
miru, ljepoti oplemenjene prirode i nadarbini svega
onoga što priroda daje. Jasno, zbog velike površine (ali
i stoke - čridi) takav perivoj bi mogao biti samo izvan
grada, je u prenapučenom gradu, tadašnjem Splitu,
stiješnjenom u zidine Dioklecijanove palače veličine
215 X 180 m živjelo oko 5 000 stanovnika, a za kuge
taj bi se broj prepolovio. Je li takav perivoj uopće mogao
postojati sa stručnog gledišta i bez obzira na njegov
smještaj? Zasigurno ne. Bio bi to ogroman vartal:
"Kon njih se vijahu stabla perivoja / Ka se zelenjahu,
nebiše im broja".


Miješaju se čempresi, borovi, vrbe, dubi, hrasti, jele,
zatim voćke: jabuke, dunje, bajami, smokve, orasi,
lješnjaci, kesteni, kruške, šipci, naranče... ecc. razno
mirisno i ljekovito bilje, kontinent i Sredozemlje, bilje
koje jednostavno ne može zajednički uspijevati jer su
različitih stanišnih zahtjeva i botaničkih svojstava.


Slika 4. Platane u Trstenom (fotografija oko 1920. god.)


Pitanje je odakle Maruliću poznavanje bilja, bar po Figure 4 Plane trees in Trsteno (photograph datingfrom about 1920)
narodnim imenima. Jer jele rastu u kontinentu na većim
nadmorskim visinama, vrbe uz vodu. Hrastovi (česmike,
blaga) jer se pretpostavlja da je Trsteno u početku


ne) rastu i u primorju, lješnjaci u kontinentu kao i kestebilo
poljsko dobro. Na koncu i kamena ploča ugrađena
ni, pa i neko voće. Vjerojatno je on dolazio u kontakt sa u šetnici kraj dvorca 1502. godine je hvalospjev zarČmw
seljacima i majstorima (drvodjelcima?), ali nisu isTrsteno,
isto kao što je Suzanin perivoj na neki način
ključeni ni njegovi izleti u unutrašnjost. hvalospjev ljepoti prirode i čovjekovog rađa. Osjeća se


dah renesanse, miris prirode i ljepota ljudskog umijeća.


Očito je hrvatskim nazivima bilja koje je u glavnini
ostalo do danas obogatio botaniku i prvi je hrvatski
književnik koji spominje bilje u svom djelu, pa bi ga
mogli nazvati i ocem hrvatskih botaničkih naziva bilja.
Ostaje pitanje odakle mu inspiracija za opis perivoja.


Je li predložak pronašao u nekom dubrovačkom đardinu
toga vremena? To bi značilo daje imao kontakte s
Dubrovnikom i Dubrovčanima, što nije isključeno, ali
podataka nemamo. Svakako najsličniji i najviše odgovara
opisuje čuveno Trsteno, velikaške obitelji Gučetić,
koje je podignuto u Marulovo vrijeme.


Trsteno ima vrućac (potok), 90 "klonđi" (stupova) i
dugu ođrinu, veliku površinu i bogatstvo bilja, koje je u
izvornom stanju jako slično onom u Suzani: hrasti, bo


Slika 5. Trsteno (reprodukcija stare fotografije) Gučetićev ljetni


rovi, čempresi, bogatstvo voća i samoniklog ljekovitog


kovac


bilja, južnog voća koje se na području Dubrovnika uz


Figure 5 Trsteno (reproduction of an old photograph) Gučetić´s
gajalo već u XVI. stoljeću. Možda je bilo i "čridi" (sto-summer residence
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 49     <-- 49 -->        PDF

D. Grgurević: SUZANIN PERIVOJ Šumarski list br. 3-4, CXXXII (2008), 147-155
Natpis glasi:
Vicinis lavdor sed aqvis sospite ćelo
Plvs placeo et cvltv spendidoris heri


Haec tibi svnt hominvm vestiga certa viator
Ars vbi natvram perficit apta rvdem
Dičim se susjedima, no još više ponosim


vodom, zdravim podnebljem i obradom
svijetlog gospodara. Evo ti putniče
očitih tragova ljudskog rada, gdje
valjano umijeće usavršava divlju prirodu.Č


Slika 7. Hanibal Lučić (1485-1553) portret


Figure 7 Hanibal Lučić (1485-1553), portrait


Slika 6. Perivoj Trsteno (detalj) Gučetićev ljetnikovac 1998. god.


Figure 6 Trsteno Park (detail) Gučetić´s summer residence in 1998


(Foto: D. Grgurević)


Drugi primjer bi mogli naći u Hvaru u perivoju vlasSlika
8. Kruna zdenca u Lucićevom perivoju
telina, renesansnog pjesnika, kanconijera Hanibala LuFigure
8 The crown of the well in Lučić´ park
čića (1485-1553). Napisao je antologijsku Jur nijedna
na svit vila i Robinju. Slavi Dubrovnik, a Dubrovčane
proglašava čašću našeg jezika!Č


Gradnja ljetnikovca započela je 1532. godineČ´´. Tada
je Marulić već davno bio pokojan. Ograđen četvrtasti
perivoj ima ukrižene puteve i u sredini zdenac, stupove
za odrinu i ljetnikovac u kojemu se pjesnik odmarao.
Njegova površina je ipak premalena za Suzanin perivoj.


Svakako primjereniji bio bi Tvrdalj Starograđanina
Petra Hektorovića (1487-1572), pjesnika kultnog Riba


Ugrenović A., Trsteno, str. 46, JAZU, Zagreb 1953.
Novak P. S., Isto kao pod 2, str. 67.
Jurčić L, Pogled u razvoj hvarskih vrtova, referat (str 89). SimSlika
9. Perivoj Hanibala Lučića - zimi
pozij povijesni utori, perivoji, parkovi...., Split 1998. Figure 9 The Park of Hanibal Lučić - in winter
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 50     <-- 50 -->        PDF

D. Grgurević: SUZANIN PERIVOJ
nja i ribarskog prigovaranja koje je objavio 1586. godine
u Mlecima. On sa ribarima Nikolom i Paskojem putuje
3 dana hodočastiti Maruliću u Nečujam na Šolti.


Zanimljiv je po mnogo čemu opis putovanja. Hektorović
opisuje i svoj vrt:


i stupe kamene, ki su pod lozami


i voćke sajene višćimi rukami


i koji dvisu se čepresi najviše


i bazd i buse, š njimi tamariše


kapare, žafrane od njih ne otklade


smokve indiane s listjem ko obadi


zatim jelsanine po stupih povite,


žilje, rusmarine, oleandre cvite


(Tko mi ga dobavi/ i čini saditi


bog mu daj u slavi/ nebeskoj živiti.


Meni počtovani (Don e Mavar posla toj


s čeprisi, ke hrani/ gizdavi perivoj.)


Hektorović je izvrstan poznavatelj bilja i njihovih
svojstava, a neke od njih primjerice kao opuncije
(smokve indijane) vjerojatno se prvi put spominju u literaturi,
netom po otkriću Amerike. Hektorović posjećuje
Dubrovnik, prijateljuje s Nikolom Nalješkovićem i
Mavrom Vetranovićem, a ovaj mu daruje oleandere i
čemprese. Mavro se razumije u hortikulturu (vrtlarstvo),
a poznato je da je (P. Hektorović) o svojim nasadima
pisao Mavru u jednoj do sada nepronađenoj pjesničkoj
poslanici, umetnuvši u pismo “cvitak od narčiza
(sunovrata) iz svog vrta. Mavro mu je odgovorio stihovima,
radujući se uspjehu građenja Tvrdlja …”11


Je li Petar Hektorović poveznica Marka Marulića i
Dubrovčana, odnosno sa dubrovačkim renesansnim perivojima,
među njima i Trstenom? Bilo bi jako čudno da
jedan svestrani i učeni čovjek renesanse nije bio upoznat
s Dubrovnikom, njegovom književnošću i općenito
kulturom koja je bila poznata diljem Sredozemlja, pa i
ondašnje Europe. Očito su naši (renesansni) književnici,
umjetnici, znanstvenici, plemići i pučani bili povezani,
imali su kontakte, ženili se… a to nam potvrđuje i
Zadranin Petar Zoranić (1508–1569?) koji u svom ro


o


astira Mar


manu Planine Marulića, pretvorio u pastira Marula i


zira,12 a nje


čiju Molitvu suprotiva Turkom parafrazira,12 a njegov


Perivoj od slave inspiriran je Susaninim vrtom.


Na žalost mi nemamo podataka izvora o Marulovoj
vezi s Dubrovčanima, ali njegovi kontakti s Hektorovićem
posebno opis perivoja pa i bilja u jednom i drugom
vrtu daju naslutiti srodnost i utjecaje, iako je Suzanin
žardin kontinentalniji (vrbe, jelje, hraste…) a nazivi
u Hektorovića suvremeniji (stupi kameni).


Dubrovnik su posjetili i drugi hrvatski književnici,
među inima Splićani Jeronim Kavanjin, Ivan Dražić, a u


11 Fisković C., Dalmatinska renesansna hortikultura, “Hortikultu


ra” broj 2/1964, str. 9.
12 Novak P. S., Isto kao pod 2, str. 74.
13 Bošković I. Postoji li “Dubrovačka književnost”, Kritika, br.


8/1969, str. 580.


Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 147-155


XVIII. stoljeću Julije Bajamonti e c.c/Č pa nije isključen
ni raniji Marulićev posjet.
No, ako Mami nije bio upoznat sa kultiffom perivoja
Dubrovnika tj. dubrovačkim vrtovima, a u Splitu takav
"žardin” nije postojao iz razloga koje smo naveli,
postavlja se pitanje odakle mu nadahnuće, inspiracija
za Suzanin vrt.


Ne znamo točno je li Marulić studirao ili uopće pohađao
neku visoku školu, ali je poznato da je imao
učitelje “od kojeg je naučio i osnove grčkog, a oni su
bili najučeniji ljudi toga doba, toliko je napredovao u
latinskoj književnosti da je gotovo kao dječak na opće
divljenje održao prekrasan govor u pohvalu prevedrog
dužda Nikole Marcella.""


Ako je poznavao grčku književnost, onda je bio
upoznat sa Homerovom Odisejom i opisom vrta kralja
Alkinoja.


Izvan dvorišta bašča od četiri jutra imade
Blizu do vráta, a plôt je okô nje sa obje strâne;
Tu su visoka stabla izrásla brsnata mnoga,
Kruške, sladuni uz njih i jabuke sá krasnim plodom,
I smokve slatke cvatu i masline brsnate k tome.
Od voća svega se tog ne premiče zimi ni ljeti
Ništa nit’ ikada gine, već c’jelu godinu traje.
Zefir neprestano duše, te rastu i bujaju stabla.
Kruška za kruškom zori, za jabukom jabuka zori,
Jedan za drugim grozd i jedna za drugom smokva.
Tu je Alkinoja kralja plodorodni zasađen voćnjak,
Jedni se grozdovi suše u prisoju na mjestu ravnu


-Dio je voćnjaka to, -a grozdove trgaju druge,
Neke tiješte već, a sprijed su nezreli grozdi,
Koji se trijebe tek, a neki se počinju cmjet.
Na kraj voćnjaka toga u redu su gredice pune
Povrća svakojakog, što njime vazda se kite.
Dva su izvora u tom voćnjáku, jedan po njemu
Svemu se lije, a drugi ispod praga dvorišta teče
Prema visokoj kući, gdje ljudi crpaju vodu.
Takovi dari božanski u dvoru Alkinoja bjehu.´Č
(113-133)
Sličnost je očita, samo sto je ovdje bašča od četiri
jutra oko 2,3 ha ili 23 000 mČ, dakle ograničene veliči


ra o
ne. U
UU Alkinojevom vrtu rastu isključivo korisno – jestivo
bilje, voćke i povrće:
a


To su visoka stabla brsnata mnoga
Kruške, sladuni uz njih i jabu krasnim plodom
a u Suzani:
Totu bo rastiše varsti svake drevje,
Pod kimi sin biše, dubi, hrasti, jel’je


Po njemu teciše vrućak vojen po sridi
ili:
a u Odiseji:


Božičević F., Život Marka Marulića Splićanina, str. 31 i 33,
Književni krug, Split 2000.
Homer, Odiseja, str. 108–109, Matica Hrvatska, Zagreb 1960.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 51     <-- 51 -->        PDF

D. Grgurević: SUZANIN PERIVOJ Šumarski list br. 3-4, CXXXII (2008), 147-155
Dva su izvora u tom voćnjaku, jedan po njemu


Svemu se lije, a drugi ispod praga dvorišta teče


Suzanin perivoj je ipak vedriji, prirodniji, jer se u
njemu
... ptičice pojahu
Svijajući čaše gnjizd, u kih se plojahu
Marulić je posjedovao bogatu knjižnicu.


Cvito Fisković bilježi da je u njoj imao dva primjerka
- latinski izvornik i talijanski prijevod Ruralium
Commodorum Libri XII od Bolonjca Crescenzia Pietra
(1230-1320) (Petrus de Crescentiis).´*Č Ova temeljna
knjiga srednjovjekovne poljoprivrede u XIV. i XV.
stoljeću bila je prevedena na talijanski, francuski, njemački
i engleski.


U osmoj knjizi opisuje se perivoj, a opis tog perivoja
iskoristio je G. Boccaccio (1313-1375) za predgovor
u Dekameronu, uvod u III. dan: ´Č


Slika 11. Sandro Botticelli (1445-1510). Proljeće


Figure 11 Sandro Botticelli (1445-1510) -Spring


Slika 10. Scena iz Dekamerona, ilustracija krajem XV. stoljeća
(Francuska nacionalna knjižnica u Parizu)


Figure 10 A scene from Decameron, illustration from the late 15
century (the French National Library in Paris)


"Svuda unaokolo i u svima pravcima u njemu protezale
su se kao strijela ravne staze, pokrivene vinovom
lozom, koja je te godine obećavala obilnu berbu
grožđa i uz to, zajedno s drugim biljem što je u vrtu mirisalo,
širila takav miris da se družini činilo da se našla
između svih mogućih istočnjačkih mirisa. Zatim, te
staze su sa obje pobočne strane bile zatvorene grmovima
bijelih i crvenih ruža i jasmina, tako daje čovjek
kroz onaj ugodni i mirisni hlad mogao ići svuda ne samo
izjutra nego i kad sunce visoko odskoči a da mu ne
dosađuje njegova pripeka.


Slika 12. Francuska minijatura iz XV. stoljeća prikazuje rad u


´* Fisković C , Isto kao pod 11, str. 3.
vrtu prema pravilima (Ruralium Commodorum)


´Č Enciclopedia universale dell´ arte - Venezia - Roma 1971 str. 174.
´Č Boccaccio G., Dekameron, uvod u III dan, str. 260, 261, 262, Figure 12 French miniature from the 15 century depicts work in
"Jugoslavija" Beograd 1966. the garden according to rules (Ruralium Commodorum)
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 52     <-- 52 -->        PDF

D. Grgurević: SUZANIN PERIVOJ
Opisivanje koliko je i kakvih je sve biljaka imao taj
vrt i kako one u njemu bijahu sređene bilo bi isuviše
opširno. Ali, od sviju onih što uspijevaju u našem podneblju
ne bijaše ni jedne jedine koje tamo ne bi bilo u izobilju.
Na sredini pak vrta nalazila se livada s nježnom
travom, čije zagasito zelenilo prekidaše tisuća raznovrsnih
cvjetića. Ona je bila okružena veoma zelenim i sasvim
požutjelim narančama i limunima koji su svojim
plodovima, i sazrelim i nesazrelim, a i svojim cvjetnim
granam u isti mah godili i oku i čulu mirisa. Nasred te livade
bio je vodoskok od bijela mramora, remek-djelo
kiparske umjetnosti. Iz njega je, ne znam da li pomoću
prirodne ili umjetno podešene snage, kroz nekakvu figuru,
koja je stajala na jednom stupu podignutom na
njegovoj sredini, put neba šikljao toliko silan mlaz vode
da je bio u stanju pokretati jedan mlinski kamen, a zatim
je, uz ugodno pljuskanje, padao natrag u bistro korito."


Kako je Marulić došao do knjiga?
Imamo primjerice podatak da je za Svete godine
1500 hodočastio Rimu.´Č Očito je Marul imao kontakte
s "druge strane" Jadrana i literatura mu je bila dostupna.
Ne samo literatura, već upoznavanje s kulturom i
civilizacijom, kao uostalom i brojnim našim intelektualcima
toga vremena.
Suzanin perivoj nije samo literarna vizija zemaljskog
raja, locus amoenus, već i inspiracija nastala na
osnovi spoznaje u literaturi i viđenim ljetnikovcima
(kako naslućuje i M. Tomasović u navedenom djelu
pod 3, St. 20). Kojim ljetnikovcima, to je posebno pitanje
koje ne isključuje renesansne perivoje u Italiji. Jer
Marko Marulić renesansni je čovjek i živi u vrijeme
procvata renesanse - rinascimenta u Europi koja ima
snažan odjek i u Hrvatskoj.
U to vrijeme u Firenzi bogata obitelj Medici gradi
veličanstvene vile s perivojima. Mnoge od njih su kasnije
preuređene, perivoji modernizirani u engleskom
vrtnom izrazu, ali ostale su nam lunete - slike flamanca
Justusa Utensa koji ih je naslikao po nalogu Ferdinanda
I. Međicia.
Ođ tih perivoja uz vile navest ćemo Poggio a Caiano,
Villu Cafaggiola iz 15. stoljeća, zatim Villu u Carreggiu
poznatu po obnovljenoj Platonovoj akademiji,
Villu Međici u Fiesole i iznad svega Belvedere u Vatikanu
od Donata Bramantea.
Moguće je daje Marulić bio upoznat s ovim perivojima,
iako su talijanski perivoji toga vremena bogatiji,
s bazenima i kipovima, parterom od šimšira, temeljeni
na teoretičarima poput L. B. Albertia, Francesca Colonne
i posebno Sebastiana Serlia.
U Suzani je opisan vrtal, dakle očit je utjecaj P
Cresenzia, pa i L. B. Albertia, ali i Alkinojevog pa i


´ Runje P., O oporukama Marka Marulića i njegovom posjetu Rimu
godine 1500 - CoUoqvia Maruliana VI, Split, Književni krug
Split, 1992-6.


Šumarski list br. 3-4, CXXXII (2008), 147-155


Slika 13. Vila i perivoj Poggio a Caiano iz XV. stoljeća (preoblikovano
u XIX. stoljeću


Figure 13 Villa and park Poggio a Caiano from the 15 century
(remodelled in the 19 century)


Slika 14. Vila i perivoj Pratolino iz XVI. stoljeća (preoblikovano
u XIX. stoljeću - vila Demidoff))


Figure 14 Villa and park Pratolino from the 16 century (remodelled
in the 19 century)


Slika 15. VilaPretaia


Figure 15 Villa della Pretaia


Boccaccievog vrta. Takvi su i ostali naši renesansni perivoji,
jer su nastali u našim uvjetima. Ustvari, oni su
samo po vremenu nastanka renesansni.


Vjerojatno gaje nadahnulo i splitsko polje bogato
potocima, pogotovo u usporedbi što bi moglo biti da
nije turskog pustošenja.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 53     <-- 53 -->        PDF

D. Grgurević: SUZANIN PERIVOJ Šumarski list br. 3-4, CXXXII (2008), 147-155
Slika 16. Detalj freske Livijine vile u Rimu - Primaporta. Možda Slika 17. Perivoj Vice Stj epovića Skočibube u Suđerđu na Šipanu
je inspirirana Alkinojevim vrtom? iz druge polovice XVI. stoljeća


Figure 16 A detail of the fresco in Livia ´s villa in Rome - Primaport. Figure 17 Park of Vice Stjepović Skočibuha in Sučuraj on the
Could it have been inspired by Alcinous´s garden? island of Sipan from the second half of the 16 century


(Foto: B. Šisić)


Moguće je da je Marko kao mladić pohodio unulingvistici,
odnosno struci. To su i nazivi bilja koji su u
trašnjost, gdje je vidio hraste, jele, vrbe i razno voće većini ostali do danas, pa bi ih glede semantike bilo vrkoje
tada nije uzgajano u primorju. lo interesantno objasniti.


Vjerojatan je dijalog s Petrom Hektorovićem i druMarulićeva
"Suzana" je san o ljepoti skriven u gegim
znalcima perivoja. U svakom slučaju. Marko Ma-nima ovog naroda i želje da se ista ostvari kada sazriju
rulić obogatio je našu književnost, ali i struku opisom uvjeti. U njoj su ostala otvorena pitanja i glede velikaperivoja,
žardina ili vartla, kako ih naziva istoznačnina
Marulića, ali i o krajobraznoj struci.
cama koje su još u uporabi i nedovoljno objašnjene u


SUMMARY: Marko Marulić, a great Renaissance poet and "the father of
Croatian literature", a title well deserved, wrote a famous poem "Suzana", in
which he described, for the first time in Croatian literature, a park or a garden
(vartal,jardin), together with a variety of plants growing in thepark.


With this poem, Croatia joined a small group of European nations in
which a park was described as early as the Renaissance period.


Where did Marulić find inspiration for the garden? At that time, there was
no such vartan (garden) in his town of Split or its surroundings threatened by
the Turks.


He may have been infiuenced by contacts with Renaissance writers from
Dubrovnik and by his knowledge of Dubrovnik parks and ofTrsteno in particular.
However, there is no testimony of this, except for some indirect encounters
with Petar Hektorović, who was friendly with and kept correspondence
with writers from Dubrovnik.


Petar Hektorović, a writer from Hvar and a contemporary of Marulić,
described his park of Tvrdalj, which is very similar to Suzana´s Garden.


It is also possible that Marko Marulić saw a Renaissance park in the
course of his travels to Italy and brought back relevant literature. According
to some data, his rich library contained, among other valuable works,
Crescenzi´s Ruralium Commodorum. Since he learnt Greek in his youth, he
was probably also familiar with Alcinous´s garden from Oddyssey.


The influence of Boccaccio´s Decameron could also have played a role,
since a park is described in the introduction to the third day.
Marulić´spark, or Suzana´s park,poses a number of open questions related
to the profession, but also to the great poet himself.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 54     <-- 54 -->        PDF

156