DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 81     <-- 81 -->        PDF

varajućim brojčanim podacima. Kompleksnim preslikavanjem
kompleksnim jednadžbama, numerički su
preslikani svi podaci dendrometrijske izmjere sastojinske
debljinske i visinske strukture.


Integralni pristup kako postići višenamjensku svrhu:
Intenzivno gospodarenje, ekstenzivno gospodarenje ili
konzervacija bila je tema prvog dana XXII lUFRO
šumarskog kongresa. Unutar pod-teme: Modeliranje
multi-dimenzijske dinamike šuma u svrhu višenamjenskog
gospodarenja, prezentiran je poster: KAKO RASTE
ŠUMA?


Poster je shema rasta i razvoja sastojina hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.), redukcionistički i holistički
opis razvoja jednog kompleksnog šumskog ekosustava.


Kako zaštiti i potrajno gospodariti šumama ? Odgovor
na ovo životno pitanje, sažet je u jednoj rečenici.


Samo spoznajom o sveobuhvatnoj zakonitosti rasta
i razvoja šuma, dijagnozom stanja šume, intenzivnom
njegom, poštujući temeljne zakone prirode.


Dr se. Karlo Bezak
viši znanstveni siffadnik


AKTUALNO


ENDEMI FLORE NA POŠTANSKIM MARKAMA


Hrvatske poštanske marke prema ocjeni filatelističkih
stručnjaka uživaju visok ugled u zemlji i svijetu,
0 čemu svjedoče brojna do sada primljena međunarodna
priznanja i nagrade. Poštanske marke "su jedno od
važnih obilježja državnosti, odraz cjelokupne kultiffe,
čuvarice povijesne, prirodne i kulturne baštine jednog
naroda" (Skoblar 2005.). Našim smo markama tijekom
protekla nepuna dva desetljeća samostalnosti svijetu
predstavili posebno naše prirodne ljepote i posebnosti.
Medu potonje spada i najnovije, već deveto po
redu izdanje prigodnih maraka na temu HRVATSKA
FLORA, ovoga puta posvećeno flomim endemima:
velecvjetnom kukurijeku, zvjezdastom oštrolistu i ljepljivoj
kozjoj krvi. Riječ je o nizu od tri vrednote koje su
Hrvatske pošte stavile u promet 20. ožujka 2008. u arcima
od po 20 maraka i trima kometima od po 10 ma-


Hrvatska flora - endemi; velecvjetni kukurijek.


raka. Izdane su i tri maksimum karte te prigodna omotnica
prvog dana (FDC). Tehnikom višebojnog offseta
marke su tiskane u čakovečkoj Tiskari Zrinski u idcupnoj
nakladi od 200.000 nizova (10.000 kometa). Marke
su djelo poznatog zagrebačkog dizajnera Danijela
Popovića,čijaje marka Gajetafalkuša na Svjetskoj
filatelističkoj izložbi PhiloxFrance ´99 osvojila treće
mjesto u izbom najljepših maraka Europe. Nominalna
vrijednost marke posvećene velecvjetnom kukurijeku
je 1,80 kn, zvjezdastom oštrolistu 2,80 kn i ljepljivoj
kozjoj krvi 3,50 kn.


Prema tekstu s poštanskog prospekta, koji potpisuje
Toni Nikolić , sve tri vrste su kao endemi zaštićene
zakonom, od čega velecvjetni kukurijek zbog ugroženosti
koja mu prijeti prekomjernim sabiranjem, a ostale
dvije vrste zbog razmjerne rijetkosti i raširenosti na re


lativno malom prostoru (biljka
ljepljiva kozja krv dolazi samo na
Velebitu, Biokovu i Orjenu).


Velecvjetni kukurijek (Hellehorus
niger L. ssp. macranthus
(Freyn Schiffner) poznata je biljka
iz porodice Ranunculaceae (žab-
Ijaci), koja se, vez visibabu, javlja
medu prvim cvjetovima u našim
gorskim šumama uz krpe starog
snijega. U nekim ga našim krajevima
stoga još zovu božićnjak i/ili
snježnica. Sam rod Helleborus zastupljen
je u hrvatskoj flori s 10 vrsta
i više podvrsta, od kojih je velecvjetni
kukiffijek jedna od najljepših
vrsta ovoga roda. Riječ je o uspravnoj
biljci visine 10 do 15 cm.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 82     <-- 82 -->        PDF

gole stabljike, nerazgranjene ili razgranjene s po dva
ogranka s prizemnim tamnozelenim kožnatim listovima
koji prezimljuju. Iako je kukurijeke međusobno
teško razlikovati, velecvjetni se odlikuje s jednim do tri
krupna cvijeta, čiji su jajasti listovi ocvijeća izrazito bijeli.
S vanjske strane su blijedomžičasti, a nakon cvatnje
crvenkasti i/ili ljubičasti. U sredini cvijeta smješteno
je 5-10 plodnih listova međusobno srasli svojim bazama.
Iz njih se razvijaju plodovi, a čine ih crne, mrežasto
naborane sjemenke. Biljka cvjeta vrlo rano, na
prisojnim padinama već tijekom siječnja, većinom u veljači
i ožujku. Prisjećam se da su mi kao dječarcu sa sela
branih da u kuću, uz visibabe, donesem i rascvjetale kukurijeke,
pravdajući zabranu "da će kokoši prestati nositi
jaja". Ovo ne bez razloga. U podzemnim dijelovima
i u prizemnim listovima velecvjetnog kukurijeka nalaze
se dva vrlo otrovna glikozida, heleborin i heleborein,
koji, ako ih se svježe uživa, mogu izazvati nesvjesticu.


Hrvatska flora - endemi; zvjezdasti oštrolist.


Hrvatska flora - endemi; Visianijeva kozokrvina


povraćanje, proljev, grčeve, ukočenost, pa i smrt kod
čovjeka i životinje (Kušan 1956). Koristi se u narodnoj
medicini. U obliku raznih pripravaka služi kao purgativ,
drastik, lijek za srce, opojno sredstvo i lijek za
živce. Velecvjetni kukurijek preferira neutralna do slabo
bazična tla. Redovna je pratilja ilirskih bukovih šuma,
brdskih bukovih šuma i bukovo-jelovih šuma.


Zvjezdasti oštrolist (Onosma stellulata Waldst. et
Kit.) spada u porodicu Boraginaceae (oštrohsti). Ime
oštrolist dobio je po oštrim krutim dlačicama kojima je
obrasla i stabljika i lišće, što pri dodiru ostavlja dojam
lagane bodljikavosti. To je trajnica koja često raste u
obliku malih 10 do 25 cm niskih grmića. Drvenasta stabljika
nosi nekoliko cvjetnih izdanaka. Listovi su izmjenično
smješteni, jednostavni i cjeloviti. Na kratkim
cvjetnim stapkama u pazušcu pricvjetnih listova razvijaju
se zvonoliki viseći cvjetovi žute boje, vrlo vjerno prikazani
na marki. Biljka cvjeta tijekom ljetnih mjeseci,


najčešće u lipnju i srpnju. Kao i
velecvjetni kukurijek i zvjezdasti
oštrolist se oprašuje kukcima, da bi
se nakon uspješne oplodnje razvila
dva glatka i sjajna oraščića. Naseljava
suncu izložene kamenite obronke
viših gorskih i pretplaninskih područja,
uključujuću točila i strme padine
pokrivene nestabilnim kamenjem.
Kod predstavljanja ove biljke
u poštanskom prospektu izričito se
napominje daje riječ o endemskoj i
razmjerno rijetkoj vrsti, koja je pod
strogom zakonskom zaštitom.


Ljepljiva kozja krv ili Visianijeva
kozokrvina (Lonicera glutinosa
Vis.) pripadnik je porodice Caprifoliaceae
(kozokrvine). Sam rod
Lonicera, čije ime potječe od njemačkog
ljekarnika i botaničara A.
Lonitzera,u hrvatskoj je flori zastupljen
sa 17 vrsta. Ljepljivu kozju
krv, ljepljivo pasje grožđe ili Visianijevu
kozokrvinu prvi je puta opisao
naš botaničar R. Vi si an i, po
kojemu je i dobila imeĐ Za razliku
od nekih penjačica iz porodice ko-


Robert Vi s i an i (Šibenik 1800. - Padova
1878.) botaničar i liječnik, prof, botanike
i direktor Botaničkog vrta Sveučilišta
u Padovi. Radeći kao liječnik u svom
rodnom kraju sve slobodno vrijeme iskoristio
je za terensko proučavanje naše
flore. Plod toga je njegovo kapitalno djelo
Flora Dalmatica, najopsežnija monografija
o našoj flori. Medu ukupno 78,
po njemu otkrivenih biljaka, spada i Lonicera
glutinosa.