DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Ferdinanda Hiebela iz Lokava, Josipa Sporna, "kotarskog
šumara godine" Vinka Lončarića, Drage
Kaj fesa, Rudolfa B erg am a i Slovenca Mirka Sušteršičaiz
Delnica, Viktora i Julija B o n e 1 a, Božidara
Pleška iz Čabra i plejade drugih šumarskih stručnjaka
sa službom u Gorskom kotaru na smjeni dvaju minulih
stoljeća. S nešto opširnijim životopisima i rezultatima
njihova rada u poglavlju Šumarski i drugi stručnjaci
zaslužni za razvitak lovstva našeg kraja u knjizi je
predstavljen Mihajlo Mijo Radošević (Lokve 1850 Zagreb
1908.), koji nakon okončanja šumarskih nauka u
Tharandu 1873. g. svoj radni vijek otpočinje u Kr. šumarskom
uredu u Fužinama, a okončava kao iskusan šumarski
i lovni stručnjak na Cabarskom vlastelinstvu. Iako
je najveći broj godina proveo u Gospoštiji Kutjevačkoj,
taj vrli muž prateći zbivanja u šumarstvu i lovstvu svog
rodnog kraja živo agitira da se sve zemljišne zajednice
Gorskog kotara udruže u jednu imovnu zadrugu teprekupom
golemog šumskog posjeda Thurn-Taxisa zapriječi
da ono opet ne dođe u tuđinske ruke, a preko staleškog
Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva znajući
kakve štete vuk pričinja lovnoj divljači Vladi upućuje
prijedlog da dozvoli tamanjenje vukova strihninom. Odgovarajući
prostor posvećenje "hku i djelu" ing. Fabijana
Fabe Jurkovića (Begovo Razdolje 1894. - Beograd
1974.) i kr. šumarskom savjetniku Viktoru Bohm
a, jedinim šumamicima medu sedamnaestoricom osnivača
Lovačko-ribarskog udruženja Fužine 1932. g.
Posebno mjesto u plejadi šumarskih stručnjaka zaslužnih
za unaprjeđenje lovstva ovog gorskog kraja u Fr-


Otkrivamo samozatajni pjesnički afinitet naših


PJESNIK mr. se.


Kolega Nikola "Nikica" S e g e d i nesumnjivo je pripadao
krugu naših istaknutih šumara koji su ostavili
snažan pečat u stručnom i znanstvenom segmentu našeg
šumarstva. Njegov primami interes bio je pretežito usmjeren
na istraživanje nadaleko poznatih hrastovih
šuma njegove Slavonije. O njegovom životu i radu povodom
prerane smrti iscrpno i toplo pisao je "Šumarski
list", 4/95 i "Hrvatske šume" 44/95. Zbog toga ne želimo
ponavljati već objavljeno, nego otkriti novi detalj o
Nikičinom samozatajnom umjetničkom senzibilitetu pisanju
pjesama. Istina, o njegovom literarnom stvaralaštvu
svojedobno su pisali mr. Mladen Stojković i
prof Grozdana Stojković - Pračinec 1993. god.
prigodom nastupa u Šumarskom domu u Zagrebu
(Šumarski list 11-12/93). Na literarnoj večeri u sklopu
tradicionalne manifestacije "Šumarski četvrtak" predstavio
se tada Nikica s tri priče i sedam pjesama. Neke
pjesme je sam komponirao i otpjevao uz gitaru ili na popratnu
glazbu Dvoraka i Rahmanjinova. U cilju potpunijeg
uvida u njegovu prozu objavljena je u prilogu


kovićevoj knjizi dobio je Lavoslav Slavko Lovrić
(Gospić 1904. - Zagreb 1958.), koji je kao upravitelj
Šumarije Fužine neposredno pred Drugi svjetski rat uspio
sačuvati i podiči divljač u gotovo zapuštenim revirima
da hiprvi u Gorskom kotaru uveo "odstrjel na uplatnice
", preteču današnjeg lovnog turizma. Kao marni suradnik
Lovačko-ribarskog vjesnika za službovanja u
Fužinama Lovričje objavio desetak odličnih članaka o
lovstvu našega kraja, ... a na Privrednoj konferenciji u
Delnicama 1937. g. u svojstvu delegata SLD-a Savske
banovine ukazao na svu problematiku lovstva i ribarstva
Gorskog kotara.


Iako bi u poglavlju Šumarski i drugi stručnjaci zaslužni
za razvitak lovstva našeg kraja, pišu recenzenti
na kraju svog Pogovora knjizi, imao istaknuto mjesto i
sam Alojzije Frković, poštujući njegovo opredjeljenje
da u nj eg budu uvršteni samo oni kojih više nema među
nama živima, čitatelje upućuju na Hrvatski biografski
leksikon odnosno Hrvatsku enciklopediju Hrvatskog
leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža", koje sadrže
opširnije biografske i bibliografske podatke autora.


Uzevši u obzir sve što je do sada naš kolega Alojzije
Frković napisao i napravio na popularizaciji lovstva
i šumarstva, od srca mu čestitamo na ovom najnovijem
priznanju, sa željom da i nadalje kao "naš najpismeniji
lovac" s istim marom nastavi pisati i surađivati.


Hranislav Jakovac


šumara


NIKOLA SEGEDI


članka pripovijetka "Šaputanje stare vrbe", koja obiluje
lirskim tonovima i stilskim figurama. U njoj je cit.: "Iskazana
beskrajna ljubav ne samo prema šumi, već prema
svakom stablu ponaosob, koje nosi svako svoju
priču i šapuće je kroz šuštanje blagog povjetarca".


Kratkotrajni odmor jedne grupe studenata Nikičine generacije na terenskoj
praksi. Lipovljani, 1960. god. (Nikica treći s lijeva)
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 90     <-- 90 -->        PDF

U članku nažalost nije objavljena nijedna pjesma, pa
nam je taj dio njegovog stvaralaštva ostao nepoznat. Na
sreću, zahvaljujući susretljivosti gospođe Cvete Tomanić,
supruge prof. S. Tomanića, kolege naše generacije,
došao sam u posjed jedne pjesme našeg Nikice pod
naslovom “Sjećanja”. Pjesma je nastala u Vinkovicima
1982. god. i kako stoji u zaglavlju: “Napisana je kao
sjećanje na sječu stare šume u soljanskom Paovu, a posvećena
je svim starim šumarima koji su nas učili kako
da šumu volimo i kako da u njoj radimo”. I njegova generacija
gotovo u cijelosti je prihvaćala osnovna načela
starih generacija o odnosu prema šumi, pa ih je i dalje
prenosila na mlađe generacije. Međutim, na našu žalost,
mnogi postulati moralnih načela u našem društvu danas
su ozbiljno narušeni, što je neminovno dovelo do poremećaja
sustava vrijednosti i u šumarstvu. Želimo vjerovati
da su to devijacije kratkog daha, koje će se ponovno
brzo vratiti pravim ljudskim vrijednostima. Objavom
ove pjesme na stranicama “Šumarskog lista” djelomično
upoznajemo šumarsku, ali i širu javnost, s jednim
manje poznatim dijelom njegovog bogatog izričaja u
poeziji. Osim toga, početkom veljače napunilo se 13 godina
od nenadanog odlaska, pa je to bio dodatni povod
za evociranje uspomena i kompletnije valoriziranje njegove
osebujne ličnosti. Da bi se, makar djelomično dobio
uvid u njegov pjesnički izričaj objavljujemo pjesmu
“Sjećanja” u prilogu ovog teksta.


Nikica je započeo studij na Šumarskom fakultetu
1957/58. god. U mnogobrojnoj generaciji isticao se savjesnim
i predanim radom, koji nije podnosio nikakve
improvizacije. Studiozno pristupa nastavi i vježbama,
redovito polaže ispite, pa relativno brzo završava fakultet.
Iskazuje više sklonosti prema tehničkim predmetima,
koji će kasnije naći potvrdu u višegodišnjem radu u
uređivanju šuma i izboru postdiplomskog studija. I magistarski
rad “Instrumenti za mjerenje visina na nagnu


tom terenu”, uključivao je kombinaciju uređivanja šuma


a
i dendrometrije. Od njegove mnogobrojne generacije s
početka studija apsolviralo je četrdeset četvero kolega,
koji su gotovo svi stekli diplome šumarskih inženjera.


Najveći broj završenih stručnjaka uključio se u šumarsku
operativu, a manji broj u znanstvene institucije i organe
uprave. Istaknuti pojedinci zauzimali su mnoge rukovodeće
položaje. Određeni broj stručnjaka proširuje i
stječe nova znanja, pa sedmorica završavaju postdiplomske
studije, a četvorica postaju doktori šumarskih
znanosti. Magistri šumarskih znanosti postali su: Joso
Gračan, Vicko Ivančević, Drago Jambrović,
Juraj Medvedović, Đuro Mirić, Nikola Segedi i
Slavko S i la j , a doktori šumarskih znanosti: Joso Gračan,
Vicko Ivančević, Juraj Medvedović i prof. Simeun
Tomanić. I među članovima Akademije šumarskih znanosti
nalaze se: prof. Simeun Tomanić, Joso Gračan i
Vicko Ivančević.


Naš Nikica bio je pasionirani fotograf, koji je svojim
klasičnim fotoaparatom brižljivo bilježio mnoga zbivanja
naše generacije za vrijeme studija. Zahvaljujući ponajviše
njegovom profesionalnom oku, sačuvan je velik
broj crno-bijelih fotografija. Tako sam prilikom svečanog
obilježavanja 45. obljetnice apsolviranja na našem
Fakultetu 2006. god. prikupio i prikazao pozamašni fundus
njegovih slika. Taj ponovni “susret” s njegovim slikama
duboko je dojmio sve naše kolege, jer nas je, makar,
nakratko vratio u vedre studentske dane.


Obnovili smo uspomenu na našeg samozatajnog istaknutog
kolegu Nikicu i otkrili jedan manje poznati detalj
njegove nesumnjive umjetničke nadarenosti u pjesničkom
izričaju. Taj segment aktivnosti poslužit će za
cjelovitije zaokruživanje njegovog života i rada. Zbog
toga, ovim putem, upućujemo poziv svim njegovim kolegama,
osobito njegove generacije, područnoj Upravi
podružnici šuma Vinkovci i Šumarskom društvu za prikupljanje
i objavljivanje njegovog cjelokupnog literarnog
opusa – proze i poezije. Na taj način doprinijet
ćemo daljnjoj promociji naše struke i istaknutih pojedinaca,
koji su kao naš Nikica to neosporno i zaslužili.


SJEĆANJA
Zimsko po podne drijema ravnicom. Sve svoje tajne dijelio je s njome, Sjećanja svoja prebire starac
Tišina. Tek srna šušne poneka. za prvu mu ljubav ona je znala. dok noga nogu polako stiže;
Šumar se stari uputio do šume, Davala mu snagu, ulijevala nadu zamišljen tako i ne primijeti
znajuć, da ga ona uvijek vjerno čeka. kolko god ponekad ona bila mala. kako je šumi došao bliže.


Davno su prošli mladi mu dani, Volio je njenu tišinu hrama, Odjednom ko kip ukopan stane.
sve češće je starac obuzet tugom, što prolomi je u jesen tek jelenski rik, Što je sad ovo? Šume više nema!
sve rjeđe može otići u šumu, ili za teške ljetne sparine Oboreni hrastovi posvuda leže,
da popriča s njome, ko sa starim drugom. jastrebov ubojni krik. ne ostade od njih ni bijedna sjena!


Ta sav je život proveo s njome, A mnogo je puta u zimsko vrijeme, “Uzmaknuše pred jačom silom divi”,
od ranog djetinjstva do zrelih dana. h d kad u čovjeku se javi iskonski zov, kako to reče pjesnik znani.
U teškim vremenima sve mu je bila: a sx je sa dobrim društvom u šumu kretao Čovjekova ruka poruši šumu,
i drug, i brat, i kuća, i hrana u veseli i bučni lov. da dom si sagradi, ogrije se, hrani.