DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA


KOMU PRIPADA VODA KOJU OPLEMENI I OČUVA ŠUMA


Šuma ne može uspijevati bez dovoljno oborina, kao niti u vrlo hladnim područjima. U
tundri, stepi, pustinji i močvari, šuma ne može uspijevati. Poznato je kako šuma vrlo ekonomično
raspolaže s vodom.


U šumovitome krajobrazu gdje šume ima preko 40 % ona sprječava eroziju tla i bujice,
uravnotežuje raspored vode u prostoru, ravnomjerno opskrbljuje vodotoke i ublažava
pojavu visokih vodnih valova, utječe na čistoću vode i broj izvorišta. Niti jedan drugi vegetacijski
oblik ne utječe tako djelotvorno na vodu kao šuma.


Vrlo značajna uloga šume je mehaničko, biološko i djelomično kemijsko pročišćavanje
oborinske i poplavne vode. Pročišćavanje se događa njezinim procjedivanjem kroz živo i
rahlo šumsko tlo, pa ona u podzemne tokove ulazi pitka. Od sveukupne količine vode koja
oborinama padne na šumu, količina procjedne vode iznosi u europskim prilikama njegovane
šume od 30 -40 % tijekom vegetacije i 70 -80 % za njezina mirovanja. Ostatak vode
potroši šuma u procesu transpiracije te intercepcijom i evaporacijom.


Uzmemo li kao prosječnu godišnju vrijednost oborina u arealu šuma u Hrvatskoj od
1 200 mm te površinu sklopljenih šuma od 2 mil. ha, iz šume isteče oko 13 milijardi tona
pitke vode . Ovisno o stručnom postupku, dio te količine može se iskoristiti, što daje golem
financijski učinak, bilo kroz vodovodne mreže ili u bocama na tržištu (Prp ić, Jurj ević,
Jako vac, Š.L. 2005, posebni broj).


Da bi šuma tako učinkovito djelovala kao pročistač i skladište vode, mora biti znalački
i učinkovito njegovana. Hrvatske državne šume njegovane su preko 200 godina. Za razliku
od ostalih europskih šuma one su 98 % prirodne i u pravilu predstavljaju prvu ili drugu generaciju
šumskih sastojina poslije prirodne obnove hrvatskih prašuma. Takvim postupcima
šumom, očuvana su iskonska šumska staništa sa živim tlom i zasigurno optimalnom
sposobnošću za pročišćavanje vode.


Tijekom sušnih razdoblja šuma postupično ispušta vodu u izvorišta i vodotoke, a tijekom
kišnoga razdoblja i topljenja snijega zadržava je i usporava njezino površinsko otjecanje.
Svi naši vodotoci, uključujući oba sijeva crnomorski i jadranski, pod golemim su utjecajem
šume. Izvori Kupe, Kupice, Mrežnice, Dobre i njihovih pritoka, Zrmanje, Krke,


Cetine i drugih te njihovih pritoka, dobivaju pročišćenu vodu od šuma
aa Hrvatski
HrvatskiHrvatskih
hh Dinarid
DinaridDinarida
aa
uz njegovanje šumarske struke, koja održava njihov porirodni sastav te vodozaštitnu kao i
ostale općekorisne funkcije.


I postavlja se pitanje, zašto Hrvatske šume d.o.o. ne koriste komercijalno pitku vodu
koju su osigurali uzgojnim postupcima podržavajući gospodarsku prirodnu šumu, a posebice
njezinu vodozaštitnu, kao i ostale općekorisne fiankcije. Bilo bi dobro o tome javno
raspraviti i uključiti u podjelu i privatne šume, koje po svome sastavu zadovoljavaju vodozaštitnu
fiankciju.


Prof. em. dr. se. Branimir Prpić


Naslovna stranica – Front page:
Kaskade u kanjonu Donjih jezera u rano proljeće u Nacionalnom parku Plitvička jezera
Cascades in the canyon of the Lower Lakes in Plitvice Lakes National Park in early spring


(Foto – Photo: Alojzije Frković)


Naklada 1880 primjeraka