DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 22     <-- 22 -->        PDF

V. Goglia, J. Zgela, I. Đukić: UČINKOVITOST ANTTVIBJIACIJSKIH RUKAVICA: II DIO
Šumarski list br. 5-6, CXXXII (2008), 239-244
pristupilo razvoju takve metode mjerenja prigušnih
svojstava rukavice koja bi bila primjenjiva u našim
uvjetima, a mogla bi dati ocjenu učinkovitosti antivibracijskih
rukavica. Smatralo se da prigušna svojstva
rukavica koje se koriste kao zaštita pri rukovanju određenim
mehaniziranim sredstvima rada moraju odgovarati
frekvenciskoj karakteristici izvora vibracija. Najbo


lja bi prigušna svojstva rukavice trebale pokazati u
onom frekvencijskom području u kojemu je intenzitet
vibracija najveći. Istovjetan se pristup primjenjuje i kod
odabira osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu od buke.
Stoga je prevladao stav da će se mjerenjima u stvarnim


- pogonskim uvjetima, dobiti objektivan uvid u kvalitetu
pojedinih tipova antivibracijskih rukavica.
METODA MJERENJA I MJERNI INSTRUMENTARIJ
Measuring method and measuring equipment


Mjerenje vibracija izravno na prihvatnoj ručki te
potom mjerenje istih na ruci rukovatelja nakon što se
između ručke i ruke postavio prigušni sloj rukavica,
omogućuje uvid u učinkovitost prigušenja koje se rukavicama
postiže. To se prigušenje može iskazati na
razne načine:


1.
Odnosom rezultantnih vektora vrednovanih ubrzanja
izmjerenih na ručki i onih izravno na ruci rukovatelja:

(1)


WAS,


gdje je: (Xp - faktor prigušenja za kojeg se očekuje
da bude <1; WASj - rezultantni vektor vrednovanog
ubrzanja na prihvatnoj ručki šWeighted Acceleration
Sum, m/sČ; WAS2 - rezultantni vektor vrednovanog
ubrzanja na ruci rukovatelja nakon umetanja
prigušnog sloja, m/sČ.


Prigušenje se može iskazati i u pojedinim osima, također
odnosom vrednovanih ubrzanja u pripadajućoj
osi na ruci rukovatelja i na prihvatnoj ručki:


hwx,y,z2


a.
(2)
ahwx,y,zĐ


gdje je aČj,2 č faktori prigušenja po osima za koje se
isto tako očekuje da budu <1; a, ´hwx,y,zl vrednovana
ubrzanja vibracija po osima na prihvatnoj ručki,
m/s ; a, ´hwx,y,z
2 vrednovana ubrzanja vibracija po
osima na ruci rukovatelja nakon umetanja prigušnog
sloja, m/sČ.


3.
Za detaljniji uvid u prigušna svojstva antivibracijskih
rukavica može se napraviti i frekvencijska analiza
ubrzanja po osima po srednjim frekvencijama
terci u frekvencijskom rasponu od 6,3 - 1250 Hz, kako
to međunarodne norme i preporučuju.
Za potrebe mjerenja izrađen je poseban nosač troosnog
akcelerometra s naslonom podlogom. Preko naslona
podloge troosni se akcelerometar postavlja ili izravno
na prihvatnu ručku, ili se na prihvatnu ručku
oslanja posredstvom prigušnog sloja antivibracijskih
rukavica (si. 1). U prvom se slučaju vibracije mjere istodobno
u sve tri osi izravno na prihvatnoj ručki, a u
drugom se slučaju mjere vibracije koje se nakon prigušenja
u prigušnom sloju prenose na ruku. Da bi se


Slika 1. Troosni akcelerometar s nosačem


Figure 1 Threeaxial accelerometer with the holder


nosač posredstvom prigušnog sloja rukavica mogao
smjestiti između ruke i prihvatne ručke, na rukavicama
su napravljeni prorezi, kako to prikazuje si. 2. Prihvat
ručke motorne pile s tako umetnutim držačem prikazuje
si. 3. Za ova mjerenja korištena je motorna pila
STIHLMS640, S/N 162619034. Sva su mjerenja obavljena
na prednjoj prihvatnoj ručki.


Mjerenja su obavljena kod tri režima rada i to:


-
u praznom hodu,
-
u punome gasu i
-
tijekom rezanja.
Slika 2. Rukavica pripremljena za mjerenja


Figure 2 Glove prepared for measurement