DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 23     <-- 23 -->        PDF

V. Goglia, J. Zgela, I. Đukić: UČINKOVITOST ANTIVIBRACIJSKIH RUKAVICA: II DIO Šumarski list br. 5-6, CXXXII (2008), 239-244
Slika 4. Shematski prikaz mj emog lanca


Figure 4 Measuring chain schematick representation


Slika 3. Prihvat prednje ručke motorne pile s rukavicom i akcelerometrom


Figure 3 Holding the motor chain saw front handle with the glove
and accelerometer


Režimi rada pri kojima su mjerenja
obavljena s ciljem da se ocjene
prigušna svojstva rukavica odabrani
su u skladu ponajprije s onim
Tablica 1. Komponente mjernoga lanca
Table 1 Measuring chain components
No.
1.
Oprema
Troosni akcelerometar
Proizvođač
Kistler
Tip
8762A10
SN
2042134
režimima rada koji se očekuju tijekom
rada motorne pile, a isto tako i 2. Mjerno pojačalo
s pred obradom signala National Instruments NI USB 9233 1232101
u skladu s preporukama međuna3.
Prijenosno računalo Toshiba Tecra S3


rodne norme ISO 7505.
Već je ranije spomenuto da je za mjerenja korišten na osnovi kojega je bilo moguće iskazati više rezultata.
troosni akcelerometar, što podrazumijeva da su se ubrVremena
usrednjavanja su uzimana u skladu s preporuzanja
vibracija mjerila istodobno u sve tri koordinatne kama. Za svaki se rezultat provodila i frekvencijska
osi. Položaj akcelerometra bio je usklađen s biodinaanaliza
ubrzanja vibracija po srednjim frekvencijama
mičkim koordinatnim sustavom propisanim međunaterci,
izračunavane su vrijednosti vrednovanih ubrzarodnom
normom ISO 8725-1985. Tijekom mjerenja nja po osima, te na kraju, izračunavani rezultantni vekkorištenje
mjerni sustav prikazan na si. 4. Za svaki retori
vrednovanih ubrzanja. Karakteristike pojedinih
žim rada uzimanje reprezentativni vremenski uzorak elemenata mjernoga lanca sadržane su u tablici 1.


MJERENJA I REZULTATI MJERENJA - Measurements and measurement results


Sva su mjerenja obavljena u krugu mehaničke radionice
Šumarije Lepavina 14. studenog 2006. godine,
po djelomično oblačnom vremenu. Vanjska je temperatura
tijekom mjerenja bila 6 °C, relativna vlaga 65 %, a
barometarski tlak iznosio je 1019 hPa. Za potrebe mjerenja
pripremljena je prizma svježe posječene bukovine.
Širina prizme bila je u skladu s preporukama međunarodne
norme ISO 7505 (si. 5). Prije mjerenja na
svim su rukavicama napravljeni prorezi kako bi se nosač
akcelerometra mogao smjestiti izravno na ruku.
Prigušni se sloj pritom nalazio između podnožja nosača
troosnog akcelerometra i ručke. Mjerenja su obavljena
u sva tri smjera koordinatnih osi istodobno za tri
režima rada i za svaki tip rukavica, te bez rukavica na


1 ..... . ,Č1 . , -1 r-, 1 Slika 5. Svježe posječen trupac tvrdoga drva pripremljen za mie


prednjoj pnhvatnoj rucki motorne pile. Za svako je JČ-J


mj erenj e uzimano po pet uzoraka na osnovi kojih j e iz-pČgČČČ 5 Preshfy-felled hardwood test log shape prepared for mea


računavana aritmetička sredina. Frekvencijska analiza surement


241