DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 24     <-- 24 -->        PDF

V. Goglia, J. Zgela, I. Đukić: UČINKOVITOST ANTTVIBJIACIJSKIH RUKAVICA: II DIO Šumarski list br. 5-6, CXXXII (2008), 239-244
obavljena je za sva mjerenja. Zbog ograničenosti prostora
na ovome mjestu nije moguće iznijeti i rezultate
frekvencijske analize. Za svaku je os pri svim režimima
rada izračunavana vrijednost vrednovanog ubrzanja
vibracija, te je na temelju tih vrijednosti potom izračunavan
rezultantni vektor vrednovanog ubrzanja.
Rezultati su prikazani u tablicama 2. do 4.


Tablica 2. Vrijednosti vrednovanih ubrzanja vibracija za osi
x,y,zi WAS vrijednosti u praznome hodu, m/sČ
Table 2 Frequency-weighted acceleration values in all
three axes and WAS values at idling, m/sČ


Tip zaštitnih
rukavica
Bez rukavica
X
3,02
Os
y3,48
z
1,69
WAS
4,91
Decade 3,31 1,18 1,81 3,95
Husqvarna 2,57 3,20 1,81 4,49
Santini 2,90 1,93 1,83 3,93
Venitex 1,85 4,63 1,73 5,27
Vibra Guard 3,25 1,22 1,23 2,92


Tablica 3. Vrijednosti vrednovanih ubrzanja vibracija za osi
x,y,zi WAS vrijednosti u punome gasu, m/sČ
Table 3 Frequency-weighted acceleration values in all
three axes and WAS values at full load, m/sČ


Tip zaštitnih
rukavica
Bez rukavica
X
3,02
Os
y
3,48
z
1,69
WAS
4,91
Decade 3,31 1,18 1,81 3,95
Husqvarna 2,57 3,20 1,81 4,49
Santini 2,90 1,93 1,83 3,93
Venitex 1,85 4,63 1,73 5,27
Vibra Guard 3,25 1,22 1,23 2,92


Tablica 4. Vrijednosti vrednovanih ubrzanja vibracija za osi
x,y,zĐ WAS vrijednosti pri rezanju, m/sČ
Table 4 Frequency-weighted acceleration values in all
three axes and WAS values at cutting, m/s


Tip zaštitnih
rukavica
Bez rukavica
X
4,26
Os
y3,05
z
2,92
WAS
6,00
Decade 3,63 1,97 4,10 5,82
Husqvarna 3,42 2,61 3,64 5,64
Santini 3,35 3,02 2,87 5,35
Venitex 3,63 3,25 2,95 5,69
Vibra Guard 3,76 2,90 3,57 5,94


Vrijednosti vrednovanih ubrzanja vibracija po osima
te WAS vrijednosti sadržane u tablicama 2-4, grafički
su prikazane u dijagramima na si. 6 do 9. Kako je
jasno vidljivo na si. 6, mjerenja u praznome hodu pokazala
su da samo jedan tip ispitivanih rukavica pokazuje
relativno dobra prigušna svojstva. Kod dva tipa
rukavica gotovo da nema nikakve razlike, dok je kod
dva tipa rukavica došlo do povećanja razine vibracija.
Razmatranja se odnose na vrijednosti rezultantnih vektora
vrednovanih ubrzanja. Slična su svojstva rukavice


pokazale i u pojedinim osima, stoje također jasno vidljivo
na si. 6.


Slika 6. Grafički prikaz vrijednosti vrednovanih ubrzanja vibracija
za sve tri osi i WAS vrijednosti u praznome hodu


Figure 6 Graphical representation of the frequency-weighted acceleration
values in all three axes and WAS values at idling


U punome gasu rukavice su pokazale puno bolja prigušna
svojstva. To je vidljivo iz grafičkog prikaza WAS
vrijednosti na si. 7. Od pet ispitanih rukavica četiri su tipa
pokazala dobra prigušna svojstva kod najvećeg broja
okretaja, dok je kod jednog tipa rukavica izmjeren neznatni
porast razine vibracija. Ovi su rezultati u skladu s
rezultatima drugih istraživanja istog problema. Ona su,
naime, utvrdila da antivibracijske rukavice dobra prigušna
svojstva pokazuju jedino kod viših frekvencija.


Slika 7. Grafički prikaz vrijednosti vrednovanih ubrzanja vibracija
za sve tri osi i WAS vrijednosti u punom gasu


Figure 7 Graphical representation of the frequency-weighted acceleration
values in all three axes and WAS values at full load


Na si. 8 grafički su prikazane razine vibracija po
osima, kao i WAS vrijednosti dobivene mjerenjima tijekom
rezanja. Iz grafičkog je prikaza vidljivo daje od
pet ispitanih tipova rukavica jedan pokazao dobra
svojstva, dva tipa neznatna te dva tipa zanemariva prigušna
svojstva. Kod rezanja nije ni najednom tipu ru