DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 25     <-- 25 -->        PDF

V. Goglia, J. Zgela, I. Đukić: UČINKOVITOST ANTIVIBRACIJSKIH RUKAVICA: II DIO
Šumarski list br. 5-6, CXXXII (2008), 239-244
Slika 8. Grafički prikaz vrij ednosti vrednovanih ubrzanj a vibracija
za sve tri osi i WAS vrijednosti pri rezanju


Figure 8 Graphical representation of the frequency-weighted acceleration
values in all three axes and WAS values at cutting


kavica uočen porast WAS vrijednosti u odnosu na razinu
vibracija izmjerenu bez uporabe rukavica.


Zbirni grafički prikaz WAS vrijednosti za sva tri
režima rada prikazanje na si. 9. Iz slike je očito da su
kod rezanja izmjerene zanemarive razlike razina vibracija
bez rukavica i uz njihovu uporabu. Te su razlike
takve da mogu biti i posljedica uobičajenih i prihvatljivih
pogrešaka mjerenja. Nasuprot tomu, na istoj se sli


ZAKLJUČAK


Mjerenjima je pokazano da postoje značajne razlike
u prigušnim karakteristikama pojedinih tipova antivibracijskih
rukavica. U praznome hodu neke od ispitanih
rukavica ne samo da ne prigušuju vibracije, već i
povećavaju njihovu ukupnu razinu. Iz tabličnih i grafičkih
prikaza vidi se da su vrijednosti vrednovanih
ubrzanja vibracija u praznome hodu znatno većeg intenziteta
od onih u punome gasu i tijekom rezanja. Uz
to, vrijeme rada pile u praznome hodu dostaje zastupljeno
tijekom rukovanja pilom, pa su prigušna svojstva
rukavica u tom režimu rada itekako značajna. Tijekom
rezanja mjerenja nisu pokazala značajne razlike sveukupne
razine vibracija sa zaštitnim rukavicama i bez
njih. Najbolja su prigušna svojstva rukavice pokazale


LITERATURA


Goglia, V. 1997. Ergonomske značajke šumarske


mehanizacije - problemi njihova mjerenja i


vrednovanja. Mehanizacija šumarstva, 22(4),


209-217
Goglia, V., Z. Gospodarić,R. Beljo, I. Đukić,


I. Kovačev, 2004. Izloženost vozača malog
poljoprivrednog traktora vibracijama. Zbornik
radova Actual tasks on agricultural engineering.


Opatija


Slika 9. Ukupan grafički prikaz WAS vrijednosti


Fifure 9 Graphical representationof cumulative WAS values


ci vidi da su tijekom punoga gasa svi tipovi rukavica
pokazali dobra prigušna svojstva. Posebno je dobra
svojstva prigušenja pokazao jedan tip rukavica. Za razliku
od rezultata mjerenja dobivenih pri rezanju i kod
punoga gasa, u praznome hodu dva tipa rukavica ne samo
da ne pokazuju svojstva prigušenja, već naprotiv,
povećavaju ukupnu razinu vibracija.


- Conclusion
kod najvećeg broja okretaja. To je ujedno i režim u kojemu
pila najmanje radi tijekom korištenja, pa su nam
u usporedbi s prethodna dva, prigušna svojstva u tom
režimu rada i manje važna. Ovi rezultati ne predstavljaju
usamljeni slučaj. Slični su rezultati dobiveni i u
drugim nezavisnim istraživanjima. Na temelju svega
ranije navedenog, može se zaključiti da postoje značajne
razlike u prigušnim karakteristikama pojedinih tipova
antivibracijskih rukavica. Stoga je za ispravan odabir
rukavica nužno provesti prethodna mjerenja njihovih
prigušnih svojstava.


- References
Dong,R. G.,D.E. Welcome, T.W McDowell,
Y. Z. Wu, 2006. Measiffement of biodynamic
response of human Hand-arm system. Journal of
Sound and Vibration, 294, 807-827
Griffn,
M. J. 1998. Evaluating the effectiveness of
gloves in reducing the hazards of hand-transmitted
vibration. Ocupational and Environmental
Medicine, 55, 340-348