DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 3     <-- 3 -->        PDF

UDK 630* (05):»54-02«/061.2 ISSN 0373-1332
CODEN SULIAB
ŠUMARSKI LIST


Znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva


Journal of the Forestry Society of Croatia


1. Dalibor Bakran, dipl. ing.
2. Davor Beljan, dipl. ing.
3. Dr. sc. Miroslav Benko
4. Stjepan Blažičević, dipl. ing.
5. Mr. sc. Miroslav Brnica
6. Davor Butorac, dipl. ing.
7. Mr. sc. Zoran Đurđević
8. Prof. dr. sc. Ivica Grbac
9. Dubravko Hodak, dipl. ing.
Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins


Uređivački savjet:
Hranislav Jakovac, dipl. ing.
Mr. sc. Petar Jurjević,
predsjednik
Čedomir Križmanić, dipl. ing.
Mr. sc. Josip Malnar
Dr. sc. Josip Margaletić
Ivan Matasin, dipl. ing.
Akademik Slavko Matić
Vlatko Petrović, dipl. ing.


Revue de la Société forestiere croate


18. Dragomir Pfeifer, dipl. ing.
19. Prof. dr. sc. Branimir Prpić
20. Emilija Seidl, dipl. ing.
21. Krunoslav Szabo, dipl. ing.
22. Dražen Štrković, dipl. ing.
23. Branko Trifunović, dipl. ing.
24. Oliver Vlainić, dipl. ing.
25. Zdravko Vukelić, dipl. ing.
Urednički odbor po znastveno-stručnim područjima


.Šumski ekosustavi
Prof. dr. sc. Joso Vukelić, urednik područja
Šumarska fitocenologija
Urednici znanstvenih grana:
Prof. dr. sc. Jozo Franjić, šumarska botanika
i fiziologija šumskoga drveća
Izv. prof. dr. sc. Marilena Idžojtić, dendrologija
Dr. sc. Joso Gračan, genetika i oplemenjivanje
šumskoga drveća
Izv. prof. dr. sc. Nikola Pernar, šumarska pedologija
i ishrana šumskoga drveća
Izv. prof. dr. sc. Marijan Grubešić, lovstvo


.Uzgajanje šuma i hortikultura
Akademik Slavko Matić, urednik područja
Silvikultura
Urednici znanstvenih grana:
Prof. dr. sc. Zvonko Seletković, ekologija i biologija šuma,
bioklimatologija
Dr. sc. Stevo Orlić, šumske kulture
Dr. sc. Vlado Topić, melioracije krša, šume na kršu
Izv. prof. dr. sc. Igor Anić, uzgajanje prirodnih šuma,
urbane šume
Izv. prof. dr. sc. Ivica Tikvić, mikoriza i alelopatija
Izv. prof. dr. sc. Milan Oršanić, sjemenarstvo i rasadničarstvo,
Izv. prof. dr. sc. Željko Španjol, zaštićeni objekti prirode,
hortikultura
Prof. em. dr. sc. Branimir Prpić, ekologija i njega krajolika,
općekorisne funkcije šuma


.Iskorištavanje šuma
Prof. dr. sc. Ante Krpan, urednik područja
Iskorištavanje šuma
Urednici znanstvenih grana:


Doc. dr. sc. Dragutin Pičman, šumske prometnice
Prof. dr. sc. Dubravko Horvat, mehanizacija
u šumarstvu
Prof. em. dr. sc. Marijan Brežnjak, pilanska prerada drva
Doc. dr. sc. Slavko Govorčin, nauka o drvu, tehnologija drva


4.Zaštita šuma
Dr. sc. Miroslav Harapin, urednik područja
Fitoterapeutska sredstva zaštite šuma
Urednici znanstvenih grana:
Prof. dr. sc. Milan Glavaš, šumarska fitopatologija,
integralna zaštita šuma
Izv. prof. dr. sc. Boris Hrašovec, šumarska entomologija
Izv. prof. dr. sc. Josip Margaletić, zaštita od sisavaca
(mammalia)
Mr. sc. Petar Jurjević, šumski požari


5.Izmjera i kartiranje šuma
Izv. prof. dr. sc. Renata Pernar, urednik područja
Daljinska istraživanja i GIS u šumarstvu
Urednici znanstvenih grana:
Doc. dr. sc. Mario Božić, izmjera šuma
Dr. sc. Vlado Kušan, izmjera terena s kartografijom
Doc. dr. sc. Anamarija Jazbec, biometrika u šumarstvu


6.Uređivanje šuma i šumarska politika
Izv. prof. dr. sc. Juro Čavlović, urednik područja
Uređivanje šuma
Urednici znanstvenih grana:
Prof. dr. sc. Rudolf Sabadi, marketing u šumarstvu
Dr. sc. Stjepan Posavec, šumarska ekonomika
Prof. dr. sc. Ivan Martinić, organizacija u šumarstvu
Branko Meštrić, dipl. ing. šum. informatika u šumarstvu
Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum., staleške vijesti,
bibliografija, šumarsko zakonodavstvo, povijest šumarstva


Članovi Uređivačkog odbora iz inozemstva


Prof. dr. se. Vladimir Beus, Bosna i HercegovinaProf dr. se. Vjekoslav Glavač, NjemačkaProf dr. se. Emil Klimo, ČeškaDoc. dr. se. Boštjan Kosir, Slovenija


Glavni i odgovorni urednik – prof. dr. sc. Branimir Prpić
Tehnički urednik – Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum.
Lektor – Dijana Sekulić-Blažina


Dr. se. Konrad Pintarić, prof. em., Bosna i Hercegovina
Prof dr. se. Milan Saniga, Slovačka
Dr. se. Martin Schneider-Jaeoby, Njemačka
Prof dr. se. Iztok Winkler, Slovenija


Znanstveni članci podliježu međunarodnoj recenziji.
Recenzenti su doktori šumarskih znanosti u Hrvatskoj, Slovačkoj
i Sloveniji, a prema potrebi i u drugim
zemljama zavisno o odluci uredništva.


Časopis je referiran u (Indexed in): Forestry abstracts, Cab abstracts, Agricola, Pascal, Geobase (IM) i dr.
Na osnovi mišljenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, »Šumarski list«
smatra se znanstvenim časopisom te se na njega primjenjuje 0-ta stopa PDV (članak 57. g.)