DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 30     <-- 30 -->        PDF

D. Degmečić, M. Bićanić: ZNAČAJ TJELESNE TEŽINE KOD VRSTE EUROPSKA SRNA (Capreolus capreolus L.) Šumarski list br. 5-6, CXXXII (2008), 245-252
Graf 1. Prikaz rasta tjelesne težine od laneta do rasplodnih grla (lanad n = 104; mlada grla n = 39;
rasplodna grla n = 57) (Degmečić, 2006).


Graph 1 Body weight growth of roe deer fawn to adult roe deer (fawns n = 104; young n = 39; mature n= 57)
(Degmečić, 2006).


ne, klimatski uvjeti, zdravstveno stanje jedinki. Graf 1.
prikazuje projekciju rasta tjelesne težine lanadi od legla
do razvojnog stupnja rasplodnog grla. Vidljiv je
prosjek srednjih tjelesnih težina lanadi nakon četiri do
pet mjeseci razvoja, zatim tjelesne težine mladih grla
starosti oko 16 mjeseci te tjelesne težine rasplodnih grla
24 i više mjeseci starosti. Jednako tako paralelno možemo
uspoređivati dostignute rezultate u tipično šumskom
staništu i u tipično poljskom staništu. Vrijednosti
tjelesnih težina između šumskog i poljskog tipa staništa,
kod lanadi te mladih grla ne pokazuju bitne razlike.
To je i razumljivo, jer intenzivni rast i razvoj tijela i
kostura smeće divljači završava upravo s 24 do 26 mjeseci
starosti (Gaillard, 1998; Danilkin, 1996).
Trend rasta tjelesne težine od lanjenja do razvijenog
kostura (24 do 26 mjeseci) je linearan. Bez obzira na
sve čimbenike rast tjelesnih težina ima približno istu
dinamiku, jer je to proces koji se za oba tipa staništa
odvija ujednačeno. Bitno je primijetiti vrlo dinamičan
rast tjelesnih težina od legla u proljeće (kraj svibnja i
lipanj) do jeseni i početka zime (studeni i prosinac),
dakle u prvih šest mjeseci. Za gospodarenje srnećom
divljači, a što se tiče lanadi, važne su tri stvari: brzi rani
rast lanadi, stopa smrtnosti tijekom prvih mjeseci života
i tjelesna težina s kojom lanad ulazi u svoje prvo
zimsko razdoblje (Gaillard i dr 1998). Iz grafikona


1. razvidno je kako lanad starosti 6 do 8 mjeseci u šumskom
staništu predmetnog istraživanja dostiže 65 %
srednje ostvarene tjelesne težine odraslih/rasplodnih
grla, dok je u poljskom staništu taj postotak nešto veći,
te iznosi 69 % srednje ostvarene tjelesne težine odraslih/
rasplodnih grla (tablica 3). Nadalje u dobnom razredu
mladih grla kada je intenzivni rast i razvoj tijela pri
kraju, postotak grla koja su ostvarila prosječnu tjelesnu
masu zrelih grla iznosi 73 % u šumskom i 85 % u poljskom
staništu. Možemo ustvrditi da smeća divljač nakon
što je u 18 - 20 mjeseci izgradila oko 3/4 tjelesne težine,
za preostalu 1/4 treba tri puta duže razdoblje (sljedećih
pet godina života). Istraživanja u Francuskoj pokazala
su slične vrijednosti npr. u području Trois Fontaines
ostvarene su tjelesne težine lanadi s osam mjeseci
starosti iznosile 68 % do 70 % od srednje ostvarene tjelesne
težine odraslih/rasplodnih grla na istom području
istraživanja, a u području Chize ti su se postoci kretali
od 59 % do 63 % (Andersen i dr. 1998). Promatrajući
i uspoređujući vrijednosti tjelesnih težina u šumskom i
poljskom staništu, uviđamo daje hitnija razlika ostvarena
jedino u dobnom razredu mlađa grla. Taj brzi rast i
razvoj tijela ima veliku ulogu u produktivnosti srna kao
vrste, što će se podrobnije objasniti u dijelovima članka
gdje će se govoriti odvojeno o ženkama i mužjacima.
Kako bi istakli važnost srednje tjelesne težine s kojim
lanad ulazi u zimu, spomenut ćemo podatke skupljene
tijekom istraživanja Kleina & Strandgaarda
(1972), Ellenberga (1978) i Gaillarda (1988).
Tijekom svog istraživačkog rađa došli su do spoznaje
kako postoji povezanost između ukupne tjelesne težine
lanadi i preživljavanja prve zime u životu lanadi. Jednako
tako postavili su svojevrstan prag tjelesne težine lanadi
koji bi osiguravao preživljavanje prve zime i on bi
iznosio 13 kg, iznad te granice, preživljavanje zime više
ne ovisi o tjelesnoj težini. Kod odraslih/rasplodnih grla
zabilježeno je da oko 85 % mužjaka i oko 95 % ženki
uspješno prežive zimski razdoblje. Jedan od uzroka