DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 32     <-- 32 -->        PDF

D. Degmečić, M. Bićanić: ZNAČAJ TJELESNE TEŽINE KOD VRSTE EUROPSKA SRNA (Capreolus capreolus L.) Šumarski list br. 5-6, CXXXII (2008), 245-252
držača teritorija djeluje poput rituala uvjeravanja i demonstracija
snage, kako bi jedan od sukobljenih odustao
i povukao se(Nikolandić, 1968; D anil kin, 1996).
Grafom 2. pokazana je ovisnost tjelesne težine prema
težini trofeja, te odnos tjelesne težine prema vrijednosti
trofeja (CIC - točke). Vidljiva je visoka ovisnost težine
trofeja i trofejne vrijednosti prema ukupnoj tjelesnoj
težini smjaka. Može se ustvrditi da što su smjaci
teži, to će i trofej imati veću vrijednost. Kada promatramo
graf 2., vidimo daje ovisnost težine trofeja i tjelesne
težine gotovo linearna, dok je kod trofejne vrijednosti
i tjelesne težine krivulja konkavna i tek kod tjelesne
težine 24 - 25 kg, ona naglo počinje rasti (Degmečić
, 2006). Moramo znati da intenzivni rast i razvoj
tijela i kostura kod srna završava sa starosti 24 do
26 mjeseci (Car, 1967) i da su rogovi sekundama oznaka
spola, tzv. luksuzni organi, te da tek kada se izgradi
tijelo dolazi do preusmjeravanja hranjivih tvari i
energije sa taloženja u tijelo na rast i razvoj rogova
(Geist, 1998). Vidljivo je iz srednjih tjelesnih težina
koje dostižu mlada grla na lokalitetima Spačva i Podunavlje,
da će se intenzivniji rast i razvoj rogova dogoditi
nakon treće godine života. Rast i razvoj rogova dovest
će smjaka u mogućnost da se bori za teritorij, a time
i osiguravanje pristupa ženkama, tj. parenje i prijenos
svojih nasljednih osobina.


4. Tjelesna težina - ženke
Biološki uspjeh, opstanak srne kao vrste usko je vezan
za sposobnost prilagodbe različitim ekološkim
uvjetima staništa, stoje i vidljivo iz njihovog areala rasprostranjenosti
(Panzacchi i dr, 2007). Opstanak
ovisi ponajprije o uspješnosti života ženki. Kada govo-


Slika 1. Srna i tri laneta


Figure 1 Roe deer doe and tree fawns


rimo 0 uspješnosti ženke promatramo: fekunditet (produktivnost,
broj mladunčadi donesenih na svijet tijekom
života ženke), postotak mortaliteta mladunčadi i
broj godina tijekom kojih je ženka fiziološki spremna
za oplodnju (S emp ere i dr 1998). Dokazano je kako
fekunditet kod porodice jeleni (Cervidae), izravno zavisi
0 tjelesnoj težini ženke (Glutton-Brock i dr.,
1982). Dostaje čimbenika koji utječu na tjelesnu težinu
ženki, a samim tim i sposobnost oplodnje, no možemo
istaći kvalitetu izvora hrane prisutnih u podmčju kretanja
ženki i gustoću naseljenosti po jedinici površine
(Duncan i dr., 1998).


U slučaju mnogih istraživanih populacija, sma ulazi
u parenje tijekom svoje druge godine života, a prvu lanad
donosi na svijet kada ude u treću godinu života (svibanj/
hpanj), no u populacijama gdje ženke u drugoj godini
života imaju male tjelesne težine (manje od 20 kg),
ta prva oplodnja se događa u trećoj ili četvrtoj godini
života (Gaillard i dr., 1998). Iz grafa 1. vidljivo je da
istraživane populacije (Spačva - šumski tip i Podunavlje
- poljski tip) upravo dostižu potrebne vrijednosti kako
bi se prva oplodnja dogodila tijekom druge godine
života. Kao što je kod mužjaka dostizanje vrijednosti
tjelesne težine od 24 - 25 kg važno za brži rast i razvoj
trofeja, jednako tako je i kod ženki dostizanje vrijednosti
tjelesnih težina iznad 24 - 25 kg važno za oplodnju
većeg broja jajnih stanica i samim tim veću produktivnost.
Istraživanja su potvrdila da ženke koje imaju manju
tjelesnu težinu od 22 kg uglavnom olane jedno lane,
dok su dva laneta učestala kada ženka ima tjelesnu težinu
iznad 24 kg. Jednako tako se povećanjem tjelesne težine
može dogoditi da se zabilježi veći broj lanjenja tri
laneta nego jednog laneta kao što je to slučaj u Skandi


naviji, gdje je u 20 % slučajeva zabilježeno
da je jedna ženka olanila
tri laneta (Gaillard i dr., 1998).
Srednje vrijednosti tjelesnih težina
kako u šumskom tipu staništa Spačva,
tako i u poljskom tipu staništa
- Baranjsko Podunavlje, sugeriraju
da su dva laneta na jednu
srnu sasvim uobičajena pojava.
Prema istraživanjima u Baranji u
54 % slučajeva sma je imala dva
laneta, u 37 % slučajeva jedno lane,
a u 4 % slučajeva tri laneta (slika
1.) (Nikolandić &Degmečić,
2007). Kada govorimo o produktivnosti
i starosti sma, možemo
ustvrditi da kod sma u odnosu na
propisanu gospodarsku starost (7 do
9 godina), strogo povezanog pada
produktivnosti sa starosti skoro da
i nema. Rezultati istraživanja pro


(Foto: D. Degmečić) vcdcnog U Francuskoj u podmčju