DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 33     <-- 33 -->        PDF

D. Degmečić, M. Bićanić: ZNAČAJ TJELESNE TEŽINE KOD VRSTE EUROPSKA SRNA (Capreolus capreolus L.) Šumarski list br. 5–6, CXXXII (2008), 245-252
Chize, prikazuju produktivnost ženki (broj zametaka
po ženki) u odnosu na starost ženki, te zaključuju da
značajni pad u srednjem broju zametaka pokazuju srne
starosti dvanaest i više godina (Ga i l l a r d i dr., 1998).
Važno vremensko razdoblje za gospodarenje ženskim
dijelom populacije srna pojedinog lovišta, dakle od
druge do sedme godine starosti, ne pokazuje značajnija
kolebanja u srednjem broju zametaka, a samim tim i u
produktivnosti. Stoga prilikom izvršavanja redovnog
odstrjela pozornost je potrebno usmjeriti na tjelesno
stanje, procjenu tjelesne težine ženki i razvijenost lanadi.
S obzirom na veliku smrtnost mladunčadi i do 50 %
u prvih par mjeseci života (Nikolandić & Degme


4. ZAKLJUČCI
Tjelesne težine lanadi na leglu se kreću od 900 do
2 680 grama. Kod vrsta iz porodice Cervidae na tjelesnu
težinu tek rođenog mladunčeta najveći utjecaj
ima tjelesna težina ženke koja je mladunče donijela
na svijet (C lu t t o n -B r o c k i dr., 1982). Dakle,
povećavanjem tjelesnih težina ženki povećava se i
tjelesna težina mladunčadi pri porodu i obrnuto.
Jednako tako povećanjem tjelesnih težina kod rasplodnih
srna/ženki povećava se i produktivnost, odnosno
povećava se srednji broj lanadi po srni u pojedinoj
populaciji (A n d e r s e n i dr., 1998).


Za gospodarenje srnećom divljači, što se tiče lanadi,
važno je nekoliko stvari: tjelesna masa olanjene la-


no
nadi
ii i brzi rani rast lanadi, stopa smrtnosti tijekom


d i
prvih mjeseci života i tjelesna težina s kojom lanad
ulazi u svoje prvo zimsko razdoblje (G a i l lard i
dr., 1998). Lanad starosti 6 do 8 mjeseci u šumskom
staništu predmetnog istraživanja dostiže 65 % srednje
ostvarene tjelesne težine odraslih/rasplodnih grla,
dok je u poljskom staništu taj postotak nešto veći
te iznosi 66 % srednje ostvarene tjelesne težine
odraslih/rasplodnih grla. Veća tjelesna težina lanadi
neposredno nakon lanjenja i veća stopa dnevnog
težinskog prirasta tijela laneta u lovnom gospodarstvu
značajna je iz razloga jer će lanad prije dostići


č ić , 2007), ishitreno je zaključivati da je neka ženka
neplodna (jalova) jer ne vodi lanad, već je vrlo lako
moguće da je ta ista srna izgubila leglo te godine. Procjena
jedinke prema tjelesnom stanju i tjelesnoj težini
je u svakom slučaju vjerodostojnija.


U prirodi makar i mala, neznatna prednost nad ostalim
jedinkama znači opstanak i prenošenje takvih odlika,
s tim malim prednostima na sljedeće generacije, taj
odabir ostavljamo prirodi, na nama uzgajivačima je
osigurati sve potrebne uvjete u staništu kako bi maksimizirali
produkciju lanadi, te odabirom iz populacije
ciljano izlučili ženke koje ne zadovoljavaju postavljene
kriterije uspješnosti rasplodnih grla.

Conclusions


tjelesnu težinu potrebnu za razmnožavanje, a samim


time i utjecati na daljnju populacijsku dinamiku.
Istraživanja su potvrdila da ženke koje imaju manju
tjelesnu težinu od 22 kg uglavnom olane jedno lane,
dok su dva laneta učestala kada ženka ima tjelesnu
težinu iznad 24 kg. Srednje vrijednosti tjelesnih težina
kako u šumskom tipu staništa – Spačva, tako i u
poljskom tipu staništa – Baranjsko Podunavlje, sugeriraju
da su dva laneta na jednu srnu sasvim uobičajena
pojava.


Važno razdoblje za gospodarenje ženskim dijelom
populacije srna pojedinog lovišta, dakle od druge
do sedme godine starosti, ne pokazuje značajnija
kolebanja u srednjem broju zametaka, a samim tim i
u produktivnosti. Stoga prilikom izvršavanja redovnog
odstrjela pozornost je potrebno usmjeriti na tjelesno
stanje i procjenu tjelesne težine ženki, kao i
veličinu njene lanadi.


Istraživanja su pokazala da je ovisnost težine trofeja
i tjelesne težine gotovo linearna, dok je kod trofejne
vrijednosti i tjelesne težine krivulja konkavna i tek
kod tjelesne težine 24 – 25 kg, ona naglo počinje
rasti. Svakako bi ovu zakonitost trebalo potvrditi
daljnim istraživanjima i s većim uzorkom.


5. LITERATURA – References
1. Anderson, J., 1953: Analysis of a Danish roe deer
population (Capreolus capreolus, L.); Danish
review of game biology; vol. 2.
2. Andersen, R., P. Duncan, J. D. C. Linnell,
1998: The european roe deer – The biology of
succes. Scandinavian university press.
3. Andersen, R., J. M. Gaillard, O. Liberg, C.
S an Jo s e , 1998: Variation in life-history parameters;
The biology of succes.
4. C a r, Z. i dr. 1967: Lovački priručnik. Lovačka knjiga.
;: Danilkin , A., 1996: Behavioural ecology of siberian
and european roe deer. Chapman i Hall wildlife
ecolgy and behaviour series.


6. Degmečić, D. 2006: Morfometrijske karakteristike
srne (Capreolus capreolus, L.) u otvorenim
lovištima i uzgajalištima; Magistarski rad.
7. llard, J. M., R. Andersen, : Famil
Gaillard dersen, 1997
19971997: Familly effects
on growth and survival o
ooff Juvenile roe deer.
Ecology, 79 (8).


8.G a i l l a r d, J. M., O. L ib erg, R. A n de r se n , A. J.
M. Hewison, G. Cederlund, 1998: Popula