DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Z. Najvirt, A. Miličević, S. Meštrović: AREAL HRASTA OSTRIKE (Quercus coccifera L.) ... Šumarski list br. 5-6, CXXXII (2008), 253-258
površina iznosi 2235 ha. Od toga površina čistih sastojina
hrasta oštrike iznosi 1799 ha, a površina mješovitih
sastojina hrasta oštrike i crnike iznosi 436 ha.


Kao što je već navedeno u uvodnom poglavlju na
istraživanom području hrast oštrika dolazi u sastavu
zajednice hrasta oštrike i crnog jasena (Fraxino orni-
Quercetum cocciferae H-ić 1958). Detaljnija floristička
istraživanja su u tijeku.


Ova zajednica razvija se na litološkoj podlozi vapnenaca
i dolomita te u nižim jugozapadnim dijelovima
na tercijarnim naslagama. Od tala dominira smeđe tlo
na vapnencu i dolomitu, plitko i srednje duboko te u
manjoj mjeri koluvij i kamenjar. Razvijena je pretežito
u obliku gariga, a u manjoj mjeri i makije, te kao podstojna
etaža u posebnom rezervatu šumske vegetacije
čempresada "Pod Gospu" (slika 5.).


Slika 5. Podstojna etaža hrasta oštrike u posebnom rezervatu
šumske vegetacije čempresada "Pod Gospu"


Picture 5 Lowel story ofKermes oak "Pod Gospu "


U središnjim dijelovima areala, od Vignja do Stankovića,
nakon požara u kolovozu 1998. godine naselio
se na stanište zajednice mladi alepski bor koji sada dominira.
U zaravnjenijim dijelovima jedinice, od Nakovnja
do Lovišta, u sastavu zajednice ima više hrasta
crnike, dok u južnim dijelovima i na južnim ekspozicijama
dominira hrast oštrika, a crnika pridolazi više pojedinačno.
U nižim dijelovima, od Kućišta do Viganja,
(na privatnim površinama) ima starih, debelih stabala
hrasta medunca.


U dijelu oko Gornjeg Nakovnja na privatnim česticama
uz oštriku pridolaze drača, glogulja, lovor i oskoruša.
U posebnom rezervatu šumske vegetacije čempresada
"Pod Gospu", koja je smještena između Orebića
i Peme ispod franjevačkog samostana, u sloju
drveća dominiraju alepski bor, primorski bor, pinj i
čempres (koji su sadeni), a pojedinačno ima nekoliko
stabalaca oštrike, rogača i masline.


Sloj grmlja je obilan i u njemu dominiraju oštrika,
mirta, maslina, bušini i tršlja, dok više pojedinačno pridolaze
lovor, crni jasen, šibika, lemprika i šmrika. Sloj
prizemnog rašća je osrednje razvijen i u njemu dominiraju
trave (trava goštica — Brachypodium ramosum) i
vrijes (Erica manipuliflora). Za potrebe utvrđivanja
drvne zalihe prilikom izrade programa gospodarenja za
gj. "Nakovanj", u posebnom rezervatu šumske vegetacije
čempresada "Pod Gospu", postavljeno je 28 osnovnih
trajnih ploha i 8 kontrolnih trajnih ploha.


U tablici 4. prikazani su rezultati izmjere stabalaca
do 5 cm na tih 36 trajnih ploha. Iz podataka (tablica 4.)
vidimo da u podstojnoj etaži i sloju grmlja ima obilje
autohtone vegetacije hrasta oštrike s pratilicama, te
nešto manje mladog naraštaja čempresa i alepskog bora.


Tablica 4. Broj stabala do 5 cm promjera u posebnom rezervatu šumske vegetacije


IMe 4 N° of trees With diameter < 5 cm


Odjel
Parcel
Visina m
Height
Promjer cm
Diameter
Quercus
coccifera
Vrsta drveća i grmlja -Tree species
Mirtus
communis
Pistacia
lentiscus
Pinus
halepensis
Cupresus
sempervirens
N°/ha
Ostalo
Other
H = 0,0-0,5 11760 2548 mi 196 -mi
33 a H = 0,5-1,3 1764 ---588 196
Ds = 2,5 1782 297 644 50 1337 546
H = 0,0-0,5 11448 3604 4028 1272 -414
33 b H = 0,5-1,3 1272 636 1060 ---
Ds = 2,5 2014 689 742 106 53 583
H = 0,0-0,5 2580 645 10320 ---
33 c H = 0,5-1,3 3225 -2580 ---
Ds = 2,5 954 636 477 --159


To govori daje hrast oštrika agresivna vrsta na poKod
zaseoka Stankovići i Donji Nakovanj ima nedručju
njenog optimalnog areala. koliko debelih i starih stabala hrasta oštrike promjera
do 60 cm te visine 10 metara.
257