DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 51     <-- 51 -->        PDF

ZAŠTITA PRIRODE


ZEBA šFringilla coelebs L.)


Najrasprostranjenija je europska zeba. Naraste u
duzinu oko 15 cm s rasponom krila 25 - 28 cm, te ima
oko 20 g težine, pa je po veličini možemo usporediti s
vrapcem. Kod mužjaka boja perja glave na tjemenu i
zatiljku je svijetlo plava. Lice, grlo, prsa i trbuh su crveno
smeđi, a leđa su smeđa. Ženka i mlađe ptice imaju
zelenkasto smeđu boju perja tijela, sa svjetlo smeđim
trbuhom. Oba spola imaju na krilima naglašene
dvije bijele krilne pruge koje su uočljive i u letu, bijela
vanjska repna pera i zelenkastu trticu. Kljun je snažan
prilagođen prehrani sa sjemenkama. U vrijeme gniježđenja
boja kljuna mužjaka mijenja se od svijetlo smeđe
postaje svijetlo plava. Rep je dug, na kraju plitko raš-
Ijast. Pjev joj je glasan, ugodan poput velikog slavuja.
U vrijeme gradnje gnijezda i kada na jajima sjedi žen


Ženka zebe u proljeće


ka, mužjak pjeva gotovo neprekidno čitav dan.
Gnijezdi na području gotovo cijele Europe, osim napuštanja gnijezda roditelji hrane mlade ptice još nekrajnjeg
sjevera Skandinavije i Rusije te Islanda. Vezakoliko
dana dok se ne osamostale. Odrasle ptice hrane
na je za područja bjelogoričnih i cmogoričnih šuma, se kukcima, sjemenkama bjelogorice i bobičastim ploparkove,
drvorede, voćnjake i vrtove. Gnijezda gradi dovima. Zeba se vrlo vješto kreće po tlu.
visoko na grmlju i na drveću, često u rašljama. Gnijezdi U Hrvatskoj je brojna gnjezdarica i stanarica na ci


od travnja do srpnja. Gnijezdo je okruglasto i vrlo jelome kontinentalnom dijelu i gotovo na svim otociudubljeno,
građeno od vlakanaca korijenja i travki, mama.
Tijekom zime okupljena u jatima karakterističnim
hovine, obloženo dlakama i perjem, a izvana prekriza
ovu vrstu. Zimi hranu (sjemenke) traži na poljopri


veno komadićima kore, lišajevima i mahovinom, zbog vrednim površinama.
čega je teško uočljivo. Nese 4 -5 (7) plavkastih jaja sa


Zeba je zaštićena svojta u Republici Hrvatskoj.


smeđim pjegama, veličine oko 20 mm. Na jajima sjedi
ženka oko dva tjedna. U tom razdoblju hranu joj u gniTekst
i fotografija:
jezdo donosi mužjak. Mlade ptiće u gnijezdu hrane Mr. Krunoslav Arač, đipl. ing. šum.
isključivo kukcima oba roditelja oko dva tjedna. Nakon


JADRANSKA PERUNIKA
Nema tome davno, kako je u rodu perunika (Iris) u
Hrvatskoj ustanovljena nova svojta pod imenom jadranska
perunika šIris adriatica), srodna s patuljastom
perunikom (Irispumila L.) koja se i kultivira.
Endemična jadranska perunika je mala biljka koja
naraste tek desetak cm uvis. Cvate u proljeće prije mnogih
drugih proljetnica. U vrijeme cvatnje od cijele biljke
vide se samo krupni žuti ili ljubičasti dijelovi ocvjeća.
Ponekad po više biljaka raste u busenima.
Biljka raste na škrtim kamenjarskim tlima primorskog
pojasa naše Dalmatinske zagore, kao stoje zaleđe
Splita tj. Kaštela (Blaca) te zaleđe Trogira (Vinovo) i
drugdje.


Jadranska perunika iz okolice Vinova u Dalmatinskoj zagori
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 52     <-- 52 -->        PDF

NA IZVORU KRKE


Poznato je da rijeka Krka izvire ispod vodopada
Topoljski buk, u naselju Kovačić, blizu Knina. Poznato
je i to kako se na ovom mjestu razvio osebujan hidrogeološki
fenomen, jer rijeka, odnosno voda, koja
još nije gotovo ugledala svjetlo dana, već prima svoj
prvi pritok Krčić koji se pak u obliku prelijepog vodopada
preko osedrene površine slijeva na njezino izvorište.
Prizor je moguće promatrati jedino u vrijeme kada
u određenim razdobljima Krčić obiluje vodom i kada
se vodopad s velikim količinama vode prostre preko
cijele širine slapišta.


Izvorište rijeke Krke ističe se osobitom čistoćom i
prozimošću vode u kojoj obitava probran živi svijet.
Međutim, iznad vrela, na površini malih i tamnih poluspilja,
razvila se i održava vegetacija tropske papratnjače
Venerinog pojasa ili gospinog vlaska šAdiantum
capillus veneris L.). Populacija mu nije velika, ali je
vitalna, iako se razvija gotovo u polumraku.


VELI SLAP NA GRDOSELSKOM POTOKU


Grdoselski potok je dobio ime po naselju Grdoselo,
sjeverno od Pazina u središnjoj Istri i jedan je od pritoka
rijeke Mirne. On ima nekoliko svojih manjih pritoka
koji su zanimljivi, jer protječu krajem gdje njihove
vode zbog osobite geološke podloge grade nekoliko
prelijepih vodopada, pretežito skrivenih u gustoj šumi
ili šikari. Na drugom potoku po redu, idući od Pazina
prema naselju Kršikla, u blizini modeme prometnice,
je Veli slap. Njegova voda za većih količina padalina
ruši se desetak metara u dubinu korita potoka, gdje
gradi malo jezero. Samo u rano proljeće kada drveće
još nije prolistalo, moguće je doživjeti svu ljepotu
ovog skrivenog krajolika i svu ljepotu boja vode s dugom
iznad slapišta, osobito kada se motritelj nalazi u
koritu potoka.


Zanimljivost ovog potoka sastoji se i u tome što je
voda u dugom razdoblju u mekanijem materijalu izdubila
duboko korito, dugačko nekoliko desetaka metara.
Njegova lijeva obala je stjenovita, visoka više od 10
metara, pećinasto izdubljena i nekoliko metara zasvodena,
a izgledom podsjeća na kakav neobičan tunel.
Njegove su litice dijelom obrasle zelenilom, a većim
dijelom koji se nalazi u sjeni išarane naseljima modro
zelenih alga. Medu zelenilom i ovdje treba istaći nazočnost
papratnjače venerinog pojasa šAdiantum caplilus
veneris L.), koji u znatnoj populaciji prekriva
dio sjenovitih stijena skoro ispod vodopada.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 53     <-- 53 -->        PDF

MONTEGARGANSKA KOKICA


Montegarganska kokica (Ophrys passionis Sennen
var. garganica /E. Nelson ex O. Danesch et E. Danesch/


P. Delforge) je vrsta sredozemne orhideje koja je tek odnedavno
poznata na tlu Hrvatske i postala tako novim
članom hrvatske flore. Biljka naraste tek do 15 cm visoko,
a u cvijetu joj se osobito ističe jako izbočena medna
usna. Do danas je poznato samo nekoliko pojedinačnih
nalaza ove male biljke iz roda kokica (Ophrys). Primjerak
na slici otkrivenje 30. ožujka 2007. godine u okolici
naselja Blaca na ušću rijeke Neretve. Zajedno s njom na
istom staništu i u isto vrijeme nazočne su bile još dvije
druge svojte orhideja iz istog roda, tako daje tada na tom
malom nalazištu cvalo na stotine i stotine primjeraka.
Nalaz montegarganske kokice na tlu Hrvatske ukazuje
također na poznatu činjenicu o nekadašnjoj kopnenoj
povezanosti i srodnosti flore Balkanskog i Apeninskog
poluotoka. Hrvatski naziv ove svojte ukazuje
na njezino nalazište u području Monte Gargana u Italiji,
samo zato stoje tamo ova svojta najprije otkrivena.
Budući da u Hrvatskoj istraživanja orhideja sve do
skorašnjeg vremena praktički nije bilo, razumljivo je
da prema načelu prioriteta svojta dobiva ime po prvom
nalazu, tj. po autoru koji je prvi svojti dao ime.


Montegarganska kokica.
(Foto: R. Čičmir)


BRUSNICA


U blizini Štirovače na Sjevernom Velebitu, na nekoliko
staništa raste vrsta borovnice koju popularno
nazivamo brusnica (Vaccinium vitis idaea L.). Početkom
jeseni lakše je otkrivamo, jer u to vrijeme zriju
njezini plodovi, bobe crvene boje.


Brusnica je drvenasta biljka iz porodice cmjuša
šEricaceae), zimzelenih cjelovitih listova kojima su
rubovi prema dolje podvinuti, i odozdo po površini
imaju mnogo točkica. Od proljeća cvate sitnim rumenim
zvonastim cvjetovima. Živi na kiselim šumskim
tlima. Plodovi su joj jestivi i osobito zdravi u svježem
stanju. Danas se brusnica i neke njezine srodne vrste
umjetno uzgajaju u svrhu dobivanja vrijednih prehrambenih
proizvoda.


Brusnica u plodu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 54     <-- 54 -->        PDF

PATULJASTA ZVONCIKA


Danas se slobodno možete kretati šumskom cestom
sve do vrha Gole Plješivice. Pri kraju ceste blizu vrha, a
osobito uz onaj dio koji je otvoren prema Bosni i Hercegovini,
iznad gornje granice šume, na stijenama će
našu pozornost tijekom ljetnih mjeseci privući jedna
osobita zvončika svijetlo modrih do ljubičastih cvjetova.
To je endemična biljka planinskih dijelova Hrvatske,
patuljasta ili hrvatska zvončika šCampanula cochleariifolia
Lam.). Raste busenasto, a cvjetovi se nalaze
na tankim stapkama.


Na Goloj Plješivici ovoj biljci je jedno od najbogatijih
nalazišta. Populacijajoj je osobito brojna i najljepše
razvijena na onim dijelovima stijena koji su bolje osvijetljeni
i okrenuti prema sjeveru.


Lijepe populacije patuljaste zvončike nalaze se,
primjerice, i na Risnjaku u okviru nacionalnog parka.


Biljke pod vrhom Gole Plješivice


IZ SUME REPAS


Oko 4. 000 ha nizinskih šuma Šumarije u Repašu, u
koprivničkom Prekodravlju, pripada najvećim dijelom
šumskoj zajednici hrasta lužnjaka i običnog graba
(Carpino hetuli-Quercetum roboris). Međutim, u šumskom
području Telek održala se mala sastojina bukve.
Kako se nedavno na tim dijelovima obavljala sječa i
prorjeđivanje hrastovih sastojina, ostala su nešto bolje
vidljiva osamljena stara bukova stabla, za koja se smatra
kako imaju starost oko 120 godina.


Nazočnost bukve u nizinskim šumama sjeverne Hrvatske
nije česta pojava. Prema mišljenju nekih stranih
i naših istraživača, smatra se kako objašnjenje ovoj pojavi
treba tražiti u ekološkim uvjetima koji su nastupili
u ovim prostorima nakon posljednjeg ledenog doba.
Na pogodnim staništima, iz tog se razdoblja bukva
zadržala i u nizinskom području pa je možemo smatrati
reliktom.


Šumarski djelatnici već odavno brinu o ovoj maloj
bukovoj sastojim i primjerke bukve kao svojevrsne
prirodne žive spomenike čuvaju i izuzimaju od uobičajenog
načina gospodarenja.


Tekst i fotografije:
Dr. se. Radovan Kranjčev, prof.


Bukva u Teleku u šumi Repaš