DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 54     <-- 54 -->        PDF

PATULJASTA ZVONCIKA


Danas se slobodno možete kretati šumskom cestom
sve do vrha Gole Plješivice. Pri kraju ceste blizu vrha, a
osobito uz onaj dio koji je otvoren prema Bosni i Hercegovini,
iznad gornje granice šume, na stijenama će
našu pozornost tijekom ljetnih mjeseci privući jedna
osobita zvončika svijetlo modrih do ljubičastih cvjetova.
To je endemična biljka planinskih dijelova Hrvatske,
patuljasta ili hrvatska zvončika šCampanula cochleariifolia
Lam.). Raste busenasto, a cvjetovi se nalaze
na tankim stapkama.


Na Goloj Plješivici ovoj biljci je jedno od najbogatijih
nalazišta. Populacijajoj je osobito brojna i najljepše
razvijena na onim dijelovima stijena koji su bolje osvijetljeni
i okrenuti prema sjeveru.


Lijepe populacije patuljaste zvončike nalaze se,
primjerice, i na Risnjaku u okviru nacionalnog parka.


Biljke pod vrhom Gole Plješivice


IZ SUME REPAS


Oko 4. 000 ha nizinskih šuma Šumarije u Repašu, u
koprivničkom Prekodravlju, pripada najvećim dijelom
šumskoj zajednici hrasta lužnjaka i običnog graba
(Carpino hetuli-Quercetum roboris). Međutim, u šumskom
području Telek održala se mala sastojina bukve.
Kako se nedavno na tim dijelovima obavljala sječa i
prorjeđivanje hrastovih sastojina, ostala su nešto bolje
vidljiva osamljena stara bukova stabla, za koja se smatra
kako imaju starost oko 120 godina.


Nazočnost bukve u nizinskim šumama sjeverne Hrvatske
nije česta pojava. Prema mišljenju nekih stranih
i naših istraživača, smatra se kako objašnjenje ovoj pojavi
treba tražiti u ekološkim uvjetima koji su nastupili
u ovim prostorima nakon posljednjeg ledenog doba.
Na pogodnim staništima, iz tog se razdoblja bukva
zadržala i u nizinskom području pa je možemo smatrati
reliktom.


Šumarski djelatnici već odavno brinu o ovoj maloj
bukovoj sastojim i primjerke bukve kao svojevrsne
prirodne žive spomenike čuvaju i izuzimaju od uobičajenog
načina gospodarenja.


Tekst i fotografije:
Dr. se. Radovan Kranjčev, prof.


Bukva u Teleku u šumi Repaš