DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 55     <-- 55 -->        PDF

AKTUALNO


ZAPISNIK 112. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE
HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA,
održane u Zagrebu 17. lipnja 2008. god.


U okviru obilježavanja Dana hrvatskoga šumarstva,
kao i svake godine, tako i ove, održana je 112. redovita
sjednica Skupštine Hrvatskoga šumarskoga društva.
Sjednica je održana u dvorani Novinarskog doma s početkom
u 10 Č° h.


U 12 h održano je Savjetovanje na temu "Obnovljivi
izvori energije u Republici Hrvatskoj-Energetska uporaba
biomase", a nakon toga svečano obilježavanje 10. godišnjice
nastupanja ekipe hrvatskih šumara na EFNS-u -
Europskom šumarskom skijaškom natjecanju.


U 14 h u Šumarskom domu uz prigodan program
obilježena je 110 godišnjica izgradnje zgrade Šumarskoga
doma uz promoviranje novouređenoga dvorišnog
dijela.


Nazočni: predstavnici (delegati) iz 19 ogranaka
HŠD-a, članovi Upravnog i Nadzornog odbora u prošlom
mandatnom razdoblju (od ukupno 102 na skupštini
je bilo nazočno 84 delegata), te gosti i uzvanici, što
je sveukupno iznosilo 160 nazočnih.


Otvorivši Skupštinu mr. se. Petar Jurjević, predsjednik
HŠD-a pozdravio je sve nazočne, posebice saborskog
zastupnika Vlatka Podnara, dipl. ing. šum., državnog
tajnika Hermana Sušnika, dipl. ing. šum. sa suradnicima,
predsjednika Uprave Hrvatskih šuma d.o.o.
Darka Vuletića, dipl. ing. šum. sa suradnicima i gosta
iz Slovenije Janeza Konečnika, dipl. ing. šum.


Prigodnim govorom nazočnima se obratio državni
tajnik, gospodin Herman Sušnik, pozdravivši skup u
ime ministra MRRŠVG, naveo je posljednje aktivnosti
šumarskoga resora i zaželio uspješan rad Skupštini.


Predsjednik Uprave Elrvatskih šuma Darko Vuletić,
dipl. ing. šum., u svom prigodnom pozdravnom govoru
najavio je skoro restrukturiranje tvrtke Hrvatske šume


d.0.0. i pozvao Hrvatsko šumarsko društvo na suradnju
pri tom procesu.
Nakon toga u pozivu predloženi dnevni red usvojen
je bez nadopuna:


1.
Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela Skupštine:
a) Radnog predsjedništva (Predsjednik + 2 člana)
b) Zapisničara
c) Ovjerovitelja zapisnika (2 člana)
d) Povjerenstva za zaključke (3 člana).
Izvješće 0 radu i poslovanju u prethodnoj godini:
a) Izvješće predsjednika
b) Izvješće tajnika
c) Izvješće glavnog urednika Šumarskog lista
d) Izvješće Nadzornog odbora.
e) Rasprava po izvješćima i usvajanje izvješća.
Aktualna problematika:
a) Promjene u Statutu HŠD-a
b) Uvođenje jedinstvene članarine na razini HŠD-a
c) Osnivanje novih sekcija HŠD-a (Ekološke sekcije
i Sekcije za zaštitu šuma)
d) Rasprava i usvajanje prijedloga


4.
Verilikacija programa rada i financijskoga
plana za 2008. godinu,
a) Rasprava i usvajanje
5.
Slobodna riječ.
II. dio
Stručna tema Skupštine, "Obnovljivi
izvori energije u Republici Hrvatskoj
- Energetska uporaba biomase"


Svečano obilježavanje 10. godišnjice
nastupanja ekipe hrvatskih
šumara na EFNS-u - Europskom prvenstvu
šumara u skijaškom trčanju.


Program obilježavanje 110. godišnjice
izgradnje zgrade Šumarskoga
doma uz promoviranje novouređeno


ga dvorišnoga dijela.


Državnog tajnik Herman Sušnik, dipl. mg. Predsjednika Uprave Hrvatskih šuma d.o.o.


Domjenak


šum.
Darko Vuletić, dipl. ing. šum.