DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 63     <-- 63 -->        PDF

stabala, klimatski ekscesi, ekološka motrenja u


šumarstvu, pitanja zaštite prirode, ekološki proble


mi u urbanom šumarstvu i dr. Sukladno aktivnosti


ma koje su predviđene u radu HŠD, u Ekološkoj


sekciji će se navedene teme obrađivati kroz semina


re, radionice, stručne i znanstvene skupove i druge


primjerene oblike suradnje.


Kao inicijatori osnivanja Ekološke sekcije HŠD želimo
Vas izvijestiti o našim planovima i očekujemo Vašu
potporu u daljim aktivnostima.


izv. Prof. dr. sc. Ivica Tikvić, prof. dr. sc. Nikola
Pernar i izv. prof. dr. sc. Željko Španjol


Pismo inicijative za osnivanjem Sekcije za zaštitu
šuma


Poznato je da su šume izložene stalnom utjecaju štetnih
biotskih i abiotskih čimbenika, koji im pojedinačno i
zajedno mogu nanijeti nesagledive posljedice. Pogotovo
velika opasnost za šume je čovjek svojim sveobuhvatnim
djelovanjem, u kontekstu današnjega načina života.


U Hrvatskoj se zaštitom šuma bave znanstvenici
Šumarskoga fakulteta Zagreb, Šumarskog instituta Jastrebarsko,
pojedinci iz drugih instituta, znanstvenici i
stručnjaci u Hrvatskim šumama d.o.o., a u specifičnim
prilikama i stručnjaci iz drugih nešumarskih ustanova.


Hrvatske šume d.o.o. svake godine na dva sastanka
okupe znanstvenike i stručnjake za ekologiju i zaštitu
šuma iz svih Uprava šuma. Na tim se sastancima donose
mjere zaštite za svaku godinu.


Na osnovu dosadašnjih razgovora s kolegama iz
znanstvenih ustanova, Uprava šuma, Akademije šumar-


Zapisnik sastavio:


Tajnik HŠD-a,


Damir Delač, dipl. ing. šum., v. r.


skih znanosti, Hrvatskog šumarskog društva itd. došlo
se do zaključka da bi unutar Šumarskog društva bilo korisno
osnovati


Sekciju za zaštitu šuma
Rukovodstvo Sekcije bi se oformilo prema Statutu
Šumarskog društva, a svakako bi u njemu trebali biti
znanstvenici i prema specijalnosti djelatnici pojedinih
Uprava šuma.
Rukovodstvo bi zacrtalo glavne smjernice rada za
cjelokupnu zaštitu šuma u Hrvatskoj, a pogotovo za rad
na šumskim požarima.
Nadam se da će ovaj prijedlog biti prihvaćen na
sveopću korist hrvatskoga šumartsva, na čemu uz lijepe
pozdrave zahvaljujem.
prof. dr. sc. Milan Glavaš
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog za promjenom
Statuta HŠD-a
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog za uvođenjem
jedinstvene članarinu u iznosu od 240 kuna godišnje
(20 kuna mjesečno)
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog za osnivanje
Ekološke sekcije i Sekcije za zaštitu šuma.


Ad. 4. Program rada i financijski plan za 2008. godinu
objavljen je u ŠL 11–12/2007. pa ga nije bilo potrebno
iznositi ponovo na Skupštini.


a) Isti su jednoglasno usvojeni


Ad. 5. Za slobodnu riječ se nitko nije javio.


Predsjednik HŠD-a:
mr. sc. Petar Jurjević, v. r.


Ovjerovitelji zapisnika:


Jolanda Vincelj, dipl. ing. šum. v. r.


Danko Herman, dipl. ing. šum. v. r.


STRUČNA TEMA SKUPŠTINE:
“Obnovljivi izvori energije u RH - Energetska uporaba šumske biomase”


Uvodno izglaganje predsjednika HŠD-a Petra Jurjevića
dajemo u cijelosti.


Štovane dame i gospodo, uvaženi uzvanici, kolegice
i kolege!


Još jednom vas srdačno pozdravljam u ime HŠD-a i
zahvaljujem se na vašem odazivu i želji da budete
sudionici tematske rasprave “Obnovljivi izvori energije
u RH – Energetska uporaba šumske biomase”, koja
se održava povodom Dana Hrvatskoga šumarstva, a u
okviru 112. redovite skupštine HŠD-a.


Vaša nazočnost dokaz je aktualnosti i značenja ove
teme. Za ovu tematsku raspravu zamolili smo naše


uvažene stručnjake koji se bave, ili su najbliži ovoj
problematici, da iznesu svoje radove pripremljene za
ovaj skup. Ovom prilikom iskreno im se u ime HŠD-a
zahvaljujem na uloženom trudu u pripremi rada.


Dozvolite mi reći samo nekoliko riječi o ovoj temi.


Republike Hrvatske raspolaže s 2 688 687 ha šuma i
šumskog zemljišta u kojima se nalazi 397 963 000 m3
drvne zalihe i u kojima svake godine priraste novih
10 526 238 m3. Njegujući i pomlađujući šume po načelima
održivog razvoja ili potrajnosti, hrvatska šumarska
struka zahvatima njege i obnove šuma, u normalnim
uvjetima može godišnje dobiti 6 560 000 m3 razli