DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 68     <-- 68 -->        PDF

SURADNJA HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE
I HRVATSKIH ŠUMA U KORIŠTENJU ŠUMSKE BIOMASE
KAO OBNOVLJIVOG ENERGENTA


Dr. sc. Zoran Stanić


Profil HEP – Obnovljivi izvori energije d.o.o.


Društvo HEP – Obnovljivi izvori energije d.o.o.
(HEP OIE) osnovano je u listopadu 2006. godine kako
bi grupiralo i podržavalo projekte temeljene na
obnovljivim izvorima. Glavne djelatnosti HEP Obnovljivi
izvori energije d.o.o. obuhvaćaju istraživanje, razvoj,
financiranje, izgradnju i eksploataciju obnovljivih
izvora za proizvodnju električne energije. Dugoročna
strategija tvrtke usmjerena je na to da se tehnologije za
proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora na
profitabilan način integriraju u glavnu djelatnost HEP-a.


Ključni ciljevi HEP OIE su kako slijedi:


1.
Ostvarenje profita od prodaje električne energije iz
novih obnovljivih izvora (mHE<10 MWe, vjetar,
geotermalna, biomasa...) po poticajnoj tarifi
2.
Razvoj novih kompetencija i poboljšanje imidža
HEP-a
3.
Poboljšanje ukupne bilance emisija CO2, što može
pomoći u planiranju i izgradnji temeljnih elektrana
na fosilna goriva
4.
Doprinos diverzifikaciji primarnih izvora energije,
te smanjenje rizika od fluktuacija cijena nafte i
plina
Pritom su kao prioritetna izabrana ulaganja u
vjetroelektrane, zatim elektrane na biomasu, te male
hidroelektrane (do 10MWe), geotermalne i solarne
elektrane.


Novo zakonsko okruženje


HEP je od 1994. do 2007. otkupljivao proizvedenu
električnu energiju iz VE i malih elektrana do 5 MW po
višoj cijeni od vlastite proizvodnje i na teret svojeg
ukupnog prihoda, a s ciljem ohrabrenja prvih investitora
i radi stvaranja konkretnih primjera različitih tehnolo-


Obnovljivi izvor


Instalirana snaga manja od 1MW Instalirana snaga veća od 1MW


električne energije u 2010. godini. Za usporedbu, udio


FN 2,10 - 3,40
Male HE (do 10MWe) 0,69
Vjetar 0,64
Biomasa 0,95 - 1,20
Geotennalna 1,26
Ostalo 0,60


Sporazum Hrvatske elektroprivrede i Hrvatskih
šuma


U petak, 7. rujna 2007., na “Danima slavonske
šume” u Našicama, potpisan je Sporazum o suradnji na
projektima energana na biomasu između HEP-a i
Hrvatskih šuma. Za provedbu Sporazuma zadužene su


gija proizvodnje. Od 1. 7. 2007. godine na snagu je stupio
novi zakonodavni ovkir kojim se potiče proizvodnja
električne energije iz obnovljivih izvora energije.


Republika Hrvatska je 1. srpnja 2007. donijela paket
od pet podzakonskih akata vezanih za obnovljive
izvore energije i kogeneraciju:


Uredba o minimalnom udjelu električne energije


proizvedene iz obnovljivih izvora energije i koge


neracija čija se proizvodnja potiče (NN 33/07)


Uredba o naknadama za poticanje proizvodnje elek


trične energije iz OIEiK (NN 33/07)


Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz


OIEiK (NN 33/07)


Pravilnik o korištenju OIEiK (NN 67/07)


Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvo


đača električne energije (NN 67/07).


Osnovni model poticanja obnovljivih izvora temelji
se na načelu zajamčenih tarifa (eng. feed-in tariffs).
Proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora
treba ishoditi status povlaštenog proizvođača, kako bi
mogao primati poticajnu cijenu (tarifu) za svoju proizvodnju.
Poticajna cijena financira se iz posebnih naknada
za obnovljive izvore, koju svi kupci električne
energije plaćaju na svojim mjesečnim računima (u
2008. godini 0,0089 kn/kWh). Organizaciju cjelokupnog
sustava provodi Hrvatski operator tržišta energije
(HROTE), koji je zadužen za prikupljanje i raspodjelu
poticaja povlaštenim proizvođačima. Poticajne cijene
isplaćuju se proizvođačima dok se ne dostigne ukupni


Tarifa (kn)


udio od 5,8 % obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji


-


je u 2007. godini iznosio 1,8 %. Poticajne tarife nave


0,42 - 0,69


dene su u tablici:


0,65


0,83 - 1,04


1,26


0,50


novoosnovane tvrtke kćeri HEP-a i Hrvatskih šuma –
HEP-Obnovljivi izvori energije i Šumska biomasa.


Suradnja HEP-a i Hrvatskih šuma predstavlja strateško
partnerstvo u razvoju budućih projekata energana
na biomasu u Hrvatskoj. HEP, kao najveća hrvatska
elektroenergetska tvrtka, posjeduje znanje i kompeten