DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 69     <-- 69 -->        PDF

čije za razvoj i izgradnju takvih objekata, a Hrvatske
šume, koje upravljaju šumskim površinama u državnom
vlasništvu, osiguravaju otkup šumske biomase ostale
nakon redovnih čišćenja šuma i učinkovito iskorištavanje
tog energenta.


Glavni fokus HEP-a kod iskorištavanja biomase bit
će proizvodnja električne energije, iako će, u suradnji s
lokalnim partnerima i eventualnim suinvestitorima,
pokušati postići i učinkovito korištenje proizvedene
toplinske energije. Potpis ovog Sporazuma predstavlja
još jedan korak kojim HEP usmjerava svoje aktivnosti
prema čišćoj proizvodnji električne energije. Pritom je


Trenutno postoji nekoliko potencijalnih projekata
elektrana na biomasu i u tijeku su studijsko-istražni radovi.
Nakon završetka studijskih radova očekuje se početak
izrade projektne dokumentacije i ishođenja dozvola,
te konačno gradnja postrojenja. Lokalne zajed


očekivano da će se najviše investirati u projekte
vjetroelektrana, međutim, biomasa će također zauzeti
svoj dio tržišta i donijeti raznolikost hrvatskom elektroenergetskom
sustavu. Srednjoročni planovi HEP-a
idcljučuju 30 do 50 MW instalirane električne snage u
elektranama na biomasu, za što je ovim Sporazumom
osigurana dostatna količina šumske biomase.


Projekti elektrana na biomasu


HEP OIE je, u suradnji sa Šumskom biomasom,
razmotrio područja u Hrvatskoj koja bi bila pogodna za
izgradnju elektrana na biomasu i označio zone na kojima
se može očekivati izgradnja takvih objekata.


nice su do sada pokazale velik interes za realizaciju
takvih projekata i očekuje se relativno brza realizacija
nekih od projekata, koji će doprinijeti svim gore navedenim
ciljevima HEP OIE, kao i ciljevima Republike
Hrvatske i lokalnih sredina.


PROFIL ŠUMSKE BIOMASE


Željko S u č i ć, dipl. ing. šum.


Uvod


Ubrzani razvoj uporabe drvne sječke kao obnovljivog
izvora energije u zemljama EU i pozitivne zakonske
promjene o energiji u Republici Hrvatskoj
potaknuli su tržište prostornog drva.


Kroz državne subvencije, stvara se mogućnost nastanka
novog segmenta gospodarske grane s novim


zapošljavanjem u proizvodnji drvne sječke i opreme,
logistici i upravljanju energetskim sustavima.


"Šumska biomasa" d.o.o.


U želji za što učinkovitijim korištenjem šumske biomase
i stvaranjem ekonomske koristi za "Hrvatske
šume" d.0.0., osnovano je trgovačko društvo "Šumska
biomasa" d.o.o. s primamim zadatkom uspo