DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Naposlijetku, svim sudionicima EFNS- a u ovih 10 21. Musa Juričić Ana 2
godina, podijeljena su priznanja (diplome i prigodne 22. Zagar Josip 2
plakete). Isto tako podjeljene su uz prigodne plakete i 23. Vukonić Neven 2
zahvalnice svima onima koji su podržavali hrvatsku 24. Rački Ivan 2
ekipu u dosadašnjim nastupima. Priznanja, Zahvalnice i 25. Tmski Damir 1
prigodne plakete dobili su: 26. Kauzlarić Denis 1


Priznanja 27. Klobučar Denis 1
Red. br. Ime i prezime Broj nastupa Zahvalnice


1. Hranislav Jakovac 11 Red. br. Ime i prezime
2. DamirDelač 10 1. Petar Jurjević
3. Andrija Crnković 10 2. Janez Konečnik
4. Franjo Jakovac 10 3. Krunoslav Pupić
5. Tomislav Kranjčević 10 4. Ivan Tamaj
6. Mladen Šporer 10 5. Željko Ledinski
6. Darko Beuk
7. Denis Stimac 9
7. Darko Vuletić
8. Alen Abramović 7
9. Robert Abramović 7 8. Zoran Sabljarić
10. Siniša Vukonić 6 9. Ivan Grginčić
10. Oliver Vlainić
11. Slavko Matić 5
11. Zvonimir B ohm
12. Boris Pleše 5
12. Goran Pleše
13. Klaudio Lisac 5
14. Herman Sušnik 4 13. Jozo Franjić
15. Josip Dundo vić 4 14. Milan Oršanić
16. Ana Cmković 3 Time je završena 112. redovita skupština HSD-a.
17. Tijana Grgurić 3 Predsjednik HSD Petar Jurjević pozvao je nazočne da
18. Andreja Ribić Marincel 3 prijeđu preko puta u Hrvatski šumarski dom-dvorišni
19. Marija Gubić 2 dio, na obilježavanje 110. obljetnice njegove izgradnje
20. Silvana Skender 2 i domjenak.
10. OBLJETNICA NASTUPA EKIPE HRVATSKIH ŠUMARA NA EFNS-u
(istovremeno i 110 g. Sveučilišne šumarske i 60. g. drvnotehnoloske nastave)
Uz kratki glazbeni program u kojem je Dr. se. Ja- riedku slavu domaćeg šumarstva". U Spomenici dalje
dranka Rosa, dipl. ing. šum. (uči pjevanje kod Prof. čitamo, kako se prva ideja da Hrvatsko slavonsko šu-
Syntiae HansU-Bakić s muzičke Akademije u Zagre- marsko društvo sagradi svoj vlasititi dom, koji bi mu
bu), uz klavirsku pratnju Melani
Ruvčeska, studentice IV godine
klavira na Muzičkoj Akademiji u
Zagrebu u klasi prof Pavice Gvozdić.
otpjevala "CARO MIO BEN"


- Giuseppe Giordani (1744-1798)1
"ALMA DEL CORE" - Antonio
Caldara (1670-1736), predsjednik
HSD-a Petar Jurjević dao je pregled
povijesti izgradnje i održavanja
Hrvatskog šumarskog doma,
koji donosimo u cijelosti.
"Uoči Glavne skupštine i otvorenja
Šumarskog doma i muzeja i Kraljevske
šumarske akademije, 1898.
godine, odlučeno je, da se mimo
redovitih brojeva Šumarskoga lista
tiska posebna Spomenica, kojoj je
svrha, da očuva sadanjim i kasnijim
družtvenim članovima spomen na
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 76     <-- 76 -->        PDF

bio gajilištem i duševnim ognjištem, rodila još na 13.
redovitoj glavnoj društvenoj skupštini održanoj dne 4.
rujna 1889. u kr. i slobodnom gradu Osieku, ali nije realizirana
iz financijskih razloga.


Nova prilika pružila se 1896. godine kada je u Budimpešti
održana milenijska izložba, gdje su kraljevine
Hrvatska Slavonija u posebnom paviljonu izložile bi
predmete, zasjećajući u struku šumarsku i lovačku, kao
i u drvarski obrt".


Iz zaključaka kraljevske zemaljske vlade sa sjednice
održane 17. ožujka 1895., gdje je sačinjen program
0 sudjelovanju kraljevina Hrvatske i Slavonije na budimpeštanskoj
milenijskoj izložbi u šumarskoj skupini,
bilježimo:


1.
Autonomna šumarska uprava, krajiške imovne općine
i ostali šumoposjednici, izložit će svoje izloške
u posebnom hrv.-slav. šumarskom paviljonu, koji
će se podići o trošku imovnih općina, zemlje i krajiške
investicionalne zaklade.
2.
Paviljon mora biti tako sagrađen da će kasnije skupa
s izloženim predmetima moći služiti kao novoutemeljeni
šumarski muzej u Zagrebu. U tu svrhu će
se paviljon sa svim izlošcima predati hrvatskoslavonskom
šumarskom društvu koje će imati osnuće
šumarskog muzeja na sebe preuzeti.
3.
Izložbeni predmeti moraju biti tako birani i sastavljeni,
da mogu predočiti stanje šuma i šumskog gospodarenja
uzemlji, ali i da mogu odmah služiti kao
zbirke za šumarski muzej.
4.
Lov će se predstaviti u posebnom dijelu paviljona.
Nakon završetka izložbe, kada je trebalo paviljon
presehti u Zagreb, vidjelo se kako to predstavlja vehki
trošak, pa je na molbu Društva odobreno prodati paviljon
i taj novac upotrijebiti za izgradnju Šumarskog doma
u kojemu se Društvo obvezuje urediti i šumarski


U novouređenom dvorišnom prostoru Hrvatskog šumarskog doma


muzej. Gradsko poglavarstvo na svojoj sjednici 1. veljače
1897. god. besplatno je ustupilo gradilište, a Gradska
općina Zagreb, darovatelj gradilišta, uvjetovala je gradnju
najmanje dvokatne kuće Šumarski dom, u kojemu
će se smjestiti i Šumarski muzej. U isto vrijeme donesena
je odluka o ustrojstvu Šumarske akademije u Zagrebu
s prislonom na Mudroslovni fakultet kr. sveučilišta
Franje Josipa I., i kako kr. zemljska vlada nije mogla
osigurati smještaj Šumarske akademije nametnula misao,
da bi najshodnije bilo, da se šumarska akademija
smjesti u šumarski dom, gdje bi joj pri ruci bile i razne
zbirke družtvenog šumarskog muzeja.


Nakon razgovora društvene uprave i zastupnika kr.
zemaljske vlade, sklopljen je najamni ugovor između
Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva i Hrv.-slavonskog
zemaljskog erara o najmu prostora za Šumarsku
akademiju u Šumarskom domu na 20 godina, uz nepovisivu
najamninu od 2000 for., s time da zakupac ne
može Društvu otkazati prije isteka 20 godina, a Društvo
može raskinuti ugovor nakon 10 godina, uz otkazni rok
od jedne godine.


Tako se nakon rješenja glavnih pitanja, moglo pristupiti
gradnji Šumarskog doma.Iz redova upravnog odbora
Društva izabran je pododbor za gradnju, na čelu s oba
društvena potpredsjednika, Ferdom Zikmundovsky i
Josipom Flava.


Inicijalna srestva za gradnju Šumarskog doma dobivena
su prodajom spomenutog izložbenog paviljona
i drva, te poklona u ukupnom iznosu (gotovine) od
35.267,95 for. Prema proračunu, za gradnju bilo je
potrebno 110.000 for., pa je od Brodske imovne općine
u Vinkovcima zatražena i dobivena pozajmica od


70.000 for., uz 4 % kamata polugodišnje i 2 % amortizacije
na 27 godina (što znači otplatu u 54 polugodišnja
anticipativna obroka, a što je prema dokumentaciji
uredno otplaćeno).
Šumarski dom je sagrađen kao
dvokatna zgrada prema glavnom i
detaljnim nacrtima te troškovnicima
graditelja Aleksandra pl. Eignera
i Gjure Cameluttia. Dom ima tri
krila - glavno pročelje u Rainerovoj
ulici (danas Vukotinovićeva ulica),
zapadno krilo gleda na Trg Khuen -
Hedervary (prema današnjoj Perkovčevoj
ulici) i istočno krilo na
zapadni gradski perivoj (danas Trg
Mažuranića).
Raspisan je natječaj za građevne
nacrte uz nagradu od 2500 kruna
(prispjelo je 14 građevinskih nacrta
i nagrađena su tri najbolja rada).
Na temelju odluka U. O. od 20.
travnja 1897. g. raspisana je javna
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 77     <-- 77 -->        PDF

jeftimba za gradnju šumarskog doma, koja je održana


15. kolovoza 1897. godine. Jeftimbom je bilo raspisano:
a) zemljo – i zidarske radnje i izrada namještaja, pro-
računato na 45.448 for.
b) klesarske radnje, proračunato na 6.628 for.
c) nabava spona i traverza, proračunato na 8.300 for.


Od 8 prispjelih ponuda, građevni odbor je preporučio
Upravnom odboru za radove pod a) i c) prihvatiti
ponudu tvrtke Prisler i Deutsch u Zagrebu, koja je ponudila
izvesti radove pod a) uz popust od 9 %, a radove
pod c) uz popust od 3,7 %, a za radove pod b) prihvatiti
ponudu I. Franza u Zagrebu uz popust od 3,5 % od
isklične cijene.


Po završetku gradnje (koja je trajala od prihvaćanja
jeftimbe do otvaranja Šumarskog doma samo 14 mjeseci)
i otvaranja Šumarskog doma, na Godišnjoj skupštini
Društva 8. listopada 1899. godine objavljen je konačni
obračun troškova:


zgrada Šumarskog doma 100.736,60 for.
inventar i uređenje muzeja 11.284,13 for.
Svega 112.020,73 for.


U Spomenici su prikazani tlocrti I i II kata šumarskog
doma iz kojih je razvidan raspored prostorija, a
slijedi i opis glavnih izložaka. Detaljnije o tome, osim
u Spomenici možemo pročitati i iz napisa H. Jakovca u
svima nam dostupnom Š.L. br. 11–12/1998., kojega je
kao tadašnji tajnik HŠD-a napisao u povodu obilježavanja
100. obljetnice Hrvatskoga šumarskog doma.


O otvaranju Kr. šumarske akademije istoga dana u
ovoj zgradi, bit će riječi ove jeseni na Šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu, gdje će se obilježiti također


110. obljetnica visokoškolske šumarske nastave u Hrvatskoj,
temeljenoj na Zakonu od 13. ožujka 1897. o
promicanju gospodarstva u kraljevinama Hrvatskoj i
Slavoniji i naredbama vlade od 7. listopada 1898. br.
66.101 i 66.102, kojima je uređenjem šumarske obuke i
izdanjem naukovnog i ispitnog reda za slušatelje šumarstva
ustrojen na Sveučilištu tečaj za slušatelje šumarstva.
”U prijepodnevnim satima 20. listopada 1898. godine
svečano je otvoren novosagrađeni Šumarski dom,
što znači samo 3 godine poslije izgradnje Hrvatskoga
narodnog kazališta (1895). Svečano ukrašenim prostorom
kretala se množina šumara iz svih krajeva domovine,
koji su pohrlili u bieli Zagreb, da drže svoju skupštinu
i da proslave ovu najnoviju fazu u naprednom
razvitku šumarske struke.


Odbor Hrvatsko-slavonskoga šumarskog društva na
čelu s predsjednikom Markom grofom Bombellesom i
potpredsjednikom Ferdom Zikmundovskym dočekao
je na stubištu i pozdravio presv. Gospodina odjelnog
predstojnika Otona pl. Krajcsoviesa – Iločkoga, koji je


pre


ime svietloga bana otvorio dom. S njim su u pratnji


u i


bili gospoda banski savjetnik dr. Ivo Ma11in, odsječni
savjetnik Teodor Ma11in i već prije stigla gospoda prorektor
dr. Josip Dočkal, rektor dr. Josip Šilović s profesorskim
zborom, ravnatelj I. hrvatske štedione g. Milivoj
Crnadak i članovi porote koja je prosuđivala osnove
za gradnju doma, gospoda građevinski savjetnik
Herman Bolle i grad. tehnički savjetnik Milan Lenu


ci. Pozdravne govore izrekli su društveni predsjednik
Marko grof. Bombelles i Oton pl. Krajcsovics – Iločki,
koji čestita Hrvatsko-slavonskom šumarskom društvu,
što je zajedničkim i složenim radom uspjelo
podići ovaj dom. Sa željom:vivat, floreat i crescat on
proglašava Šumarski dom otvorenim.
Povodom otvaranja Šumarskog doma, kr. šumarske
akademije i Šumarskog muzeja, Hrvatsko-slavonskom
šumarskom društvu pristigle su mnogobrojne brzojavne
čestitke. Od Svietloga bana Dragutina grofa Khuen-
Hedervarya, od preuz. gosp. kr. ug. ministra za poljodjelstvo
E. Darany-a, od rektora carske kr. visoke škole
za zemljotežtvo u Beču (Hochschule für Bodencultur)
od ravnateljstva kr. šumarske akademije u Šćavnici, od
profesorskog zbora c. kr. visoke škole za zemljatežtvo
u Beču i dr”.


I danas je Hrvatski šumarski dom u vlasništvu Hrvatskoga
šumarskoga društva (poslije II svjetskog rata
polovica zgrade je nacionalizirana, ali je odlukom Sabora
1978. godine vraćena u vlasništvo Društva). Uz
Hrvatsko šumarsko društvo kao vlasnika, korisnik prostora
su najvećim dijelom Hrvatske šume d.o.o. Zagreb,
a zatim Institut za međunarodne odnose.


U posljednjih 15-tak godina intezivirano je ulaganje
u održavanje zgrade, ovisno o financijskim mogućnostima,
pa je i ovaj upravo uređeni dvorišni prostor
nastavak naših aktivnosti na tome planu. Želja nam je
da makar održimo ono što su naši prethodnici svojim
žarom i marom sagradili, a čime smo mi šumari postali
značajan dio povijesti, kako grada Zagreba, Hrvatskoga
sveučilišta i Hrvatske nam domovine.


U novouređenom dvorišnom prostoru nazočni su
čuli još dvije glazbene točke, “AMARILLI” – Giulio
Caccini (1545-1618) i “SUMMERTIME” iz opere
Porgy and Bess – George Gershwin, a nakon toga
krenuli na zasluženi domjenak.


P. Jurjević