DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 78     <-- 78 -->        PDF

POZDRAV IZ HRVATSKE - PLITVIČKA JEZERA


Dojmljiv motiv velikih kaskada u kanjonu Donjih
jezera Nacionalnog parka Plitvička jezera, koji su prema
snimci Romea Ibrišević a pretočili na poštanske
marke zagrebački dizajneri Orsat Franković i Ivana
Vučić, poslužio je za najnovije prigodno izdanje Hrvatskih
pošta posvećeno zaštiti prirode. Treći je to po
redu prigodni serijal pod nazivom Pozdrav iz Hrvatske,
ovoga puta posvećen "bajkovitom krajobrazu koji
obiluje vodom i vegetacijom, osobit u svako godišnje
doba, uvijek ugodan ljudskom oku i okrepljujućom
snagom za njegovu družinu". Poštanske marke, njih 10


(5x2) u sutisku s jedinstvenim motivom preko čitavog
karneta, tiskala je tehnikom višebojnog tiska čakavska
Tiskara Zrinski d.d. Isti motiv s maraka reproduciranje
i na korice karneta, koje imaju formu dviju perforiranjem
odvojenih razglednica. Nominalna vrijednost svake
pojedine marke je 3,50 kn, a cijelog niza je 35,00 kn.
Interesantno je primijetiti daje karnet isključivo prodavan
kao nedjeljiv po cijeni od 35,00 kn. Naklada karneta
je 20.000, a datum izdanja 25.travnja 2008 (tri dana
nakon Dana planeta Zemlja (22. travnja).


Slika 1. Karnet od 10 poštanskih maraka u sutisku s motivom velikih kaskada u Nacionalnom parku Plitvička jezera


Iako 0 Nacionalnom parku Plitvička jezera postoji
opsežna literatura, sve prirodne znamenitosti koje rese
ovaj jedinstveni prostor zapravo je nemoguće opisati.
Krenimo s legendama, koje su prema autoru prigodnog
poštanskog prospekta, Krešimiru Č u 1 i n o v i ć u, zadržale
u sjećanjima njegovih žitelja.Tako jedna od njih
govori da su jednom davno jezera isplakana suzama
Crne Kraljice, koje su potekle zbog suše i neprilika što
su zadesile njen narod. Suze su stvorile izvore Crne i
Bijele rijeke, a one prvo u nizu od 16 većih i više manjih
jezera, Prošćansko, gdje se narod okupljao upućujući
svoje prošnje Crnoj Kraljici, po kojima je i prvo jezero
i dobilo ime. Tekući i žuboreći neprekidno stoljećima,
suze Crne Kraljice pobuđuju divljenje, ali i
sjetu stanovnika i brojnih posjetitelja sa svih strana svijeta,
koji hodočaste diviti se ovim ljepotama.


Poseban prirodni fenomen Plitvičkih jezera je tvorba
sedre. Voda je tu prezasićena kalcijevim karbonatom,
čije se čestice na slapištima rasprskavaju i prianjaju sluzima
algi na sedrotvome mahovine, stvarajući jedno od
najljepših remek djela prirode. Na postojanje specifičnih
biljnih zajednica, posebice algi i vodene mahovinasedrotvore,
prvi je ukazao akademik Ivo Pevalek
(1893-1967), izučivši inkrustaciju koja uvjetuje rast i
oblikovanje sedrotvomih ustava (Spanj ol 2001). Prilikom
rasta sedrenih tvorevina, barijera i slapišta, nasta


le su tu i mnoge sedrene spilje, koje su, uz one "prave",
nastale u matičnom vapnencu erozijskim i tektonskim
procesima, posebna ljepota Plitvica.


Počevši od 1987. g. kada je posebnim zakonom područje
Nacionalnog parka Plitvička jezera prošireno od
dotadašnjih 19.172 ha na 29.482 ha, na površine obrasle
šumom otpada oko 22.000 ha ili 75 % parka. Zahvaljujući
raznolikosti ekoloških prilika od klimatskih fitocenoza
u parku su zastupljene dinarske varijante: bukove i
jelove šume (Abieti-Fagetum illyricum), gorska bukova
šuma (Fagetum illyricum montanum) i šuma hrasta kitnjaka
i običnog graba (Querco petraeae-Carpinetum
illyricum) (Bertović 1983). S primamo zaštitnom
funkcijom, poglavito zaštitom od erozije i održavanja
ravnomjernosti vodnog režima, te su šume sačuvale
svoju praiskonsku ljepotu kroz stoljeća i danas su staništa
brojnih biljnih i životinjskih vrsta. U parku je tako
registrirano čak 1267 biljnih vrsta, od čega samo orhideja
50 vrsta. Tu nalazimo 157 vrsta ptica, od kojih ne mali
broj gnjezdarica, 20 vrsta šišmiša i 321 vrstu leptira
(P alko vi ć i sur. 2005). Unutar granica nacionalnog
parka posebno se ističe Čorkova uvalaČ (79,5 ha) s najpoznatijom
prašumom jelovo-bukovih šuma, koja je
zbog svojih vrijednosti proglašena posebnim rezervatom
šumske vegetacije srpnja 1965. U toj prašumi, prebome
strukture šume, nalaze se sve razvojne faze europ