DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 15     <-- 15 -->        PDF

I. Sučić: BROJNO STANJE JAREBICE KAMENJARKE (Alectoris graeca Meisner) OD 2000. DO 2007. Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 331-336
Postavljeno je šest ploha, u rasponu između
730–1400 m nadmorske visine (najviši vrh Tušnice je
Vitrenik 1700 m nad morem). Površina najmanje plohe
je 52 ha (“Jaslice-Salakovac”), najveća 95 ha (“Mala


Tablica 1. Osnovni podaci o pokusnim plohama
Table 1 Basic information about sample plots


Pokusna ploha (lokalitet)
Sample plot (lokality)
Zelića greda
Zamršće
Kolino
Jaslice – Salakovac
Veliki gradac
Mala Tušnica
E


Površina Nadmorska visina
Area (ha) Altitude (m)


54 750-930
58 730-915
87 1000-1400
52 1150-1330
74 880-980
95 1000-1350


420


Na pokusnim plohama koje se nalaze na višim nadmorskim
visinama (“Kolino”, “Jaslice-Salakovac” i
“Mala Tušnica”) snijeg se dugo zadržava, što je za jakih
zima često uvjetovalo odgađanje prebrojavanja za
kraj ožujka. Za vrijeme sniježnih dana kamenjarke silaze
u područja nižih nadmorskih visina, južne i zapad-
Tablica 2. Vegetacija i konfiguracija terena pokusnih ploha
Table 2 Sample plots vegetation and configuration


Pokusna ploha (lokalitet)
Sample plot (locality)


Zelića greda


Zamršće


Kolino


Jaslice – Salakovac
Veliki gradac
Mala Tušnica


Vegetacija – Vegetation


Rijetka, s pojedinačnim grmovima
bijelog i crnog graba, hrasta medunca i gloga
Crni bor u stadiju mladika, rašeljka,
crni jasen, mukinja, medunac, glog,
bijeli i crni grab
Šikara hrasta medunca i crnog graba,
u višim dijelovima plohe planinski pašnjaci
Planinska trava s rijetkim
grmovima gloga
Pojedinačni grmovi crnog jasena,
crnog graba i mukinje
Planinska trava s
rijetkim grmovima gloga


Tušnica”), a nalaze se na različitim ekspozicijama. Inklinacija
se kreće između 15 o (“Zamršće”) i 40 o (“Kolino”),
dok je obrast pokusnih ploha od 5 % (“Jaslice-Salakovac”)
do 50 % (“Zamršće”).


Izloženost Nagib – Obrast –


Exposition Inclination (grade) Covering (%)
Zapadna -W 35° 20
Sjeverna - N 15° 50


Južna -S 40° 30
Južna -S 20° 5
Istočna -E 15° 30
Zapadna -W 20° 10


ne ekspozicije, na kojima se snijeg najprije otopi (primjerna
ploha “Zelića greda”). Ukoliko je zima bila
topla, kamenjarke se ranije razdvajaju u parove (već u
veljači) pa je tada teže utvrditi brojno stanje nego kad
su ptice u jatu.


Konfiguracija terena
Configuration


Nagnuti, kameniti teren s nekoliko vrtača


Jednolično nagnut skeletni teren s
malo zemlje između kamenja


Strmi teren ispresijecan dugim,
obraslim dragama


Valoviti teren s dubokim vrtačama


Blago nagnuti teren sa nekoliko vrtača


Valoviti kameniti teren


REZULTATI I RASPRAVA – Results and discussion


Kada se 2000. godine pristupilo utvrđivanju brojnog
stanja jarebice kamenjarke dobiveni rezultati pokazivali
su opravdanu zabrinutost za ovu vrstu divljači. Te
godine, od ukupno šest ustanovljenih pokusnih ploha,
kamenjarke su evidentirane samo na dvije plohe. U lovačkim
krugovima postavljalo se pitanje što je uzrok
malom brojnom stanju ove divljači, koje je zamijećeno
u zadnjih 20-ak godina. U anketi koja je provedena
2000. godine među lovcima LU “Vran” iz Tomislavgrada
(koja inače i gospodari lovištima na kojima su
ustanovljene istraživane pokusne plohe), 54 % ispita


nih lovaca izjasnilo se za lov (odnosno krivolov) kao
glavni uzrok drastičnog smanjenja brojnog stanja kamenjarke
(Sučić 2000).


Pokusna ploha “Zelića greda”


Ova ploha, koja se nalazi na nižoj nadmorskoj visini
i srednjeg je obrasta, može se uzeti kao najbolje stanište
za jarebicu kamenjarku, na kojoj se tijekom zime,
zbog manjeg sniježnog pokrivača, okuplja veći broj
ptica. Ovdje tijekom jeseni nisu rijetkost jata sa po
15–20 jedinki, a manji broj koji se evidentira u proljeće