DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 25     <-- 25 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 343-354
UDK 630* 165


MIKROPROPAGACIJA BIJELE TOPOLE (Populus alba L.)


MICROPROPAGATION OF WHITE POPLAR (Populus alba L.)


Bojana PINTARIĆ*


SAŽETAK: Kultura je multiplicirana iz nodalnih segmenata i vrhova
sterilnih izbojaka bijele topole (Populus alba L.) na osnovnoj podlozi: modificiranoj
podlozi Woody Plant Medium (WPM; MS /Murashige i Skoog/ –
makroelementi, WPM – mikroelementi i vitamini) uz dodatak 0,25 ili 0,5 mg/l
BA (6-benziladenin). Stopa multiplikacije izbojaka na ovim podlogama bila
je različita i iznosila je 5,36 po eksplantatu za M1 podlogu, tj. 5,86 za M2
podlogu u toku prvih pet pasaža. Međutim, u idućim pasažama došlo je do
jasnog odvajanja linija, te se broj novih izbojaka po eksplantatu na podlozi
M1 smanjio na prosječnih 1,8; dok se na podlozi M2 povećao na 13,45 po
eksplantatu.


Stopa rasta biljnog materijala bijele topole, u uvjetima in vitro, bila je
proporcionalna stopi multiplikacije na oba tipa podloga za multiplikaciju.
Međutim, na podlozi M1 je u prvih pet pasaža stopa biljnog rasta bila izraženija
u odnosu na podlogu M2, gdje se taj odnos vrlo brzo i jasno u iduće tri
pasaže promijenio, tako da se za dugotrajniju uporabu ovih eksplantata u
uvjetima kulture in vitro podloga M2 pokazala kao bolja.


Izolirani izbojci, veličine oko 3–4 cm, u uvjetima su se in vitro 100 % zakorjenili
pri tretmanu zasađivanja na podlogu za zakorjenjivanje (Z) uz dodatak
0,1 mg/l IBA (indolbuterna kiselina) u trajanju od sedam dana i njihovog presađivanja
na osnovnu podlogu bez hormona (BH) iduća tri tjedna. Ovako zakorijenjene
individue uspješno su preživjele prijenos u sterilni zemljišni supstrat
(zemlja i pijesak u omjeru3:1) i aklimatizaciju u uvjetima in vivo.


Ključne riječi: Populus alba L. i mikropropagacija


1
11. UVOD – Introduction
1.2. Kultura in vitro i tipov
tipovtipovi
ii kultura – Culture in vitro and the tipes of cultures
Kultura in vitro je postupak koji podrazumijeva rast vrste. Bez sumnje, to je proces kloniranja, jer sve proizvrlo
sitnih organa, komadića tkiva ili izoliranih stanica vedene biljke predstavljaju matične kopije razmnožeu
aseptičkim (sterilnim) uvjetima. Sam naziv kultura in nog majčinskog uzorka (Međedović 2003).
vitro označava uzgoj kultura u staklu ili prozirnim Postupci kulture in vitro mogu biti primijenjeni u
posudama. Ovaj način razmnožavanja biljaka često se raznim biotehnočoškim i genetičko-inžinjerskim zanaziva
mikrorazmnožavanje, jer su biljni organi ili cijehvatima
u smislu očuvanja i zaštite genofonda neke
le biljke, u odnosu na generativnu proizvodnju, u miniugrožene
vrste, razmnožavanja genetički superiornijih
jaturnim dimenzijama. Sam postupak osigurava vrlo stabala, žalosnih formi drveća i grmlja, oblika otpornih


brz proces dobivanja velikog broja serija biljaka, koje na kemijski stres, zagađenost atmosfere, otpornost pre


su istovjetne po razvoju, rastu i genetičkom potencijalu ma određenim pesticidima i herbicidima, itd. Kultura
in vitro predstavlja najmoćnije oruđe moderne genetike
i molekularne biologije u cilju israživanja rasta i
razvoja biljaka, te njihove biokemije i fiziologije se


* Dipl. ing. hort. Bojana Pintarić
kundarnih metabolita (Međedović 2003).


Ante Babića 3, Sarajevo