DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 28     <-- 28 -->        PDF

B. Pintarić: MIKROPROPAGACIJA BIJELE TOPOLE (Populus alba L.) Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 343-354
vitro, već se u međufazi IIIa izbojci izdužuju, a potom reznice. Ovaj sustav pogodan je za masovno klonsko
isijecaju i postavljaju u zemljišni supstrat kao i zelene razmnožavanje.


Tablica 1. Faze mikropropagacije biljnog materijala (Vinterhalter et Vinterhalter 1996).
Table 1 Phases of micropropagation of the plant material (Vinterhalter et Vinterhalter 1996).


Operacija Murashige, 1974. Debergh i Maene, 1981.
Priprema, sakupljanje i transport materijala Faza I Faza 0
Površinska sterilizacija Dobivanje kulture bez očiglednih Higijenski uzgoj biljaka s kojih se
Postavljanje primarnih eksplantata zaraza; zadovoljavajući postotak uzimaju eksplantati
u uvjetima in vitro preživjelih eksplantata u kulturi; Faza I
Provjera na zaraze (kontaminaciju) brz rast eksplantata Uspostavljanje aseptičnih kultura
Multiplikacija izbojaka Faza I I Faza I I


Adventivna organogeneza izbojaka Indukcija meristemskih centara,
Izduživanje izbojaka Stimulacija indukcije njihov razvoj u izbojke


aksilarnih izbojaka i multiplikacija
Ožiljavanje izbojaka Faza III a
Aklimatizacija sadnica Uniformno izduživanje izbojaka


Faza III Faza III b
Ožiljavanje izdanaka i -ex vitropresađivanje
u zemljište Isijecanje izduženih izbojaka, a


zatim ožiljavanje i
adaptacija tih reznica


2. CILJ ISTRAŽIVANJA – The research goal
Cilj istraživanja je uspostavljanje sustava brze multi- ove tehnologije u rasadničkoj proizvodnji i ujedno
plikacije, zakorjenjivanja i aklimatizacije eksplantata njena primjena kao modela, u okviru praktičnih vježbi
bijele topole (Populus alba L.) na različitim podlogama. predmeta Fiziologija drveća i Kultura in vitro.
Na ovaj način bi se omogućila eventualna primjena


3. MATERIJAL I METODE RADA Matherial and methods of work
3.1. Biljni materijal Plant matherial
U ovom pokusu biljni materijal su bili eksplantati
bijele topole (Populus alba L.) koji su uzgojeni u in
vitro uvjetima u Italiji, (Firenze Scienze e Tecnologie
Ambientali Forestali).


Slika 1. Izbojci bijele topole
Picture 1 Sprouts of white poplar


3.2. Autoklaviranje i sterilizacija – Sterilization
3.2.1. Površinska sterilizacija biljnog materijala – Surface sterilization of the herbal material
Površinska sterilizacija vrši se s ciljem da se sa po-lizacija treba biti dovoljno jaka, kako bi se eliminirali
vršine primarnog eksplantata biljke uklone mikroorgamikroorganizmi,
ali da istovremeno ne ubije i sam prinizmi,
koji bi prilikom uvođenja eksplantata u kulturu marni eksplantat.
in vitro mogli kontaminirati hranjivu podlogu. Steri