DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 3     <-- 3 -->        PDF

UDK 630* (05):»54-02«/061.2 ISSN 0373-1332
CODEN SULIAB


ŠUMARSKI LIST


Znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva
Journal of the Forestry Society of Croatia Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins Revue de la Société forestiere croate


Uređivački savjet:


1. Dalibor Bakran, dipl. ing. 10. Hranislav Jakovac, dipl. ing. 18. Dragomir Pfeifer, dipl. ing.
2. Davor Beljan, dipl. ing. 11. Mr. sc. Petar Jurjević, 19. Prof. dr. sc. Branimir Prpić
3. Dr. sc. Miroslav Benko predsjednik
20. Emilija Seidl, dipl. ing.
4. Stjepan Blažičević, dipl. ing. 12. Čedomir Križmanić, dipl. ing. 21. Krunoslav Szabo, dipl. ing.
5. Mr. sc. Miroslav Brnica 13. Mr. sc. Josip Malnar 22. Dražen Štrković, dipl. ing.
6. Davor Butorac, dipl. ing. 14. Dr. sc. Josip Margaletić 23. Branko Trifunović, dipl. ing.
7. Mr. sc. Zoran Đurđević 15. Ivan Matasin, dipl. ing. 24. Oliver Vlainić, dipl. ing.
8. Prof. dr. sc. Ivica Grbac 16. Akademik Slavko Matić 25. Zdravko Vukelić, dipl. ing.
9. Dubravko Hodak, dipl. ing. 17. Vlatko Petrović, dipl. ing.
Urednički odbor po znastveno-stručnim područjima


.Šumski ekosustavi Doc. dr. sc. Dragutin Pičman, šumske prometnice
Prof. dr. sc. Joso Vukelić, urednik područja Prof. dr. sc. Dubravko Horvat, mehanizacija
Šumarska fitocenologija u šumarstvu
Urednici znanstvenih grana: Prof. em. dr. sc. Marijan Brežnjak, pilanska prerada drva
Prof. dr. sc. Jozo Franjić, šumarska botanika Doc. dr. sc. Slavko Govorčin, nauka o drvu, tehnologija drva
i fiziologija šumskoga drveća 4.Zaštita šuma
Izv. prof. dr. sc. Marilena Idžojtić, dendrologija Dr. sc. Miroslav Harapin, urednik područja
Dr. sc. Joso Gračan, genetika i oplemenjivanje Fitoterapeutska sredstva zaštite šuma
šumskoga drveća Urednici znanstvenih grana:
Izv. prof. dr. sc. Nikola Pernar, šumarska pedologija Prof. dr. sc. Milan Glavaš, šumarska fitopatologija,
i ishrana šumskoga drveća integralna zaštita šuma
Izv. prof. dr. sc. Marijan Grubešić, lovstvo Izv. prof. dr. sc. Boris Hrašovec, šumarska entomologija


.Uzgajanje šuma i hortikultura Izv. prof. dr. sc. Josip Margaletić, zaštita od sisavaca
Akademik Slavko Matić, urednik područja (mammalia)
Silvikultura Mr. sc. Petar Jurjević, šumski požari
Urednici znanstvenih grana: 5.Izmjera i kartiranje šuma
Prof. dr. sc. Zvonko Seletković, ekologija i biologija šuma, Izv. prof. dr. sc. Renata Pernar, urednik područja
bioklimatologija Daljinska istraživanja i GIS u šumarstvu
Dr. sc. Stevo Orlić, šumske kulture Urednici znanstvenih grana:
Dr. sc. Vlado Topić, melioracije krša, šume na kršu Doc. dr. sc. Mario Božić, izmjera šuma
Izv. prof. dr. sc. Igor Anić, uzgajanje prirodnih šuma, Dr. sc. Vlado Kušan, izmjera terena s kartografijom
urbane šume Doc. dr. sc. Anamarija Jazbec, biometrika u šumarstvu
Izv. prof. dr. sc. Ivica Tikvić, mikoriza i alelopatija 6.Uređivanje šuma i šumarska politika
Izv. prof. dr. sc. Milan Oršanić, sjemenarstvo i rasadničarstvo, Izv. prof. dr. sc. Juro Čavlović, urednik područja
Izv. prof. dr. sc. Željko Španjol, zaštićeni objekti prirode, Uređivanje šuma
hortikultura Urednici znanstvenih grana:
Prof. em. dr. sc. Branimir Prpić, ekologija i njega krajolika, Dr. sc. Stjepan Posavec, šumarska ekonomika i
općekorisne funkcije šuma marketing u šumarstvu


.Iskorištavanje šuma Prof. dr. sc. Ivan Martinić, organizacija u šumarstvu
Prof. dr. sc. Ante Krpan, urednik područja Branko Meštrić, dipl. ing. šum. informatika u šumarstvu
Iskorištavanje šuma Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum., staleške vijesti,
Urednici znanstvenih grana: bibliografija, šumarsko zakonodavstvo, povijest šumarstva


Članovi Uređivačkog odbora iz inozemstva


Prof. dr. se. Vladimir Beus, Bosna i Hercegovina
Dr. se. Konrad Pintarić, prof. em., Bosna i Hercegovina


Prof dr. se. Vjekoslav Glavač, Njemačka
Prof dr. se. Milan Saniga, Slovačka


Prof dr. se. Emil Klimo, Češka
Dr. se. Martin Sehneider-Jaeoby, Njemačka


Doe. dr. se. Boštjan Kosir, Slovenija
Prof dr. se. Iztok Winkler, Slovenija


Glavni i odgovorni urednik – prof. dr. sc. Branimir Prpić
Znanstveni članci podliježu međunarodnoj recenziji.
Recenzenti su doktori šumarskih znanosti u Hrvatskoj, Slo


Tehnički urednik – Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum.


vačkoj i Sloveniji, a prema potrebi i u drugim
Lektor – Dijana Sekulić-Blažina zemljama zavisno o odluci uredništva.


Časopis je referiran u (Indexed in): Forestry abstracts, Cab abstracts, Agricola, Pascal, Geobase (IM) i dr.
Na osnovi mišljenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, »Šumarski list«
smatra se znanstvenim časopisom te se na njega primjenjuje 0-ta stopa PDV (članak 57. g.)