DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 37     <-- 37 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 355-361
UDK 630* 902.1 + 648 + 156


JOSIP ETTINGER – PRVI HRVATSKI ZOOLOG


JOSIP ETTINGER – THE FIRST CROATIAN ZOOLOGIST


Alojzije FRKOVIĆ*


SAŽETAK: Prigodom 100. obljetnice smrti, u članku je dan prikaz života i
rada šumarskog stručnjaka i publicista Josipa Ettingera (Nova Gradiška, 20.


11. 1801. – Zagreb, 4. 2. 1908.), jednog od naših prvih zoologa, dendrologa i
ornitologa. Završivši šumarske nauke u Mariabrunnu, veći dio svoga radnog
vijeka proveo je službujući u Srijemu i bjelovarsko-križevačkom kraju, izučavajući
izvornu floru i faunu, skupljajući muzejski materijal za Zemaljski
zoološki muzej u Zagrebu i dendrološku zbirku Hrvatsko-slavonskog šumarskog
društva. Posebno izučavajući ptičji svijet Obedske bare, svojim radom
“Der Syrmische Sumpf Obedska bara und seine Vogelwelt” (Beč 1857) pobudio
je interes stranih i domaćih ornitologa za ovaj ptičji rezervat. Svojom prvom
knjigom iz oblasti lovstva “Sriemsko-slavonsko-hrvatske divlje životinje,
zvieri i ptice” (Zemun 1857) prvi je opisanim životinjama, uz latinsko i njemačko
ime, nadijelio i hrvatsko ime, postavivši tako temelje našega narodnog
nazivlja životinja. U suradnji s Ljudevitom Vukotinovićem (JAZU) objavljuje
njihov zajednički rad o formama roda Quercus. Njegovo djelovanje na stručnom
publicističkom radu dolazi posebice do izražaja u Zagrebu nakon umirovljenja,
kada potporom Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva objavljuje
više knjiga i poučnika iz oblasti šumarstva i lovstva, od kojih se u radu posebno
ističu: Hrvatski lovdžija, Registar pisaca i članaka Šumarskog lista i Hrvatski-
šumarski leksikon.
K l j u č n e r i j e č i : Josip Ettinger, Obedska bara, ornitologija, hrastovi
županije bjelovarske, narodna imena životinja.


UVOD – Introduction
Prije više od jednog stoljeća, uglednog šumarskog i Lovstvo Frana Ž. Kesterčaneka, našem prvom lolovnog
stručnjaka Josipa Ettingera, nakon izlaska iz vačkom priručniku, u kojemu je detaljno opisao 26 iztiska
njegove prve knjige “Sriemsko-slavonsko-hrvat-vornih “živina” iliti “divljih zvieri” i 223 vrste ptica,
ske divlje životinje, zvieri i ptice” 1857. g., Spriridion nego im je uz latinsko i njemačko ime nadijelio i do-
Brusina 1 naziva prvim hrvatskim zoologom, a samu maće, uzevši ga “iz ustah našeg puka”, udarivši tako
knjigu “porođajem hrvatske zoološke književnosti”. temelje narodnog nazivlja životinja. Nimalo manje
Objavom toga djela Hirtz (1908) ga proglašuje pisznačenje
ne zaslužuje ni njegovo odlučno suzbijanje
cem prve zoološke radnje na hrvatskom jeziku. Sura-praznovjerja koje je bilo jako rašireno kada su u pitanju
đujući već tada kao šumarski stručnjak sa zagrebačkim divlje životinje, pa već “u ono mračno doba pomaže
Zemaljskim zoološkim muzejom, Ettinger je “jedan širenju naučne misli” (Finka 1957). Uz “Sriemskood
prvih i ustrajnih pobornika na polju znanstvenog
rada na proučavanju domaćeg životinjskog svijeta” Spiridion Brusina (1845–1908), sveuč. prof. zoologije, član
JAZU, prvi ravnatelj Zoološkog muzeja u Zagrebu. Osnivač Hr


(Finka 1957). Ne samo da je u spomenutoj knjizi, uz


vatskog prirodoslovnog društva i urednik njegova Glasnika. Uz
istraživanje faune Jadranskog mora bavio se ornitologijom,
skupljajući muzejski materijal. Prvi u Hrvatskoj promiče evolu


*
Alojzije Frković, dipl. ing. šum., um. savjetnik za lovstvo Direkcijske
ideje C. Darwina. Objavio velik broj znanstvenih i stručcije
Hrvatskih šuma d.o.o., 51 000 Rijeka, Kvarnerska 43 nih radova.