DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 38     <-- 38 -->        PDF

A. Frković: JOSIP ETTINGER – PRVI HRVATSKI ZOOLOG
slavonsko-hrvatske divlje životinje…”, kao svoj prvijenac,
Ettinger je u svojoj zreloj dobi za boravka u
Zagrebu objavio više knjiga i poučnika te stručnih i
znanstvenih rasprava, neumorno surađujući u našem
staleškom glasilu zbog čega mu “u hrvatskoj šumarskoj
kao i u lovačkoj literaturi pripada vazda odlično


Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 355-361


mjesto i trajni spomen”. Stoga, prigodom 100. obljetnice
njegove smrti valja se prisjetiti života , rada i stvaranja
ovog neumornog trudbenika “rodoljuba skroz na
skroz, šumara u pravom smislu te riječi”, kako je predstavljen
u nekrologu objavljenom ravno prije jednog
stoljeća u Šumarskom listu.


POLAZNIK ŠUMARSKE ŠKOLE U MARIABRUNNU RADNI VIJEK
PROVEO U SRIJEMU, BJELOVARU I ZAGREBU
After finishing the School of Forestry in Mariabrunn, he spent
his working life in Srijem, Bjelovar and Zagreb


Josip Ettinger rodio se 20. studenog
1801. g. u Novoj Gradiški u obitelji
Ettinger, oca kolarskog obrtnika
i majke Marije r. Karlović, kućanice.
Pradjed, rođeni Čeh, potječe iz Wurtemberške,
odakle je stigao u tadašnju
hrvatsku Vojnu krajinu kao topnik
s njemačkom vojskom. Osnovnu
školu pohađao je u rodnoj Novoj
Gradiški, a gimnaziju u Požegi i Zagrebu.
Kako je od malih nogu u njemu
tinjala ljubav spram šumarskog
poziva, nakon nepunu godinu dana
praktičnog rada u šumarstvu kod šumara
Franje Kedačića, zaslugom
vicebana Z. Markovića, pozitivno
mu bijaše riješena molba o dodjeli
“krajiške štipendije”, te se mladi Slika 1.
Ettinger 1846. g. upisuje na tada


Josip Ettinger (1801–1908), šu-
mar i zoolog


Figure 1 Josip Ettinger (1801–1908), fo


znano Šumarsko učilište u Maria-


rester and zoologist


brunnu kod Beča. Okončavši trogo


dišnji studij 1848. g. ne vraća se u domovinu, već prima
službu u Šumskoj upravi u Bečkom Novom Mjestu,
gdje uz ostala potrebna znanja iz šumarstva uči za


nat o prepariranju životinja.
Dodijeljen nadlovcu M. Gillonu
sve ga više zaokuplja lov, te već
sljedeće godine uspješno polaže
stručni šumarsko-lovački ispit. Nostalgija
za rodnim krajem sili ga da
se 1850.g vrati u domovinu. Prvo
mjesto kao šumarski vježbenik dobiva
kod Krajiške šumske uprave u
Kovilju, gdje ostaje punih pet godina
(1850–1855), da bi stekavši potrebna
praktička znanja u svojstvu
šumarnika bio premješten u Titel i
Srijemsku Mitrovicu. Za boravka u
Titelu osniva obitelj, oženivši se
Amalijom r. Berndt. Državni šumarski
ispit za vođenje šumskog
gospodarstva polaže u Temišvaru, a
kao nadšumar 1866. g. dobiva mjesto
šefa Šumske uprave u Bjelovaru.
Tu ostaje puno jedno desetljeće,


sve do 1872. kada dolazi do razvojačenja bivše varaždinsko-
križevačke krajiške pukovnije i kad za trajno odlazi
u Zagreb. Iako je tu, s obzirom na već stečenu stručnu
reputaciju, očekivao neko solidnije i odgovornije
radno mjesto, privremeno se zapošljava kod Financijskog
ravnateljstva na funkciju financijskog izvjestitelja,
da bi 1875. g. definitivno primio službu kr. katastarskog
šumarskog nadzornika u novo osnovanom Kr. Katastarskom
ravnateljstvu, s kojega radnog mjesta 1886. g. odlazi
u zasluženu mirovinu. Živeći kao umirovljenik još
gotovo četiri desetljeća, Ettinger ne miruje. Usporedo
sa svojim plodnim publicističkim radom redovni je
član Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva
(HŠD) i jedan od njegovih suobnovitelja (1876), član
stručnog povjerenstva za provedbu državnih šumarskih
ispita, dugogodišnji šumarski vještak za šumarstvo i
lovstvo. Dočekavši punih 86 godina života, umro je u
Zagrebu u Kliničkoj bolnici “Sestre milosrdnice” 4.


Slika 2. Važnija šumarska i lovačka djela Josipa Ettingera s naz


nakom mjesta i godine izlaženja te obima (broja stranica)
Figure 2 Some important forestry and hunting works of Josip


Ettinger with the place and year of publication, as well as


the size (number of pages)