DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ – CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 331 + 88 (001)
Tomić, F., T. Krička , S. Matić : Raspoložive poljoprivredne površine i mogućnosti šuma
za proizvodnju biogoriva u Hrvatskoj
Available Agricultural Areas and the Use of Forests for Biofuel Production in Croatia 323
UDK 630* 156 (001)
Sučić, I.: Brojno stanje jarebice kamenjarke (Alectoris graeca Meisner)
od 2000. do 2007. godine na planini Tušnici
Rock – Partridge (Alectoris Graeca Meisner) Population Size on Mountain Tušnica
in the Period between 2000 and 2007 331
UDK 630* 165 (001)
Hukić , E., A. Dounavi, D. Ballian : Analiza DNA hibridnih platana
(Platanus acerifolia /Aiton/ Willd.) drvoreda grada Sarajeva
DNA Analysis of London Planetree of Tree Lined Walkways of the City of Sarajevo 337
STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 165
Pintarić, B.: Mikropropagacija bijele topole (Populus alba L.)
Micropropagation of White Poplar (Populus alba L.) 343
UDK 630* 902.1 + 648 + 156
Frković, A.: Josip Ettinger – prvi hrvatski zoolog
Josip Ettinger – The First Croatian Zoologist 355
UDK 630* 907
Prebježić, P.: Prostorni prikaz niza debljinskih razreda prve izmjere trajne plohe
u prašumi “Čorkova uvala” 1957. godine
Spatial Presentation of Diameter Class Series from the First Measurement of
the Permanent Plot in “Čorkova Uvala” Virgin Forest in 1957 363
ZAŠTITA PRIRODE:
Arač, K.: Crnoglava travarka (Saxicola torquata L.) 370
Kranjčev, R.: Srcolika kukavica, Velika šumarica, Kod Kudinog mosta, Uz Kupu 371
U Meraškoj jami, Ivanovo Selo – selo roda
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI:
Prpić, B.: Prirodni zeolitni tuf iz Hrvatske u zaštiti okoliša 374
Dundović, J.: Programa Dana šumske biomase 378
OBLJETNICE:
Ivančević, V.: U povodu 130. obljetnice rođenja Alfonsa Kaudersa (1878 – 1966) 380
KNJIGE I ČASOPISI:
Grospić, F.: L’Italia forestale e montana 381
IZ SVIJETA GLJIVA:
Kranjčev, R.: Gljiva sepultaria (Geopora) 384
IZ SVIJETA KUKACA:
Kranjčev, R.: Ispod trulog debla, Smeđa lenta, Močvarna riđa 385
IN MEMORIAM:
Tomić, I.: Gojko Pinjuh (1938 – 2008) 387
Obitelj Tomas: Eduard Tomas (1926 – 2008) 388
Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora