DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 41     <-- 41 -->        PDF

A. Frković: JOSIP ETTINGER – PRVI HRVATSKI ZOOLOG
divljač uzgajati i proti štetnim uplivom štititi, umjetno
hvatati ili ubijati i što bolje moći istu uporabiti”. Priručnik
je podijeljen u šest glavnih poglavlja:I. O lovačkom
nazivlju (19 str.), II. O prirodopisu lovnih životinja
(101), III. O uzgoju divljači (11), I V. O zaštiti divljači
(10), V. O lovu na divlje životinje, VI. Zakon o
lovu s popratnim propisima (74). Najopširnije i najinteresantnije
je, što je i razumljivo, poglavlje o biologiji
divljači. Uz vanjski izgled i opis, način života, prehranu,
razmnažanje, ponašanje i slično za gotovo svaku
vrstu u knjizi se daje i njeno geografsko rasprostranjenje,
a dijelom i brojnost i/ili trend. Posebnu vrijednost
knjizi daje lovačko nazivlje, od kojih su neki termini i
danas u uporabi ili bi ih trebalo uvesti umjesto nepotrebnih
tuđica. (F rk o v i ć 2008). Prigovor o ekološkoj
neosviještenosti autora ne stoji, imajući na umu ne
samo vrijeme kada je djelo nastalo, nego i činjenicu da
će primjerice kod detaljnijeg razglabanja o tamanjenju
“škodljive zvieradi” uporabom zatrovanih meka (čija
je masovna primjena kojih pola stoljeća kasnije Hrvatsku
gotovo lišila medvjeda, vukova, orlova), osuditi
trovanje, jer se ovaj način lova “ne može smatrati pravim
lovačkim zanatom” (Gajski 1994).


Slika 4. Priručnik “Hrvatski lovdžija” izišao je potporom Hrvat


sko-slavonskog šumarskog društva 1897. g.
Figure 4 The manual "Hrvatski lovdžija" (The Croatian Hunter)


was published with the support of the Croatian-Slavonian


Forestry Association in 1897


Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 355-361


ŠUMARSKO-LOVAČKI LEKSIKON – HRVATSKI PRVIJENAC
The First Croatian Lexicon of Forestry and Hunting


Posljednje i najopširnije djelo Josipa Ettingera je
njegov Šumarsko-lovački leksikon, obima 440 str. izdan
u Zagrebu 1898. g. u nakladi (i tisku) Knjižare Lav.
H a r t m an a, čiju 110. obljetnicu izlaženja bilježimo
ove godine. To je prvo tiskano djelo takve vrste u nas, u
kojemu su obrađeni pojmovi vezani ne samo za uzgoj,
čuvanje, uporabu i uređivanje šuma, nego i nazivi iz
šumarsko-lovačke zoologije, šumskog katastra, tloznanstva,
meteorologije, klimatologije, mineralogije,
ihtiologije (Pi š ko r i ć 1998). Kako to u uvodu ističe
autor, leksikon je tako koncipiran da će u njemu korisnik
naći odgovor “na svaku stvar koja zasijeca u šumarstvo
i lovstvo”. Evo primjerice odgovora na upit:
Koje su vrste životinja (divljač), gdje i u kojoj “množini”
obitavale na prostoru tadanje Hrvatske i Slavonije?
Dok je na smjeni dvaju minulih stoljeća medvjed
stanio “gornju Hrvatsku i planinske šume” (“a voze ga
u menažeriji i za novac pokazuju”), dotle vuka ima “u
svim našim šumama i ritovima, po gustoj šikari i livadama”.
Oba ova krupna predatora su se slobodno lovila,
a za njihovu glavu isplaćivala taglia. Lovili su ih
“na zasjedi kod strvine”…, “vuka s hajkom, a medvjeda
s kopovima” (vrsta psa goniča, op. A. F.) ili “pogon


cima”, vuka “željezom kad mu se trag znade i otrovom,
a medvjeda na brlogu sa izazivanjem”. Jelena je u to
vrijeme “ u Hrvatskoj vidjeti riedko”, a na velikoj mu
je cijeni koža, dok mu rogovlje “dobro upotrebljavaju
orudjari za raznovrsne umjetnine”! Divokoza je vrlo
rijetka divljač, a tamo gdje je još ima “lov je na nju
zabranjen”. Ne čudi da divlju svinju i ne spominje, jer je
očito nije bilo, imajući na umu patent Marije Terezije s
kraja 19. st. po kojem se crna divljač smjela uzgajati i
držati samo u ograđenim lovištima (Frković 2008).
“Kićene srne” ima svuda po šumskim područjima. Od
vrijednih krznašica vidra je u Ettingerovo vrijeme “prebivala
posvud uz velike vode i ritove, gdje ima dosta
ribe”. Krzno se ovoj vodenoj kuni prodavalo po cijeni
od 2–4 forinta! Dok se u suvremenim lovačkim
udžbenicima divlji puran gotovo ne spominje, u leksikonu
je opisan kao divljač “koja je u novije vrijeme
unešena u više krajeva naše monarhije”, posebno spominjući
Gospoštiju Bisag i to “s dobrim uspjehom”.


Kako je to naprijed istaknuto, Josip Ettinger surađivao
je u Šumarskom listu i u još nekim domaćim i stranim
listovima. Upada u oči da kao lovni stručnjak ne
surađuje s Lovačko-ribarskim vjesnikom, tada glasilom