DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 42     <-- 42 -->        PDF

A. Frković: JOSIP ETTINGER – PRVI HRVATSKI ZOOLOG
Hrvatskog društva za gojenje lova i ribarstva sa
sjedištem u Zagrebu. Razloge “bojkota” Raić (1968)
vidi u ne baš najboljoj kritici Ettingerove knjige Hrvatski
lovdžija na stranicama tog lovačkog mjesečnika iz
pera urednika Fran Ž. K es t e r č a n e ka , čija je knjiga
Lovstvo objavljena iste godine (1897), svega nekoliko
mjeseci ranije. Ettinger mu nije ostao dužan objavivši
u Obzoru, “žučno i neobjektivno”, kritiku Kesterčanekove
knjige, što je jasno rezultiralo trajnom netrpeljivošću
i nesuradnjom ove dvojice šumarskih i lovačkih
velikana onoga vremena, a zbog čega je najviše štete
imalo samo lovstvo.


Slika 5. U Šumarsko-lovačkom leksikonu iz 1898. autor je pokušao
dati odgovor “na svaku stvar koja zasijeca u šumarstvo
i lovstvo”


Figure 5 In his Lexicon of Forestry and Hunting from 1898, the
author attempted to provide the answer to “every single
thing connected with forestry and hunting”


LITERATURA
Anon. (1886). O napretku zoologije kod nas. Šumarski
list (10): 43.
Anon. (1996). Ettinger Josip. Hrvatski šumarski životopisni
leksikon A–F, knjiga 1. Tutiz Leksika,
Zagreb, str. 296–297.
E tt i ng er, J. (1883). Pregled drveća i grmlja od osobite
vrsti koje rastu u perivoju Maksimir. Šumarski
list (3).
Ettinger, J. (1888). Obedska bara kod Kupinova u
Slavoniji, nekoč i sad. Glasnik Hrvatskog Naravoslovnog
družtva 13.b
F i n k , N. (1957). Stogodišnjica prve hrvatske zoološke
knjige. Priroda XLIV(2):36–41.
F r k o v i ć , A. (2008). Pisac hrvatskih šumara i lovaca.
Sto godina od smrti Josipa Ettingera. Lovački
vjesnik CXVII (1–2): 41.
Gajski, D. (1994). Carpent tua poma nepotis. Uvodnik
reprint izdanju knjige Hrvatski lovdžija Hrvatskog
lovačkog saveza Zagreb.
Hirc, M. (1908). Josip Ettinger. Narodne novine II


Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 355-361


References
Kesterčanek, F. (1896). Odgovor na tzv. ocjenu
knjige “Lovstvo” u Obzoru. Lovačko-ribarski
viestnik V (11): 131–132.
Kesterčanek, F. (1898). Šumarsko-lovački leksikon
Josipa Ettingera. Lovačko-ribarski viestnik
VII (6) 75–76; VII (8): 97–100.
Ke st erč a n e k , F. (1908). Josip Ettinger. Šumarski
list (32):81–88.
P i š k o r i ć , O. (1998). Ettinger Josip. Hrvatski biografski
leksikon 4 (E–Gm). Leksikografski zavod
Miroslav Krleža Zagreb, str. 98–99.


Raić, L. (1963). Lovački vjesnik od osnutka 1892. do
1918. g. Lovački vjesnik LXXX (10): 223–225.


Raić, L. (1968). Jedno zaboravljeno djelo. Lovački


vjesnik LXXVII (5): 107–110.