DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 323-330
UDK 630* 331 + 88 (001)


RASPOLOŽIVE POLJOPRIVREDNE POVRŠINE I MOGUĆNOSTI ŠUMA
ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA U HRVATSKOJ


AVAILABLE AGRICULTURAL AREAS AND THE USE OF FORESTS FOR
BIOFUEL PRODUCTION IN CROATIA


Franjo TOMIĆ*, Tajana KRIČKA*, Slavko MATIĆ**


SAŽETAK: Zbog ekonomskih i ekoloških razloga nastavlja se unapređivanje
proizvodnje i širenje korištenja biogoriva u svijetu i Europskoj uniji (EU).
Zbog ograničene površine za proizvodnju biomase, biogoriva bi mogla zamije
niti fosilna goriva samo u jednom dijelu. Po raz


E
EEU
UU d
ddo
oo 2030
20302030.
.. godine
godinegodine,
,, u
uuz
zz razvojostalih obnovljivih izvora energije, biogoriva i j naft


b
bbi u
uu Hrvatsko
HrvatskoHrvatskoj zamijenil
zamijenilzamijenila
aa naftu u
prometu za 25 %, što iznosi 452.325 t. Danas poljoprivredne površine zauzimaju
2,955.728 ha. Od toga su 1,074.159 ha pogodne, 1,074.510 ha ograničene,
a 806,328 ha trajno nepogodne površine za poljoprivrednu proizvodnju.
Potencijali obradivih površina iznose 2,150.000 ha, a obrađuje se svega
1,092.000 ha. Danas je moguće u poljoprivredi iz biomase (organskih ostataka
i otpadaka) dobivati 673.530 t/godišnje biogoriva, a da se ne ugrozi stalnost
prirodnog obnavljanja organske tvari u tlu. Hrvatska raspolaže s 2,688.687 ha
šuma i šumskog zemljišta, gdje godišnje prirašćuje 10,526.000 m3, a sječivi
etat je 6,564.000 m3. Od toga se za industrijsko drvo i ogrjev iskoristi 60 % ili
3,938.400 m3, a ostatak od 40 % ili 2,625.000 m3 ostaje kao otpad u šumi. Ako
bi se otpad sveo na normalnu količinu od 15 % ili 984.600 m3 onda bi za bioenergiju
ostalo 45 % ili 2,953.800 m3. Ta količina drva za bioenergiju dovoljna
je za proizvodnju 600.000 t biogoriva u ekvivalentnim količinama nafte.
Koristeći postojeće zalihe u poljoprivrtedi i šumarstvu danas se može proizvesti
1,273.530 t/godišnje biogoriva. Taj iznos premašuje za 2,8 puta potrebnu
količinu, koju će Hrvatska, trebati koristiti 2030. umjesto fosilnih goriva.
Hrvatska raspolaže s potrebnim površinama u poljoprivredi, kao i s kvalitetnim
šumama u svrhu proizvodnje hrane i biogoriva po postojećim direktivima
EU.


K l j u č n e r i j e č i : biogorivo, biodizel, bioetanol, bioplin, poljoprivredne
površine, šuma. poljoprivreda, šumarstvo.


1. UVODNE NAPOMENE – Introductory remarks
Neodrživi izvori, pretežno nafte i plina, još uvijek obnovljivi izvori energije (hidroenergija, energija vjeprevladavaju
u proizvodnji energije. Njihove zalihe su u tra, sunčeva energija, geotermalna energija i bioenerograničenim
količinama, sve skuplji su i sve više dolazi gija) trebaju, u jednom dijelu, zamijeniti energiju iz fodo
izražaja njihov štetan utjecaj na okoliš. Stoga, raz-silnih izvora. Budući da se u bližoj budućnosti očekuje
vijene zemlje u svijetu i Europska unija (EU) drže da značajna korist od korištenja bioenergije, nastavlja se


unapređivanje proizvodnje i širenje uporabe biogoriva.


* Prof. dr. sc. Franjo Tomić, Prof. dr. sc. Tajana Krička, Međutim, zbog ograničenih postojećih površina za
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25, proizvodnju biomase, EU planira u prometu, tijekom
10 000 Zagreb


sljedećih 30 godina, zamijeniti naftu biogorivima do
** Ai ukmadjeetmnoikstSi,l1av0k 0o0M0Zataigćr,eHbrvatska akademija znanost i 25 % njezine potrošnje (Tomić i Krička, 2007).


323