DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 6     <-- 6 -->        PDF

F. Tomić, T. Krička i S. Matić: RASPOLOŽIVE POLJOPRIVREDNE POVRŠINE I MOGUĆNOSTI ŠUMA . Šumarski list br. 7–8, CXXXII (2008), 323-330
S obzirom da je Hrvatska kandidat za članstvo u
EU, potrebno je najprije raditi na ispunjenju obveza od
5,75 % udjela biogoriva, koju ima svaka članica do
2010. godine. Hrvatska ima oko 950.000 ha poljoprivrednih
površina koja se sada ne koriste za uzgoj poljoprivrednih
kultura. Nakon potrebne izvedbe melioracijskih
mjera, manjeg ili većeg intenziteta, ove površine
moguće je koristiti za potrebno povećanje poljoprivredne
proizvodnje i za uzgoj energetskih usjeva u svrhu
proizvodnje biogoriva.


Danas hrvatsko šumarstvo gospodari s 2,688.687 ha
šuma i šumskog zemljišta, u kojima se nalazi
397,963.000 m3 drvne zalihe, koja godišnje prirašćuje
10,526.000 m3, gdje se u zahvatima njege i obnove šuma
godišnje sječe etat bruto volumena od 6,564.000 m3.
Od ukupnog godišnjeg etata iskoristi se 30 % ili
1,969.200 m3 trupaca i 10 % ili 656.400 m3 celuloznog
drva, te 20 % ili 1.312.800 m3 ogrjevnog drva za energiju,
a ostatak od 40 % ili 2,625.000 m3 kao otpad ostaje
u šumi (Matić 2007., 2007a).


Od ukupne količine otpada koji danas ostaje u šumi,
istraživanjima se utvrdilo do bi 62,5 % ili 1,641.000 m3
moglo koristiti za proizvodnju bioenergije, a 37 % ili


984.000 m3 bi ostajalo u šumi kao otpad. Ako količinu
pogodnu za bioenergiju iz današnjeg otpada pridružimo
količinu od 1,312.800 m3 koliko se danas proizvede
ogrjevnog drveta, dobijemo ukupnu količinu drva
za energiju, koja bi već danas mogla doći na energetsko
tržište u iznosu od 2,953.800 m3, što je 45 % od
ukupnog godišnjeg etata. Na taj način bi se za industriju
koristilo 40 % ili 2,525.600 m3, za energiju 45 % ili
2,953.800 m3, a u šumi ostajalo 15 % ili 984.600 m3
otpada.
U ovom radu razmatraju se današnje mogućnosti
šumarstva i raspoložive poljoprivredne površine za
proizvodnju biogoriva u nas, kako bi u energetske svrhe
koristili gospodarske vrijednosti biomase i istovremeno
zadovoljili postojeće obveze Europske unije u
svrhu rješavanja ekoloških problema.


2. STANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA I POGODNOST TALA
NA UZGOJ POLJOPRIVREDNIH KULTURA
The condition of agricultural area and soil suitability for agrocultures
S obzirom na površine, Hrvatska raspolaže potencijalima
za daleko veću poljoprivrednu proizvodnju od
one koju danas ostvaruju naša gospodarstva. Znatan
dio površina ne koriste se za uzgoj poljoprivrednih kultura,
i to predstavlja dobar potencijal za proširenje biljne
proizvodnje. Uz to, poljoprivredna proizvodnja
može se povećati i na obradivim površinama, primjenjujući
naprednije tehnologije. Naime, u nas se u ovom
vremenu, primjenjuju tehnologije uzgoja poljoprivred


nih kultura na nižoj razini u odnosu na tehnologije u
zemljama s razvijenom poljoprivredom, pa se potencijali
za veću poljoprivrednu proizvodnju nalaze i u boljem
gospodarenju na površinama koja se obrađuju.


Na temelju Osnovne pedološke karte i Generalizirane
karte – staništa Republike Hrvatske (xxx, 2004.), u
tablici 1, prikazane su površine pedoloških razdjela tala
u poljoprivredi, površine pod šumom i ukupne površine.


Tablica 1. Ukupne površine u Hrvatskoj, površine pedoloških razdjela tala u poljoprivredi, površine
pod šumama i površine naselja


Table 1 Total area in Croatia, area of pedological soil classification in agriculture, forested area


and settled area


Površine – Area


Ukupne površine Hrvatske –
Total area in Croatia
Površine pod šumom – Forested area
Površine pod vodom – Area under water
Površine naselja – Settled area
Poljoprivredne površine – Agricultural area
Automorfna tla – Automorphous soils
Hidromorfna tla – Hydromorphous soils
Halomorfna tla – Halomorphous soils
Subakvalna tla – Subaqual soils
Stjenovita tla – Rocky soils


ha


5,662.031,0


2,608.358,0
53.359,0
44.586,0
2,955.728,0
1,502.082,2
1,087.905,4
410,5
319,9
365.010,0


Dakle, od ukupne kontinentalne površine Hrvatske
(5,662.031 ha), poljoprivredne površine zauzimaju


% od ukupnih površina
% of total area


100,0


46,1
0,9
0,8
52,2


% od poljoprivrednih površina
% of agricultural area


100,00
50,82
36,81
0,01
0,01
12,35


2,955.728 ha ili 52,2 %. Na poljoprivrednim površinama
dominiraju automorfna i hidromorfna tla.