DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 63     <-- 63 -->        PDF

dološke, vegetacijske i nezadovoljavajuće gospodarske
prilike, opterećene velikim brojem sitne stoke s mjerama
za njihovo poboljšanje. Opisani primorski krš obuhvaća
uski rub uz obalu, susjedne otoke Krk, Rab i Pag i primorske
padine Velebita i Velike Kapele. To je kako piše


A. Kauders (cit.): “Na kilometre tužna golijet – mrtvačkim
bijelim plaštem pokrivena krajina bez života”. Od
ukupno 113.000 ha neplodnog krša i pašnjaka Gornjeg
Jadrana, moglo bi se pošumiti 21.230 ha ili 19 % odnosno
godišnje 420 ha za 50 godina s troškom 1.962.000
din. Iako je napredni Zakon o šumama 1929. god. teoretski
osiguravao sredstva za pošumljavanje krša, u praksi
se nije ni približno ostvario. Uz to, podrobno su izdvojeni
i opisani predviđeni predjeli za pošumljavanje uz
primorska mjesta te planirane mreže prometnica od
obale prema unutrašnjosti. Zbog poboljšanja prilika na
kršu i života stanovništva, autor propagira razvoj voćarstva,
maslinarstva i vinogradarstva, izgradnju vodosprema,
đubrenje tla, sijanje podesnih trava, izgradnju pastirskih
koliba, skloništa za stoku, napajališta i sabirališta za
mliječne proizvode. Posebnu pozornost posvećuje izboru
vrsta za pošumljavanje koje ponajprije ovise o tlu i
klimi, te vremenu sadnje, pripremi jama i tretiranju nakon
sadnje. Iako preferira sadnju na kršu, autor smatra
(cit.): “Da je najbolji način pošumljavanja krša čuvanje
i očuvanje preostalih šuma. Kod osnivanja javnih nasada
ili privatnih vrtova neka bude načelo, da već postojeće
po mogućnosti sačuvamo. Sve novo, što kanimo u
našim vrtovima uzgajati, imademo dovesti u sklad s onim
što već postoji”. Kod uređenja javnih parkova treba (cit):
“U prvom redu upotrijebiti naše domaće vazda zeleno
drveće i grmlje te iznimno strane vrste. Naši parkovi neka
nam daju sliku naše autohtone primorske vegetacije”.
Prisjećam se predavanja akademika Milana Anića,
moga profesora koji se zalagao za izbor jedne dominantne
autohtone vrste drveća u parkovima i ostalim ze


lenim površinama pojedinog turističkog mjesta. Na taj
način, svako mjesto bilo bi prepoznato po jednoj dominantnoj
vrsti drveća. Nažalost, takve zamisli nisu prihvaćene,
pa su sadašnje zelene površine primorskih mjesta
vrlo slične, a time zapravo i neprepoznatljive. Prema


A. Kaudersu kućne vrtove, balkone, terase i prozore vlasnici
mogu slobodno urediti po svom ukusu. Na taj način
poboljšava se kvaliteta stanovanja domaćeg stanovništva,
ali i nudi ljepši ugođaj turistima. Pošumljavanje
krša užeg okoliša naših kupališta i lječilišta ima drugu
svrhu od pošumljavanja ostalog većeg dijela primorskog
krša. Pri tome se daje širi popis podesnih domaćih i stranih
vrsta drveća, grmlja, ukrasnog bilja, cvijeća, penjalica
i trava s kratkim opisom areala te bioloških i ekoloških
svojstava. Na kraju knjižice uvršteno je nekoliko
fotografija s ovog područja u crno-bijeloj tehnici. Sadašnja
saznanja o krškom šumarstvu zacijelo su šira i kvalitetnija
nego u vrijeme nastanka ove knjižice, prije gotovo
75 godina. Međutim, većina najvažnijih postavki
autora o pošumljavanju primorskog krša, okolice i unutar
primorskih mjesta i kupališta nije izgubila ništa na
aktualnosti. Zbog toga smatramo da ponovno tiskanje
ove knjižice ima puno opravdanje. Tom simboličnom
gestom djelomično se odužujemo ovom izvanrednom
šumarskom stručnjaku, znanstveniku i iznad svega uzornom
čovjeku, čiji je život bio ukrašen najljepšim ljudskim
vrlinama, ponajprije poštenjem i skromnošću.
Njegov plodni životni put najbolje je opisao M.
Hirtz već 1938. god. riječima: “Prof. A. Kauders ide
u red onih naših kulturnih radnika, koji tako tiho i predano,
te vrlo uspješno djeluju u svojem stručnom zvanju
ostavljajući vidljive tragove svojega rada”, a mi bi
dodali “koji su i danas nakon 70 godina još uvijek aktualni
i veoma upečatljivi”.


Vice Ivančević


KNJIGE I ČASOPISI


L’ITALIA FORESTALE E MONTANA
(Časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima – izdanje Akademije
šumarskih znanosti – Firenze)


Iz broja 2, ožujak-travanj 2008. godine izdvajamo:


Sebastiano Cullotta, Federico Maetzke: Šumsko
planiranje na različitim razinama (2. dio)


U nastavku izlaganja o problematici šumskog planiranja
u Italiji, autori obrađuju aktualno stanje koje treba
biti usklađeno s normativima EU. Planiranje obuhvaća
šumske resurse u širem smislu i uvijek sa stajališta multifunkcionalnosti.
Cilj je korigirati načela u smislu održivog
šumskog gospodarenja i ostalih priznatih direktiva.
Šumski područni plan usmjeren je na šumske susta


ve, ali valorizira i istražuje i ostale površine vezane za
šumu (šumske goleti, pašnjake i dr.).


Važnost planiranja je u tome da stimulira lokalnu administraciju
kako bi se određena šumska područja tretirala
apsolutno neovisno te pod velikom akcijom u kojoj
sudjeluju svi postojeći i relevantni čimbenici. Daljnje
obilježje šumskog područnog plana je što on ide do lokalne
razine, te obuhvaća konkretno određeno područje.


U intenzitetu donošenja i provođenja šumskih područnih
planova postoji velika različitost po regijama,