DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2008 str. 65     <-- 65 -->        PDF

biološke raznolikosti. Sastoji se u tome da se na po


sebne liste unose sve vrste čuvene ili viđene, unutar


određenog prostora. Te se liste naknadno statistički


obrađuju. Na pojedinoj listi jedna vrsta unosi se


samo jedanput.


Na taj način metodom Mac Kinnon-a ustanovljuje
se biološka raznolikost, a metodom punktova za osluškivanje
njihova učestalost.


U tijeku istraživanja evidentirano je ukupno 49 vrsta,
od koji većina samo na lokaciji Lama Balice, koja
po očekivanju ima najveću biološku raznolikost i učestalost
vrsta. 11 vrsta su indikativne, a 5 ekskluzivne za
Lama Balice.


S obzirom na strukturu vegetacije i položaj ovog
prigradskog parka, koji je povezan s agrarnim površinama,
ovi rezultati su bili očekivani.


Navodimo po učestalosti vrste evidentirane u parku
Lama Balice, od kojih se neke (u manjem broju) pojavljuju
u ostala dva parka:


– ćubasta ševa
– grmuša (muharica),
– lastavica,
– vjetruša kliktavka,
– kućanska lasta,
– vrabac,
– šojka,
– gugutka,
– crvenooka grmuša i
– slavuj.
U parku Trg Umberto naglašeno je brojno stanje lastavica
i čavki, čiji je način života vezan za gradski ambijent,
gdje tvore brojnu koloniju.


U zaključku članka autori naglašavaju da biološka
raznolikost opada od rubnih dijelova prema središtu,
pri čemu je važan čimbenik veličina parka i sastav vegetacije.
Istraživanja u drugim gradovima Italije i Europe
potvrdila su slično stanje tj. siromašnost vrsta u
strogo urbaniziranim zonama, a pogotovo je ograničen
broj vrsta ptica čiji je život vezan za šumsko okružje.


Fauna i šume


Paolo Casanova, Anna Memoli: Šume divljih
svinja – zapuštene panjače


Posljednjih desetljeća na gotovo svim šumskim površinama
Apeninskog poluotoka pojavljuje se “problem
divljih svinja”. Loše gospodarenje ovom divljači
uzrokuje ekološke poremećaje, ne samo na štetu šuma,
već i na štetu ostale faune. Razlog tomu je što se divlja
svinja često ponaša kao predator, a posebice krmače u
vrijeme dojenja mladunčadi.


Antičke kulture pridavale su veliku važnost lovu na
divlje svinje, ali ne isključivo zbog prehrambenih ciljeva.
Zbog njihove crne boje i noćnog života, divlje svinje
su identificirane sa smrću i zagrobnim životom, a stari


Grci su lov na divlje svinje smatrali kao osnovni trening
mladih, za teškoće koje će morati savladavati u ratu. U
klasičnoj antici lov na divlje svinje se u pravilu vodio uz
korištenje čopora velikih pasa, koji su trebali pronaći,
slijediti i zaustaviti lovinu, omogućiti lovcu da joj se
približi i usmrti je kopljem (koje je imalo graničnik koji
je sprječavao da koplje prođe kroz divljač) ili kratkim
mačem s kojim je trebalo prerezati vratne žile. Svakako
je za takav lov trebalo puno vještine i hrabrosti.


Sve do 1923. g. divlja svinja se u Italiji lovila svim
sredstvima, bez lovostaja, jer se smatrala nepoželjnom
štetočinom (konkurencija u prehrani s domaćim životinjama),
a početak demografskog uspona počinje polovicom
70-ih godina, da bi danas obuhvatila cijeli
poluotok i zapadni alpski luk.


Divlja svinja preferira šumske površine s gustim
podrastom, dovoljnim količinama vode i hrane, posebno
za razdoblje zime pod snježnim pokrivačem. Žir,
kesten i bukvica osnove su zimske prehrane, iako je
divlja svinja prilagodljiva i drugoj hrani, te pri zanemarenom
gospodarenju može prouzročiti ekološke probleme.
Mediteranska šuma u raznim oblicima predstavlja
povoljno stanište zbog obilja hrane i vode koja
je potrebna za piće i kaljužanje.


U ljetnoj prehrani od velike važnosti su pinjoli, (sjeme
bora pinije, koji u sušnom periodu padaju na tlo),
izdanci šaša i druge podzemne i nadzemne biljne i životinjske
organske tvari. Svakako nisu zanemarivi
noćni pohodi divljih svinja na obrađene površine, gdje
čine značajne štete. Važnu komponentu u prehrani čine
divlje i pitome masline, te ostaci kukuruza, voća i grožđa
nakon mehaničke berbe.


Posebno treba naglasiti važnost napuštenih kestenovih
šuma, panjača, s kojima se ne gospodari, a koje
obilno rode kestenima i maronima. S takvom prehra


nom većina mladih krmača od 8–10 mjeseci starosti je


rodukciju, što doprinosi demografs


aninskim zonama također postoje povoljni
uvjeti uz miješanu vegetaciju cera, medunca,
graba, trešnje, oskoruše, javora i drugoga, uz ostatke
kestenika za tanin. Lošije uvjete predstavljaju šume
bukve koje zbog prelaska u visoki uzgojni oblik imaju
slabu podstojnu etažu.


Zbog velike prilagodljivosti gotovo svim šumskim
površinama i velike reprodukcijske sposobnosti, gospodarenje
populacijom divljih svinja je vrlo kompleksno,
otežano čestim premiještanjem ove divljači. Teško
je održavati na jednoj površini brojno stanje divljih
svinja koje je kompatibilno s drugom divljači (npr.
srnećom) i podnošljivim štetama na poljoprivrednim i
šumskim kompleksima. Jedini način na koji se može
regulirati brojno stanje ove divljači je izlov prekobrojnih
jedinki, konkretnom lovnom aktivnošću, što predstavlja
velike teškoće.