DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 10     <-- 10 -->        PDF

A. Seletković, R. Pernar, A. Jazbec, M. Ančić: TOČNOST KLASIFIKACIJE SATELITSKE SNIMKE VISOKE ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 393-404
Digitalna interpretacija – Digital interpretation


Na temelju razlučenih klasa dobivenih
terenskom izmjerom na pokusnim
plohama i usporedbom podataka
iz Osnova gospodarenja za
gospodarske jedinice obuhvaćene
snimkom, izdvojeni su uzorci za
nadgledanu klasifikaciju. Najprije
je određen uzorak različitog uređajnog
i dobnog razreda. Najveći površinski
udio snimljenog područja
pokriva uređajni razred hrasta lužnjaka
kroz sedam dobnih razreda. U
usporedbi s njim, drugi značajniji
uređajni razred predstavlja poljski
jasen. Pojednostavljeno, svaki uređajni
razred razvrstan je i prema
dobnom razredu (npr. uređajni razred
hrasta lužnjaka (1101) prvi dobni
razred, uređajni razred hrasta lužnjaka
drugi dobni razred, itd.). Isti
postupak proveden je i za uređajni
razred poljskog jasena (1112). Namjera
je bila, da se uvidi preciznost
nadgledane klasifikacije pri razlikovanju
uređajnih razreda, te moguć-Slika 3. Primjer uzoraka dobnih i uređajnih razreda za nadgledanu klasifikaciju.


nosti razlikovanja dobnih unutar isFigure
3 Supervised classification samples (age and management class)
tih uređajnih razreda (slika 3).


Nadgledana klasifikacija provedena je različitim tie), a u drugoj algoritam Maximum likelihood s paralealgoritmima
unutar opcija softverskog paketa ERDAS lpiped neparametarskim pravilom i određivanjem teži-
Imagine 9.1. Jedan od korištenih algoritama je Maxina
uzoraka.
mum likelihood s različitim metodama ocjene uzoraka. Također je provedena i klasifikacija temeljena na
U prvoj varijanti, korišten je algoritam Maximum like-prepoznavanju značajki (feature analyst), koja koristi
lihood s određivanjem težina uzoraka (use probabili- spektralne i prostorne podatke za identifikaciju sličnih


Tablica 1. Matrica pogreške
Table 1 Error matrix
Referentni podaci – Reference Data


Klasificirano – Classified Data Neklasificirano – Unclassified dlullOl d2ull01 dBullOl
Neklasificirano – Unclassified 0 0 0
dlullOl 0 48 0 0
d2ull01 0 5 17 0
dSullOl 0 0 0 3
d4ull01 0 3 0 0
dSullOl 0 0 1 0
d6ull01 0 0 0 0
d7ull01 0 1 0 0
dlulll2 0 0 0 0
d2ulll2 0 0 0 0
d3ulll2 0 0 0 0
d4ulll2 0 0 0 0
d5ulll2 0 0 0 0
d6ulll2 0 0 1 2
d7ulll2 0 0 0 0
Ukupno kolona – Column Total 0 57 19