DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 109     <-- 109 -->        PDF

IN MEMORIAM


KREŠIMIR WEISS, dipl. ing. šum. (1938 – 2005)


Naš kolega Krešo poznat u Kanadi
kao Joe Weisss, preminuo je iznenada
17. 1. 2005. godine u North
Vancouveru, B.C. Canada, ne dočekavši
nažalost nedavnu 45. obljetnicu
apsolvenata 1960/61. godišta
Šumsko-gospodarskog odjela Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
kojemu je pripadao.


Rodio se u Virovitici 18. 3. 1938.
g., a nakon završene gimnazije diplomirao
je 19. 11. 1962. na Šumarskom
fakultetu u Zagrebu. Zapošljava
se u Senju kao rukovoditelj za
lovstvo. Ubrzo nakon toga vraća se u
Zagreb i radi u Šumarskom institutu
Zagreb, gdje se usavršava i predvodi
istraživanja zaštite okoliša kompletirajući
svoj pionirski rad studija ekologije.
Neke od njegovih karata i
stručnih planova koje je pripremio,
još uvijek su danas u uporabi.


Njegova karijera i sudbina cijele
njegove obitelji nastavlja se 1968.


g. kada je emigrirao u Vancouver,
gdje je počeo raditi u svojoj struci
na šumskim proizvodima kao šumarski
diplomirani inženjer u Britanskoj
Kolumbiji.
Šumska uprava za zemljišta pod
šumom Kanade, uskoro je prepoznala
široke razmjere njegovih sposobnosti
i sklonosti koje je pokazao
u šumarskoj praksi, posebice u fotogrametriji,
pa je Joe mogao osnovati
Odjel za fotogrametriju u Šumarskoj
proizvodnji Britanske Kolumbije
(BCFP). Njemu se također
pripisuje utemeljenje ortofoto metode
kartiranja i inventarizacijskih
sustava drvnih zaliha u Sjevernoj
Americi. Njegove su osobne zasluge
uključivanje u inventarizaciju i
planiranje preko 2 milijuna hektara
šuma i šumskog zemljišta.


Bio je akreditirani član Udruženja
registriranih šumarskih profesionalaca
Britanske Kolumbije i
Instituta za fotogrametriju USA, te
član Savjeta za šumarstvo Kanade.


Joe Krešimir Weiss primio se
pionirskih poduhvata u šumarstvu
Kanade, kao što su povezanost staništa
sastojina, radeći zajedno s Karelom
K l i nkom, profesorom Šumarske
ekologije na fakultetu u
Britanskoj Kolumbiji i priznatim
istaknutim šumarom i profesionalcem,
dobitnikom Zlatne medalje
1989. g. i fakultetske nagrade za
predavanja 1993. g. od Savjeta za
znanost Britanske Kolumbije. Krešimir
Weiss Joe kao član Udruženja
šumarskih profesionalaca (Association
of BC Forest Professionals)
i registrirani šumarski stručnjak
brojne organizacije od 5 300 članova,
djelovao je i unutar Šumarske
konzultantske kompanije osnovane
u Britanskoj Kolumbiji, pod geslom
“naš temelj je šumarska ekologija,
naša snaga i moć je primjena
znanosti na šumsko gospodarenje”.
Radio je na razvoju i primjeni eko


sustavne klasifikacije, interpretacije
i kartiranju privatnih šuma izučavajući
odnos između šumskih staništa,
mjereći proizvodnu sposobnost
i kvalitetu šumskih tala s prijedlogom
ekoloških mjera na kvalitetu
staništa. Nadalje, ostat će poznat
po tome što je snimao svoje vlastite
fotografije kroz otvoreni prozorčić,
pomoću vizira kacige fiksiranog
krila, nagnutog pod nagibom
i vezanog za sjedište zrakoplova.


Joe je također radio i bio uzajamno
vezan sa NASAjednom od 5
vrhunskih američkih nacionalnih
agencija za istraživanje svemira, na
površinskim DEM modeliranjima
ubrzanih procjena površina ploha
oblikovanih iz DEM točaka.


Nakon ranog umirovljenja, Joe
se pridružio svojem sinu Borisu u
osnivanju prvog GIS-a u Britanskoj
Kolumbiji osnovanog u kompaniji
za uređenje građevinskog zemljišta
(Resource Management Company)
koja se bavi uslugama lociranja, dizajniranja,
projektiranja, građenja,
kupovanja, prodavanja i financiranja
izgradnje kuća za stanovanje,
dovršivši rad u Africi, Južnoj Americi
i Sjedinjenim Američkim Državama
za oba glavna predmeta šumarstvo
i rudarstvo.


Ipak, Krešimiru je najvažnija u
životu bila njegova obitelj. Verica
njegova 43-godišnja supruga, njegov
sin Boris, snaha Jennifer i unuka
Kennedy, s kojom je provodio
sve svoje zadnje dane.


Kolegu Krešimira pamtim od
vremena prvih dana studija šumarstva,
još od prve daleke one 1958.
godine, po vrlo temperamentnim
raspravama, u posebno njemu dra