DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 11     <-- 11 -->        PDF

A. Seletković, R. Pernar, A. Jazbec, M. Ančić: TOČNOST KLASIFIKACIJE SATELITSKE SNIMKE VISOKE ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 393-404
značajki, a prema dosadašnjim istraživanjima pokazala
je bolje rezultate s obzirom na prostornu rezoluciju.
Klasifikacija pomoću feature analyst modula provedena
je na dva načina. Prvi način bilo je prepoznavanje
prirodnih oblika (Natural Feature) prema dvije metode:
pridruživanje po zadanom algoritmu (Wall to wall
clasification), gdje se svaki piksel svrstava u zadanu
klasu i metoda gdje se neklasificirano pridružuje najsličnijoj
klasi. Spomenute dvije metode korištene su i
za drugi način klasifikacije pomoću feature analyst
modula prema prepoznavanju oblika pokrovnosti zemljišta
(Land cover feature).


Za svaki algoritam nadgledane klasifikacije i za vizualnu
interpretaciju, izračunati su parametri točnosti
same klasifikacije i Kappa statistika.


Za utvrđivanje točnosti klasifikacije korišteni su referentni
podaci s terena, koji su uspoređivani s rezultatima
pojedinih metoda klasifikacije satelitske snimke.
Takvim načinom usporedbe nastala je matrica pogreške,
koja predstavlja podlogu provjere točnosti.


Matrica pogreške sastoji se od stupaca i redova. Redovi
predstavljaju vrijednosti klasifikacije, a stupci podatke
s terena. Dijagonalna linija matrice pogreške predstavlja
broj piksela koji su ispravno klasificirani (tablica 1).


Iz matrice pogreške izvedena su tri indeksa točnosti:
ukupni, proizvodni i korisnički. Posljednja dva odnose
se na svaku klasu pojedinačno. Indeks ukupne
točnosti dobije se dijeljenjem svih ispravno klasificiranih
piksela, s ukupnim brojem piksela u matrici. Indeks
proizvodne točnosti dobije se dijeljenjem broja ispravno
klasificiranih piksela koji pripadaju nekoj klasi
sa zbrojem vrijednosti u stupcu te iste klase. Indeks korisničke
točnosti dobije se dijeljenjem ukupnog broja
ispravno klasificiranih piksela koji pripadaju nekoj
klasi sa zbrojem vrijednosti u redovima te iste klase.


Budući da većina softvera za klasifikaciju satelitskih
snimaka ima ugrađene algoritme za procjene točnosti,
u ovom slučaju odabrana je Congaltonova metoda
koja radi sa referentnim točkama. Congaltonovom
metodom za sve metode procjena točnosti klasifikacija
korišteno je 300 referentnih točaka.


Osim već spomenutih indeksa, iz matrice pogreške
izračunati su parametri Kappa statistike, koja omogućuje
generalizaciju podataka. Koeficijent Kappa statistike dobar
je pokazatelj odabira ujednačenosti dviju ili više metoda,
uzimajući u obzir njihovu slučajnu pojavnost.


REZULTATI I RASPRAVA – Results and discussion
Rezultati vizualne interpretacije – Results of visual interpretation


Slika 4. Rezultat vizualne interpretacije
Figure 4 Result of visual interpretation