DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 111     <-- 111 -->        PDF

maceutskog tehničara. Iz te ljubavi
rađaju se 1957. kći Tihana, a 1960.
sin Zoran, današnji naš kolega mr.
sc. Zoran Đurđević, dipl. ing. šum. u
svojstvu rukovoditelja Odjela proizvodnje
u Upravi šuma Podružnici
Split, (metaforom: “jabuka i češer
ne padaju daleko od stabla”). Nakon
iznenadne smrti inženjera Dubravca
1978. godine imenovan je direktorom
Šumskog gospodarstva Imotski,
a kasnije Šumskog gospodarstva
Split, OOUR Šumarija Imotski,
kada je 1990. godine umirovljen.


Cijeli svoj radni vijek kolega Josip
Đurđević posvetio je promicanju
šumarstva mediteranskog krškog
područja, posebice u okružju površina
kojim je kao direktor i šumarski
stručnjak upravljao i gospodario.
Mnoge površine krša u okolišu
Imotskog, prekrivene su kompleksima
ponajviše kulturama crnoga
bora, trudom, strpljenjem, entuzijazmom
i ljubavi prema struci od
našeg Joze, nastavljajući pionirski
rad predhodnika i bivšeg mu direktora.
Radovi pošumljavanja poglavito
su izvođeni sa svrhom smirivanja
erozijskih procesa na krškim
površinama koje gravitiraju velikom
i prostranom Imotskom polju.
Za istaknuti je površine širokog područja
sliva bujice Suvaje koja vodotokom
kroz kanjon utječe u pito


mo i kultivirano Imotsko polje, slivne
površine s bujičnim koritom
Vučje drage, okoliš krševitih i strmih
površina Crvenog i Modrog jezera
u svijetu poznatih kao čudesne
prirodne tvorevine. Zatim, područja
i površine Badnjevice, Galipovca,
Solduše i inih površina okoline
Imotskog polja. Za provođenje zahvata
u pošumljavanju ulagao je veliki
trud u proizvodnji sadnica i na
unapređenju rasadničke kontejnerske
proizvodnje u rasadniku “Borak”
Šumarije Imotski. Bio je vrstan
i vrijedan dendrolog i fitocenolog u
determinaciji biljaka, što mu je uz
posjedovanje osjećaja za ljepo koristilo
u hortikulturnim radovima
sveukupnih parkovnih površina u
gradu Imotskom s izradom projekata
idejnih rješenja. Izradio je i realizirao
idejno rješenje okoliša crkve
Sv. Franje – “vrt Sv. Franje” u crkvenom
šematoriju (samostanskom
dvorištu) u Imotskom. Također uredio
je park šumu “Gaj” u kojoj se
danas nalazi novoizgrađena zgrada
Šumarije Imotski. Nesebično je bez
naknade davao idejna rješenja, savjete
prijateljima i znancima, ili onom
tko je zatražio naputak parkovnog
uređenja okućnice, sve u interesu
uređenja i izgleda voljenog mu grada
te privrženosti struci. Pokušao je i započeo
rad na popisu i sistematizaciji


IVAN TOLIĆ, dipl. ing. šumarstva (1940


Usudom, da sam sa zadovoljstvom
kraj svoga radnog vijeka prije
umirovljenja od 1995–2002. godine
ispunio kao stručni suradnik u Odjelu
za ekologiju, zatekla me je tužna
vijest i zadaća oprostiti se od voditelja
tog Odjela, poštovanog kolege i
prijatelja Ivana To l i ć a , dipl. ing.
šum. U ime Uprave šuma Podružnice
Split, Hrvatskih šuma d.o.o. Za


greb, njenog voditelja Ivana M e l v
a n a dipl. ing. šum. i u ime Hrvatskog
šumarskog društva – Ogranak
Dalmacija Split s predsjednikom
Ogranka mr. sc. Zoranom Đurđe v
i ć e m , dipl. ing. šum. te u svoje
osobno kao njegovog suradnika.


U euforiji domoljubnih ovozemaljskih
malih ljudskih skromnih
radosti i zadovoljstava, nacionalne


biljaka imotskog područja, no nažalost
bolest ga je spriječila u želji dovršetka
i objavljivanja.


U njegovom curriculum vitae,
stručni rad i pregnuća značajna su u
šumarskoj operativi, a njegova
osobnost i duhovnost ostat će trajno
zabilježena i utisnuta u povijesnici
šumarske struke, posebice u šumarstvu
Dalmacije, kao aktivnog,
uglednog i štovanog šumara. Usporedno
s tim bio je gospodin u svakom
trenutku u svim segmentima
života i u neobvezatnom druženju, a
susreti s njim bila su povlastica na
kraju naših službenih skupova u nemjerljivom
zdencu njegove pjesme,
veselja i radosti, vraćajući nam danas
draga i neprolazna sjećanja.


Na kraju rastanka s našim Jozom,
dr. sc. Vlado Topić zamolio je
njegove najmilije u tuzi: suprugu
gospođu Tonku, kći Tihanu i sina
Zorana, sestru Franicu, braću Jakova
i don Ivu s njihovim obiteljima,
te svima koji su ga poštovali da prihvate
izraze iskrene sućuti nas šumara
Dalmacije, a Svevišnjeg nek
mu udijeli zasluženi mir.


Dr. sc. Vlado Topić, dipl. ing. šum.
Porin Schreiber, dipl. ing. šum


– 2008)
osvještenosti u sudjelovanju Hrvatske
na europskom nogometnom prvenstvu
u lipnju 2008. u tijeku utakmice
Hrvatska–Njemačka 12. lipnja
i istovremene usporedne utakmice i
bitke za život, zastalo je i umirilo se
jedno bolno, ali dobro srce na Intenzivnoj
njezi kardiologije KBC Rebro
u Zagrebu. Vijest, ta tužna vijest
zatomila je i potisla izvjesna raspo
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 112     <-- 112 -->        PDF

loženja toga trenutka i ubrzo pokosila
sve nade u postupno ozdravljenje
i želje njegovih kolega šumara,
najbližih suradnika i prijatelja od
Zadra do Prevlake, ali i šire u šumarstvu
Hrvatske, s kolegama s kojima
je u proteklih četrdeset radnih
godina surađivao ili su ga prepoznavali
kroz njegove stručne napise u
časopisima šumarstva i lovstva. Napustio
nas je kolega Ivan tog sudbonosnog
12. lipnja, odlazeći prerano,
tek počinjući uživati zasluženu
mirovinu u neizbježnost ljudskog
početka, trajanja i napuštanja
na put usuda – “tamo gdje se za
vazda odlazi”, a mi koji trajemo
oprostili smo se od njega na splitskom
gradskom groblju Lovrinac


14. lipnja 2008. godine.
Roditeljskim i kršćanskim odgojem
živio je u vjeri Gospodina, iz
čega su uslijedile dvije velike njegove
ljubavi, dva njegova osobna
bogatstva: prva obitelj, supruga gđa
Dubravka, te kćeri Ivana i Anita, uz
tada živeću majku. Svim svojim
žarom i bićem, počesto žrtvujući tu
prvu darivao je drugoj – struci u šumarstvu
i lovstvu, te kolegama i
prijateljima. Nepravedno bi bilo
razdvajati i mjeriti kome se želio
više davati, a ne reći da je u struci
bila ugrađena dijelom i njegova prva
ljubav u razumijevanju i strpljivosti
u životnom određenju šumarnika.
Žrtva njegove majke koja je u
Ivanovim dječačkim danima ostala
bez muža, oca i skrbnika obitelji
ostavila je traga. Majčinskom ljubavi
u skromnim uvjetima krša dalmatinskog
zaleđa nedaleko Vrgorca
u zaseoku Banje, uspjela je djeci
dati kruh u ruke i pripomoći u fakultetskom
obrazovanju, vjeru u
Boga i smijerno poštovanje prema
ljudima u njihovom okruženju.


Poznavajući ga prisnije posljednih
desetak godina, nemjerljivu ljubav
darivao je svojoj supruzi Dubravki,
te kćerima Aniti i Ivani. Tek


kolika sreća je zračila iz njegove
osobnosti uz orošene oči na spomen
milog mu dvogodišnjeg unuka
Antu, čiji imendan sljedećeg dana


13. lipnja nije uspio dočekati.
Posljednjih mjeseci tinjalo je ranjeno
srce i dogorjelo ugasivši se.
Ugasilo se srce, a time i njegov sadržajan
život šumarskog stručnjaka,
s punom riznicom znanja i iskustvom
koje je nesebično dijelio s kolegama,
a posebno prenosio na mlađe
kolege, smireno i strpljivo, kako
na radnom mjestu, tako i kao nastavnik
na Srednjoj šumarskoj školi u
Kaštelima, budućim šumarskim tehničarima
ili šumarnicima.
Kolega Ivan Tolić, rodio se 12.
srpnja 1940. godine u Banji nedaleko
Vrgorca, od majke Mare, rođene
Vujević i oca Josipa koji je u njegovim
ranim dječaćkim danima preminuo
u ratnim godinama. Osnovnu
školu završio je u Vrgorcu, prevaljujući
svakodnevno desetke kilometara
pješice, bez obzira na vremenske
prilike i neprilike. Majka, uvidjevši
da Ivan ima želju i volju nastaviti
školovanje, na njegov osobni zahtjev
upisuje ga u jesen 1958. godine
u Srednju šumarsku školu za krš u
Splitu, koju uspješno završava
1961. godine, stečenim zvanjem šumarskog
tehničara. Završenim srednjim
obrazovanjem pokazivao je
veliku želju za nastavak školovanja.


Poradi skromnih prihoda koje je
majka ostvarivala uz još troje djece
na školovanju, kolega Ivan nije tada
imao mogućnosti nastaviti studij
šumarstva. U tom vremenu recesije
u šumarstvu Dalmacije, nije mogao
naći radno mjesto šumarskog tehničara
zbog nedostatka financijskih
sredstava u djelatnosti šumarstva,
Ivan je odlučio raditi kao šumarski
tehničar u B i H, gdje je nedostajalo
tog stručnog zvanja. Najbliže radno
mjesto našao je u Šumariji Donji
Vakuf na poslovima referenta za uzgajanje
šuma. Radeći, stječe terenske
spoznaje iz struke, a živeći
skromno od uštede je sebi omogućio
studiranje na Šumarskom fakultetu
u Sarajevu. Diplomirao je
na Šumskogospodarskom odsjeku
1966. godine, te se zaposlio u Šumskom
gazdinstvu “Koprivnica” u
Bugojnu. Nakon završenog pripravničkog
staža i prakse, kao mladi inženjer
prihvaća ponudu na poslovima
uređivanja šuma kao taksator.


U Bugojnu osniva obitelj, vjenčavši
se s gospođicom Dubravkom
rođ. Barišić iz građanske Hrvatske
kršćanske obitelji Bugojna, od oca
Josipa i majke Ilinke-Pavke rođ.
Tomas koji su u Domovinskom ratu
prognani iz Bugojna od muslimanskih
tadašnjih vlasti. Sklonili su se
od nevolja progonstva kod svog zeta
Ivana i kćeri Dubravke. U čežnji
i želji za povratkom u Dalmaciju,
bliže svojim korjenima, te majci, 1.
srpnja 1971. godine vraća se u Split
s obitelji i zapošljava u Trgovačkom
poduzeću “Primorje” iz Makarske,
na poslovima voditelja
Predstavništva građevinskog materijala.
Godine 1973. vraća se u djelatnost
šumarstva, zaposlivši se u
Općini Split kao inspektor za šumarstvo
i lovstvo, a zatim od 1. rujna
1976. kao inspektor u Zajednici
općina Split, te dokidanjem te Zajednice
u Republički inspektorat za
šumarstvo i lovstvo za područje