DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 113     <-- 113 -->        PDF

Dalmacije. Osnivanjem Javnog poduzeća
“Hrvatske šume” p.o. Zagreb,
počinje raditi u lipnju 1992.
godine u Upravi šuma Split, u kojoj
do lipnja 1995. obnaša poslove rukovoditelja
Odjela za proizvodnju,
a nakon toga poslove rukovoditelja
Odjela za ekologiju šuma. Od
2001. godine postaje savjetnik u
Upravi šuma Podružnice Split, na
kojoj dužnosti ostaje do umirovljenja
12. srpnja 2005. godine.


Uz zahtjevne poslove i radove u
Hrvatskim šumama, u slobodno vrijeme
radi i u djelatnosti lovstva kao
nastavnik u školovanju i doškolovanju
lovaca, te u povjerenstvu za lovačke
ispite. Osim toga, piše brojne
stručne radove i polemike te svoja
zapažanja iz šumarske struke i
prakse u Znanstveno-stručnom sta


leškom glasilu Hrvatskog šumarskog
društva – Šumarski list, kao i u
stručnom časopisu iz djelatnosti
lovstva “Dobra kob” iz Splita, te i u
dnevnom tisku “Slobodna Dalmacija”,
u rubrici stručnih i polemičnih
sastava glede šumarstva, posebno
spornih, dvojbenih ili suprostavljenih
mišljenja o izboru šumskih biljnih
vrsta, posebice o boru koji nas
okružuje u surovim geološko-pedološkim
i klimatskim prilikama krša
naše Dalmacije.


Oprostili smo se na Lovrincu od
poštovanog kolege Ivana, uz veliki
broj nazočnih. Nama šumarima u
Dalmaciji ostaje velika praznina i
suosjećanje s obitelji. Nedostajat će
nam dio zadovoljstva i sreće, savjeta
i druženja uz finu i duhovitu kozeriju
s dosjetkama, koje nam je


PETAR GRABUNDŽIJA (1949 –


U trenucima rastanka, kada nas
tuga i bol posebno zbližavaju, teško
je naći riječi koje bi vjerodostojno
izrazile naše osjećaje, kada svima
dragoj nam osobi upućujemo posljednji
pozdrav. Teško je i zamisliti
kolika je praznina, tuga i bol u srcima
i dušama supruge, kćerki, rodbine,
kolega i prijatelja zbog iznenadnog
gubitka svima drage nam osobe.
Nema tih utješnih riječi koje će život
bez voljenoga supruga, oca i prijatelja
učiniti lakšim i otkloniti bol, no
sigurni smo da će njegovo ime i djelo
ostati s nama i u nama zauvijek, te
da ćemo sjećanje na njega održavati
u našim srcima, jer to je naše iskreno
obećanje, vjera i obveza.


Na ovozemaljskom rastanku že-
limo našem Petru zahvaliti na dobroti,
blagosti, duhovitosti, vedrinii marljivosti te ljubavi kojom jezračio od prvoga do zadnjega dana,
na poslu i izvan posla, sve do trenutka
kada je prestalo kucati njego


vo veliko srce, kako za njegovu
obitelj, tako i za njegove suradnike,
kolege i prijatelje.


Naš prijatelj Petar G r a b u n d
ž i j a rođen je 11. travnja 1949.
god. u mjestu Greda, općina Sisak.
Nakon završene srednje škole upisuje
se na Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, gdje diplomira


znao udijeliti u neformalnom druženju,
a činile su i sastavljale čipku
tradicijskog zajedništva šumara.


Nakon posljednjih riječi i blagoslova
svećenika, zamolili smo u ime
šumara Dalmacije gospođu Dubravku,
kćeri Ivanu i Anitu sa suprugom
Mislavom i njihovim sinom Antom


– milog mu unuka, te brata Matu sa
sestrama Milom i Marijom i njihovim
obiteljima, da prihvate izraze
naše iskrene sućuti šumara Dalmacije,
s molitvom Svevišnjemu da mu
udijeli miran počinak u Hrvatskoj
grudi, u sjeni lovrinačkih čempresa i
šuma koje okružuju dio njegovog
sadržajnog života.
Porin Schreiber, dipl. ing. šum.


2008)


23. 12. 1975. god. Po odsluženju
vojnog roka zapošljava se u Šumskom
gospodarstvu Zagreb, Šumariji
Velika Gorica, gdje do 1980.
god. radi na poslovima referenta za
iskorištavanje šuma, a od 1. 1.
1981. god. do 31. 3. 1985. god. rukovoditelj
je iskorištavanja šuma u
istoj šumariji. Upraviteljem Šumskog
gospodarstva Zagreb, OOUR
Iskorištavanja šuma, RJ Velika gorica
imenovan je 1. 4. 1985. god. i
na tom mjestu radi do 31. 12. 1990.
god. Osnutkom javnog poduzeća
Hrvatske šume, od 1. 1. 1991. god.
radi na poslovima v.d. upravitelja
šumarije Velika Gorica do 1. 2.
1992. god., kada je imenovan za
upravitelja šumarije Remetinec,
gdje radi sve do iznenadne i prerane
smrti 6. lipnja 2008. god. Još
kao mladi šumarski stručnjak učlanjuje
se u našu strukovnu udrugu
Hrvatsko šumarsko društvo, gdje je
vrlo aktivan do kraja života. Hrvat


ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 114     <-- 114 -->        PDF

sko šumarsko društvo zahvaljujemu na mnogobrojnim aktivnostimaza unapređenje struke, gostoprimstvu
velikom broju stručnih ekskurzija,
ugošćavajući generacije studenata
i kolega šumara kroz mnogobrojne
zajedničke akcije.


Zahvaljujemo kolegi Petru navelikom stručnom doprinosu našojUpravi šuma Podružnici Zagreb,
posebice šumarijama Velika Gorica


i Remetinec, gdje je radeći dugi niz
godina ostavio pečat, ponajprije velikog
čovjeka, a onda uistinu i velikog
šumarskog znalca, čije će pozitivne
rezultate osjećati i pamtiti generacije
onih koji ostaju, a i onih
koji dolaze.


Njegov odlazak za sve nas veliki
je gubitak, ali u sebi kao da
čujemo njegovu poruku “Ne tugujte
prijatelji, ja sam otišao, ali ne


zauvijek, otišao sam tek do ponovnog
susreta s vama u vječnom zelenilu
neba”. S ovim mislima rastajemo
se njim, ponosni što je s nama
živio, radio i prijateljevao. Neka
mu je vječna slava i hvala. Laka mu
bila Hrvatska gruda.


Krunoslav Jakupčić, dip. ing. šum.,
voditelj UŠP Zagreb