DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 12     <-- 12 -->        PDF

A. Seletković, R. Pernar, A. Jazbec, M. Ančić: TOČNOST KLASIFIKACIJE SATELITSKE SNIMKE VISOKE ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 393-404
Na satelitskoj snimci delineirano je 1286 poligona,
koji su na temelju vizualne interpretacije svrstani u 14
klasa (slika 4). Klase su definirane prema uređajnim i
dobnim razredima. Za svaku interpretiranu klasu izračunate
su površine (tablica 2). Najveći dio interpretirane
snimke izdvojen je prema uređajnom razredu hrasta
lužnjaka, a odnosi se na sastojine šestog i sedmog dobnog
razreda. Poligoni koji su izdvojeni prema uređajnom
razredu poljskog jasena također su površinski najzastupljeniji
u šestom i sedmom dobnom razredu.


Tablica 2. Površine klasa izdvojenih vizualnom


interpretacijom
Table 2 Class area derived by visual interpretation


Dobni i uređajni razred
Age and management class


dlullOl


d2ull01


dSullOl


d4ull01


dSullOl


d6ull01
d7ull01


dlulll2


d2ulll2
d3ulll2
d4ulll2
d5ulll2
d6ulll2
d7ulll2


Površina
Area (ha)
1317,51
826,50
989,79
288,98
599,41
5551,78
1195,63
46,04
113,94
93,14
14,83
6,03
871,93
829,61


Tablica 3. Ocjena točnosti vizualne interpretacije
Table 3 Visual interpretation accuracy


Naziv klase
Class Name


Neklasificirano
Unclassified


dlullOl


d2ull01
d3ull01
d4ull01
d5ull01
d6ull01
d7ull01


dlulll2


d2ulll2
d3ulll2
d4ulll2
d5ulll2
d6ulll2
d7ulll2
Ukupno - Totals


Klasificirano
Referentne točke Ukupno Ispravno
Reference Totals Classified Totals Number Correct
0 0 0
57 60 54
19 24 19
5 7 5
4 7 1
16 14 11
82 83 75
20 16 11
11 2 2
19 21 11
12 12 5
6 2 2
11 0 0
14 28 13
3 3 0
279 279 209


Ukupna točnost klasifikacije =


74.91 %
Overall Classification Accuracy


Ocjena točnosti vizualne interpretacije satelitske
snimke provedena je na temelju matrice pogrešaka,
gdje je za uzorkovanje softverski generirano 300 referentnih
točaka (Congaltonova metoda). U konkretnom
slučaju u izdvojene klase (uređajni-dobni razred),
“upalo” je 279 referentnih točaka. Izvedena su tri indeksa
točnosti: ukupni, proizvodni i korisnički, čije su
vrijednosti prikazane u tablici 3. točnost vizualne interpretacije
za sve klase iznosi 74,91 %, odnosno 209
referentnih točaka je ispravno klasificirano.


Iz matrice pogrešaka izračunati su parametri Kappa
statistike za svaku interpretiranu klasu i ukupno (Tablica
4). Ukupni koeficijent Kappa statistike (0,70) ukazuje
nam da je potvrđen dobar odabir interpretiranih
klasa u odnosu na očekivano stanje (teren). U tablici je
vidljivo da za 1. i 4. dobni razred unutar uređajnog razreda
poljskog jasena nema razlike u vizualnoj interpretaciji
i stanja na terenu. Također je vidljivo da je za 1. i


6. dobni razred hrasta lužnjaka potvrđena dobra interpretacija
klasa s Kappa koeficijentom 0,87 i 0,86.
ProizvodnaProducersAccuracytočnost
Korisnička
Users
Accuracy
— —
94.74 %
100.00 %
100.00 %
25.00 %
68.75 %
91.46 %
55.00 %
18.18 %
57.89 %
41.67 %
33.33 %
90.00 %
79.17 %
71.43 %
14.29 %
78.57 %
90.36 %
68.75 %
100.00 %
52.38 %
41.67 %
100.00 %
— —
92.86 %
0.00 %
46.43 %
0.00 %