DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 16     <-- 16 -->        PDF

A. Seletković, R. Pernar, A. Jazbec, M. Ančić: TOČNOST KLASIFIKACIJE SATELITSKE SNIMKE VISOKE ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 393-404
ZAKLJUČAK
Cilj ovog rada bio je istražiti, usporediti i pronaći
najbolji način interpretacije IKONOS satelitske snimke
visoke rezolucije, koji će biti jednostavan i prihvatljiv
za operativnu primjenu.
Najbolji rezultati svih provedenih interpretacija
(klasifikacija), dobiveni su vizualnom interpretacijom,
odnosno tom interpretacijom dobiveni su rezultati koji
najbolje odgovaraju stanju na terenu (terenska izmjera,
podaci iz Osnove gospodarenja). Ovime smo zapravo i
potvrdili činjenice koje u svojim istraživanjima navode
Mas i Ramirez (1996), a odnose se na tvrdnje da
osim što je najraširenija, metoda vizualne interpretacije
postiže i najtočnije i najpreciznije rezultate, ponajprije
zahvaljujući ljudskoj sposobnosti identificiranja
objekata/pojava od interesa. S druge strane, sam proces


LITERATURAB a n o v e c , T., M. H l a v a t y, T. K r a l j , M. M i k l i č ,


A. Tr e t j a k , 1985: Pokušaj ocene iskorištavanja
tla područja Savinjske doline satelitskom snimkom.
U Tretjak i dr. – Upotreba digitalno, satelitsko
prikupljenih podataka u SR Sloveniji, Zavod
SR Slovenije za statistiko, Ljubljana, 25–48.
B i r d , A. C., J. C. Ta y l o r , T. R. B r e w e r s , 2000:
Landscape Patterns and Landscape Change; Remote
sensing and Landscape Ecology, vol. 21,
13–14, pp. 2719-2736.


B o l s t a d , V. P., T. M. L i l l e s a n d , 1992: Improved
classification of forest vegetation in Northern
Wisconsin through a rule-based combination of
soils, terrain and Landsat Thematic Mapper data,
Forest Science 38 (1992) (1), pp. 5–20.


B r o n s v e l d , K., S. C h u t i r a t t a p a n , B. P a t t a n a kanok,
R. Suwanwerkamtorn & P. Trak
o o l d i t , 1994: The use of local knowledge in
land use/cover mapping from satelite images.
ITC Journal, Broj 4, 349–358.


Chiao, K., C. Chow, 1988: Comparison among selected
Landsat-5 TM dana for forestry surveys,
International archives of photogrammetry, Vol.
XXVII, Part B7, 77–89.


C o n g a l t o n , R. G., K. G r e e n , 1999: Assessing the
accuracy of remotely sensed data: Principles
and practices, Lewis Publishers, Boca Raton,
Florida.


Cook, M. K., B. A. Peterson, G. Dial, F. Ger lach
, K. Hutchins, R. Kudola, H. S. Bowen,
2001: IKONOS Technical Performance Assessment,
Proceedings of SPIE Vol. 4381–10,
16–20 April 2001, Orlando, Florida.


Davis,
C. H., X. Wa n g , 2002: Urban land cover
classification from high resolution multi-spec


– Conclusion
relativno dugo traje, jer se svaki dio snimke zasebno
analizira, pa ovisno o veličini područja koje je potrebno
klasificirati, može znatno povećati vrijeme i troškove
obrade. Budući da je digitalna interpretacija iznimno
pogodna za obradu većih područja, posebice kada
su potrebni brzi rezultati uz relativno niske troškove, u
ovom istraživanju provedena je i digitalna interpretacija
s nekoliko metoda klasifikacije.
Provedenim metodama nadgledane klasifikacije satelitske
snimke IKONOS utvrđeno je da se najtočnijom
metodom za operativnu primjenu, pokazala klasifikacija
pomoću prepoznavanja značajki (Feature extraction)
s modulom prepoznavanja prirodnih oblika (natural
features), gdje se neklasificirana područja pridružuju
najsličnijoj klasi.References
tral IKONOS imagery. Geoscience and Remote
Sensing Symposium, 2002. IGARSS ’02. 2002
IEEE International, Volume: 2, 1204–1206.
D i a l , G., H. B o w e n , F. G e r l a c h , J. G r o d e c k i ,


R. O l e s z c z u k , 2003: IKONOS satellite imagery,
and products. Remote Sensing of Environment
88 (2003), pp. 23–36.
F i n k , W., K. N i e m z , 1980: Eine Strategie der rechnergestützen
Landnutzungsklassifizierung. International
archives of photogrammetry, Vol.
XXIII, Part B7, 291–301.


F r a n k l i n , S. E., R. J. H a l l , G. S. G h i t t e r, 1995: Satellite
remote sensing of spruce understories in
deciduous and mixedwood stands. pp. 239–247 in
Proc. Resource Technology ’94 Symposium, Decision
Support 2001 – Sept 12–16, 1994, Toronto.


F r a n k l i n , S. E., R. J. H a l l , L. S m i t h , G. R. G e r y l
o , 2003. Discrimination of conifer height, age,
and crown closure classes using Landsat-5 TM
imagery near Fort Simpson, Northwest Territories.
Int. J. Remote Sensing 24(9): 1823–1834.


G e r y l o , G. R., R. J. H a l l , S. E. F r a n k l i n , L.
S m i t h , 2002. Empirical relations between
Landsat TM spectral response and forest stands
near Fort Simpson, Northwest Territories, Canada.
Can. J. Remote Sensing 28(1): 68–79.


G h a l e b , F., R. B. K h e i r , National Council for Scientific
Research Remote Sensing Center, Beirut,
Lebanon: Effectiveness of using very high resolution
imagery (IKONOS) for land use mapping,
preuzeto sa web stranice: http://www.gisdevelopment.
net/technology/ip/techip


G i l b e r t , D., J. P. L i l l e s , 1993: Spot satellite image
treatment and visual interpretation for forestry
and land use mapping: report of the training