DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 24     <-- 24 -->        PDF

N. Pernar, D. Bakšić, V. Bobić, I. Perković: STANJE TLA U MIKRODEPRESIJAMA ŠUME ŽUTICA Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 405-417
100,0
90,0


70,0


60,0 1
M 50.0
S


40,0
J0,0
20,0


10.0


llBii S


0.0 J
Zl 21 Zi u 15 Z6 Z7 28


Slika 4. Tekstura tla po lokacijama.
Figure 4 Soil texture by location


8,00


7,50 AĐ


K


7Č00


ČĐĐ


KP 2,0-0.2 mm
1
1
SPO,2-0.02mm
Pa.a2-0.0a2mm
Z9 ZlO Zli Z12 Z13 Z14


A Đ


xA /N


7 N?Č._>ČAvy Č


6,00 NprČČ V


5,50


5,00
Zl Z2 Z3 Z4 Z5 Z6


--16.05.2007. 6,00 6,43 7,47 6,39 6,20 5,52


--22.11.2007. 6,72 6,5J 7,68 7,J3 6,62 5,96


-*-15.05.200a 6,62 6,6 7,7 7,37 6,53 5,72


Slika 5. Reakcija tla po lokacijama.
Figure 5 Soil reaction by location


Sadržaj organskog ugljika u površinskom dijelu tla
kreće se između 29 i 100 g kg-1, a sadržaj ukupnog
dušika između 2,9 i 8,9 g kg-1. Ovi parametri također
upućuju na kemijsku anizotropnost površinskog dijela
tla, po čemu korespondiraju s indicijama donesenim na
temelju pH vrijednosti.


Očekivano, trendovi organskog ugljika i ukupnog
dušika dobro koreliraju. Najviše organskog ugljika i
ukupnog dušika ima na lokaciji 6. Radi se o mikrodepresiji
s dominacijom hidrofita u sloju prizemnog rašća
i visokom produkcijom lako razgradivog organskog
materijala. Nešto niže vrijednosti pokazale su lokacije
9, 11, 12 i 14 (sl. 6). Najniže vrijednosti za organski
ugljik i ukupni dušik pokazale su lokacije 3, 5 i 7, gdje
je sadržaj ugljika i dušika na 35–40 % od spomenutih
najviših vrijednosti.


Rezultati mjerenja prijenosnim multifunkcionalnim
instrumentom za mjerenje ugljikovodika u zraku tla


Z7 Z8 Z9 ZlO Zli Z12 Z13 Z14
5,83 5,81 5,93 6,46 5,68 6,04 6,76 6,29
5,89 6,28 6,65 7,03 6,31 6,37 7,17 6,74
5,74 6,47 6,33 632 6,12 6,36 7,14 6,67


pokazali su da su vrijednosti za metan i ukupne ugljikovodike
na svim točkama mjerenja bile ispod granica
detekcije. Koncentracije volatilnih organskih spojeva
mjerene fotoionizacijskim detektorom uglavnom su
bile ispod 1 mg/m3. Najviše vrijednosti zabilježene su
na lokaciji 7, no i to su vrlo niske koncentracije. Infracrveni
detektor nije zabilježio koncentracije naftnih
ugljikovodika iznad donje granice detekcije niti na
jednoj točki mjerenja.


Iz navedenog smo mogli zaključiti da na istraživanim
lokacijama nema značajnog onečišćenja ugljikovodicima
za izmjeru kojega bi ova metoda5 bila prihvatljiva.


Analitička procedura kod kontaminacije tla sirovom
naftom (crude oil) redovito uključuje determinaciju
teških kovina i naftnih ugljikovodika u tlu (A d e n i y i
& A f o l a b i 2002). Njihov negativni utjecaj odražava
se na biološke procese katalizirane mikroorganizmima.
Razlog tomu je reduciranje gustoće bakterijskih popula-


Ovu metodu testirali smo kao kontrolnu zbog relativno brzog mjerenja.