DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 37     <-- 37 -->        PDF

D. Klobučar: PRIMJENA HISTOGRAMA DRUGOGA REDA U PROCJENI RELATIVNOG SASTOJINSKOG ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 419-429
Slika 5. Uzorak sastojinske scene 22a odsjeka (obrast, 0.89) Slika 6. Uzorak sastojinske scene 48a odsjeka (obrast, 0.72)
Figure 5 Sample of stand scene for subcompartment 22a Figure 6 Sample of stand scene for subcompartment 48a
(density, 0.89) (density, 0.72)


Slika 7. Uzorak sastojinske scene 61 b odsjeka (obrast, 0.64) Slika 8. Uzorak sastojinske scene 44 c odsjeka (obrast, 0.25)
Figure 7 Sample of stand scene for subcompartment 61b Figure 8 Sample of stand scene for subcompartment 44c
(density, 0.64) (density, 0.25)
Za izradu histograma drugoga reda korišten je prozuje
histogram drugog reda za vektor D = ŠDx DyĆ. D je


gram MATLAB 6. 5, odnosno funkcija imhist2 (Kova- udaljenost izmedu točaka za koje se računa histogram, a
č e v i ć & P e t k o v i ć , 2004). Navedena funkcija prika- zadani vektor pomaka je D = Š1 1Ć.


4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA – Research results and discussion
Nakon provedbe opisanog postupka utvrđena su tri gu pridružiti trima kategorijama relativnog obrasta.
elipsoidna oblika histograma drugog reda, koji se mo