DIGITALNA ARHIVA UMARSKOG LISTA
prilagoeno pretraivanje po punom tekstu
UMARSKI LIST 9-10/2008 str. 38     <-- 38 -->        PDF

D. Klobuar: PRIMJENA HISTOGRAMA DRUGOGA REDA U PROCJENI RELATIVNOG SASTOJINSKOG ... umarski list br. 910, CXXXII (2008), 419-429
Histogram II reda za sastojine normalnog obrasta (Slika 9; 10)


Najvea mjera razmazanosti (irine) oko glavne di-dijelu glavne dijagonale,
jagonale, Najvea irina reetki


Slabija uestalost (frekvencija) dogaaja u desnom
ILJ X . i. . %
i
:"aimmiEi<.,::,v ivim H
r iF-rv:


fa


C ;ffl
.1 " 1 H


l-->Vi ." ;
V?..,: .
, 3 a IHH H


*


.. .*.-IflH
H


, i R!;Ji?:-
.!* *
-. ,...:


";
;:: -> . H

-=


, ? r.-ȴ-H
m. :


: i: 3 V- H J ti
>".

: *


P


i


* i-u. -1 A 1 -Fi f
ivi .-
s
-T !i-.r
% 1 h" h -
; ;...


Kr
l.L


"_
; .


i > i :v!1 ""il !


; ȴ.
"I"
Si rl< i.W i?.r-;. -


liȴtU Ba!!.>:: L.; ,.jȴ.
1


,
"J 1


&
T." -;


, f. *
** * *
shf*


-. : i"l. i sT
V. .-, ;; JS/-...j
Vi V-v*!2


>-;?>;saaBiKiM)iit:,...:-.".


. 1
-


j*

1 SS


, 1


-


->


.

7


:/i;


S;


S tS:


E "


L i


- . f *.


, au


. .;.;N


"


A.".;-?!W!HBBBllfl&Ki;-tr V....


" :J;ȫ aa-it.:-; ...


-


;


s


:
jV


St

H


.?;!, 1*


1 ->. .


;_:,


Mi


Inw


H


Jl-


T;
i


.-!i!fl !;i""
. ..: .3 -:Uiu;imii


"""-fc
rr.


>


, ,-,


m


fJ! .::.


.. V>i*!2SEffliafiS::.i;....
;-;XMfflWEfi!Sr>.i..:


ȴrjj


:i v


iiiirI


;.;i
i;

..
-/V


.:!


_


:


:::fS


fl


w *i


kf


V"


t"


;
1


i !>:rT


1 1


f >j rfr :;r
.


Slika 9. Histogram II reda 27a odsjeka (obrast, 0.83) Slika 10. Histogram II reda 69b odsjeka (obrast, 0.94)
Figure 9 Second order histogram for subcompartment 27a Figure 10 Second order histogram for subcompartment 69b


(density, 0.83.)
(density, 0.94.)


Histogram II reda za sastojine obrasta od 0.5 0.8 (Slika 11; 12)


Histrogrami drugoga reda za ovu kategoriju obrasta ajno razvidnije manje reetke. Histogrami druge
mogu se podijeliti u dvije podgrupe. Histogrami prve podgrupe (Slika 12) imaju iru glavnu dijagonalu i vee
podgrupe (Slika 11) slini su histogramima sastojina reetke od histograma slabog obrasta (Slika 13; 14).
normalnog obrasta (Slika 9; 10), s tim da im je manja Dakle, histogrami ove grupe izgledom se nalaze izirina
glavne dijagonale (slabije uoljivo), dok su zna-meu histograma ostalih dviju grupa.


Jiiqp3 tppi


H


(%L"/


>iT;i.-:-


f r!!!i B H
t :3!!i I


1


b: V V H
"maar-.i;:,!-:-H


c V IV


B


1


7 " . Hl
II-SLSMB
Hft r?"""" - rH W iflH H ȴ: :!>tla B: 1 m


>>...


-..:.Yiai ir< Hi:-.-H


BC ? HH
.>9EiBB Hl iBtlf--:!-..


HHHI :
H


1IH
1
1 ifllH


WwM"
*.>.


H yy EVU
ni I I Dl E, r. H!>>*


rJ tu NI IB i .


EIB


Kft.:..
*l > 2: :-: B


BH H I-," f H


Bh
"J z IH M

1


9 k V H


Jr-7 3 H n p


h LV h . . H


." * PII 1


G j li!:""!"::: j : JHM
H 1 q (A n


ISCM--it :: EBn
i: ITJȴ. H


li
juU i ----tiM K: >. k l 1


1
B


Hl 1 L..-.-l -.-.n S H--fb


r** i*
-?
s>:t p
1
HiHMMiH-N
>
" V


;;:;;::;; * !
r-i 1 1 ?a


HHnRrH 1


B * E JT , T V "HH
;v 1 m v_ "


-9!ll IIUH .


;i-7" =

iTl 1


.
-
1 f


yn 1


-
::: m
B SSLȻ
V.
1


1 H
1


1 H


"
-H L


ffiw


H 1 &


M BSU! j-ȴi.i9
,


;


H
IL


Slika 11. Histogram II reda 48a odsjeka (obrast, 0.72) Slika 12. Histogram II reda 45b odsjeka (obrast, 0.51)
Figure 11 Second order histogram for subcompartment 48a Figure 12 Second order histogram for subcompartment 45b
(density, 0.72.) (density, 0.51.)