DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 45     <-- 45 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 431-443
UDK 630* 165 (001)


GENETIČKA VARIJABILNOST OBIČNE TISE (Taxus baccata L.)
U BOSNI I HERCEGOVINI


GENETIC VARIABILITY OF COMMON YEW (Taxus baccata L.)
IN BOSNIA AND HERZEGOVINA


Dalibor BALLIAN´, Beatrix GIERSBERGČ, Ute TRÖBERČ


SAŽETAK: Priznatim biokemijskim biljezima, analizirana je molekularno
genetička struktura dijela prirodnih populacija obične tise (Taxus baccata L.)
u Bosni i Hercegovini.


Za analizu smo uporabili materijal iz šest (6) populacija obične tise. Genetičku
varijabilnost analizirali smo uporabom šest (6) enzimskih sustava.
Uspješno je analiziramo šest (6) genskih lokusa koji su pokazali odgovarajući
stupanj polimorfizma. Analizom je obuhvaćeno ukupno 16 alela.


Prosječan broj alela po lokusu kretao se od 1,83 do 2,33. Utvrđeno je i
postojanje velike varijabilnosti unutar populacija, koja je pokazala diskontinuirani
karakter. Potencijalna genotipska raznolikost kretala se od 162 do
1944, a broj potencijalnih polimorfnih genskih lokusa kretao se od 66,6 % do
83,3 %. Gen pool raznolikost se kretala od 1,208 do 1,564, a prosječna stvarna
heterozigotnost od 0,185 do 0,490, a ukupna prosječna stvarna heterozigotnost
za sve populacije 0,281.


Dobiveni rezultati omogućit će propisivanje i provođenje odgovarajućih
mjera na zaštiti i konzervaciji autohtonog genofonda tise u Bosni i Hercegovini.


K l j u č n e r i j e č i : obična tisa, Taxus baccata L., izoenzimi, varijabilnost


UVOD – Introduction


Obična tisa (Taxus baccata L.) predstavlja tercijarni
relikt, te vrlo rijetku i ugroženu vrstu Bosanskohercegovačke
flore. Prema provedenim istraživanjima,
procijenjeno je da se obična tisa u Europi pojavljuje odprije 150 milijuna godina (S c h e e d e r 1994) i pripadagrupi najstarijim četinjača. Nekada se rasprostirala odjužne Europe do Danske i Estonije na sjever, Karpata iZakarpatskih ravnica na sjeveroistoku, Kavkaza, ma-
log Kavkaza u Turskoj i Mazandaranskog gorja u Iranuna istoku, te Maroka, Španjolske, Britanskih i Irskihotoka na zapadu, gdje je nalazimo u malim populacijama
ili kao pojedinačna stabla (K o r p e l 1981; P a u l e


i sur 1993).


1Prof. dr. Dalibor Ballian, balliandŽbih.net.ba


Šumarski fakultet u Sarajevu, Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo,


B o sna iHercego vina
2Bea trix G fürersberg, dr. sc. Ute Tröber Vermehrungsgut, Saatsbetrieb


Zentrum i forstliches RFF,
Sachsenforst, Bonnewitzer Straße 34, 01796 Pirna, Deutchland


U Bosni i Hercegovini raste u malim izoliranim populacijama,
grupama ili kao pojedinačna stabla i grmo


vi. Razlog njezinom nestanku je visoka uporabna vrijednost
drva, što se odrazilo kroz jaki antropogeni utjecaj
tijekom povijesti, o čemu svjedoče brojni arheološki
nalazi. Tako je vremenom dovedena na sami rub nestanka,
a u mnogim područjima je već u potpunosti nestala.
O njoj i njezinom postojanju još svjedoče određeni
zemljopisni toponimi, da je nekad i tu rasla. Najčešći od
toponima su Tisovica, Tisovac, Tisov do i sl.
Ovakva situacija s tisom nije samo kod nas, nego i


širom Mediterana i Europe, gdje su većinom preostale


male izolirane populacije (S c h e e d e r 1994). Vrlo čes-
to su u pitanju samo pojedinačni stari primjerci obične


tise velikih dimenzija.
Trenutno u prirodi običnu tisu nalazimo na teško
dostupnim i zabačenim mjestima, gdje je bila nedostup


na ili teško dostupna utjecaju čovjeka, ili je taj utjecaj
bio neznatan.