DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 46     <-- 46 -->        PDF

D. Ballian, B. Giersbere, U. Tröber: GENETICBCA VARIJABILNOST OBIČNE TISE (Taxus baccata L.) ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 431-443
Zbog male brojnosti u prirodnim nalazištima Bosne
i Hercegovine zaštićena je zakonom još davne 1964.
godine, a u mnogim zemljama Europe, je od 1997. godine
uvrštena na crvenu listu zaštićenih vrsta (IUCN
Red List of Threatened Plants).


Pojedini primjerci obične tise prisutni su u parkovima,
kao i u dendrološkim zbirkama botaničkih vrtova.
Kako je vrlo atraktivna i cijenjena kao ukrasno raslinje,
prisutna je u brojnim vrtovima, kao i velikim europskim
parkovima već stotinama godina.


Obična tisa je dvodomna biljka, koja se razmnožava
sjemenom i reznicama, a ima ponekad i vrlo dobru
izbojnu snagu iz panja, puno bolju iz položenih grana.
Ipak, način njezinog generativnog razmnožavanja koje
prati jako dormantno sjeme, otežava joj širenje u prirodi.
Također i jako spori rast dodatno je pospješio njezin
nestanku.


U području Dinarskih planina koje je vrlo specifično,
s velikim brojem vrsta šumskog drveća i grmlja koje
nalazimo na tom području, karakteristična je i obična
tisa, koja se javlja u svim klimatskim zonama. Ona je
bila stalni stanovnik šuma u tom području, i imala je
svoje specifično mjesto u šumskim zajednicama, od
sub-mediteranskog područja s izravnim utjecajem mediteranske
klime, središnjih Dinarskih planina s izmijenjeno
kontinentalnom klimom, do tipičnog Panonskog


područja s kontinentalnom klimom (B a l l i a n , 2005), o
čemu svjedoče i brojni fosilni ostaci peluda (B e u g ,
1961; Brande , 1973). Tako danas možemo naći pojedine
primjerke u svim tipovima šuma, odnosno u svim
klimatskim zonama u Bosni i Hercegovini, od Hercegovine
do Posavine. Ipak, običnu tisu najčešće nalazimo u
području bukovih šuma, šuma jele i bukve, te na nekim
višim planinama u šumama smreke i jele. Obično raste
na sjevernim ekspozicijama, odnosno na svježijim zaklonjenim
mjestima, i svježim tipovima tala, na nadmorskim
visinama od 200 do 1500 m.


Na trenutno rasprostiranje obične tise, u Bosni i
Hercegovini, odlučujuću ulogu odigrao je čovjek nekontroliranim
sječama tisovih stabala, i to već stotinama,
možda i tisućama godina unazad. Razlog tomu je
ponajprije u kvalitetnom i vrijednom drvu, koje je tamno
smeđe srčike, lakoj mehaničkoj obradi, a proizvodi
od njezinog drva imali su svoje mjesto u svakodnevnom
životu čovjeka na ovim prostorima. Tu je još i spiritualna
vrijednost obične tise, jer ju je čovjek koristio u
određenim ritualima kao amajliju, koja daje dugovječnost
i dobro zdravlje čovjeku i domaćim životinjama.
Narodi je kroz povijest smatraju simbolom dugovječnosti
i kao takvu su je koristili u određenim spiritualnim
ritualima, koji su se u nekim područjima središnje
Bosne zadržali do danas (B a l l i a n , 2005). Tako stoljećima
zauzima posebno mjesto u kulturi svih naroda koji


Slika 1. Obična tisa u selu Bukov dol
Figure 1 Common Yew in the village Bukov dol
Slika 2. Obična tisa u selu Pepelari
Figure 2 Common Yew in the village Pepelari
432