DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2008 str. 49     <-- 49 -->        PDF

D. Ballian, B. Giersberg, U. Tröber: GENETIČKA VARIJABILNOST OBIČNE TISE (Taxus baccata L.) ... Šumarski list br. 9–10, CXXXII (2008), 431-443
5.
genpool raznolikost (vpool)
6.
genetička diferenciranost (.T), s genetičkim odstojanjima
(d)
7.
heterozigotnost, stvarna (Hst) i očekivana (Hoc)
Slika 4. Populacija obične tise Olovo
Figure 4 Common Yew in the population Olovo


REZULTATI ISTRAŽIVANJA – Research results
Alelna i genotipska varijabilnost – Allele and 14 od ukupno 16 alela (tablica 3). Tako u populaciji
genotype variability Plješivica i Bjelašnica imamo 11, dok kod Prenja, Olova
i Borje imamo 13, a kod Ozrena 14 registriranih alela.


Analizom alelnih učestalosti u istraživanim popula


cijama, možemo primijetiti da imamo prisutno od 11 do


Tablica 3. Alelne učestalosti


Table 3 Allels frequencies
Enzimski sustav Alel Populacije – Population
Enzyme system Allele Plješivica Prenj Olovo Borja Bjelašnica Ozren
Got-B 1
2
0,000
1,000
0,013
0,987
0,000
1,000
0,294
0,706
0,226
0,774
0,244
0,756
1 0,022 0,123 0,327 0,141 0,009 0,018
Pgm-A 2 0,000 0,149 0,055 0,006 0,000 0,372
3 0,978 0,728 0,618 0,853 0,991 0,610
1 0,000 0,000 0,073 0,000 0,000 0,110
Adh 2 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,037
3 1,000 1,000 0,877 1,000 1,000 0,854
1 0,337 0,237 0,336 0,571 0,585 0,244
6-Pgdh-A 2 0,641 0,759 0,664 0,429 0,415 0,756
3 0,022 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000
Skdh-A 2
3
0,804
0,196
0,982
0,018
0,986
0,014
0,682
0,318
0,934
0,066
1,000
0,000
1 0,087 0,132 0,068 0,112 0,028 0,500
Idh-A 2 0,913 0,868 0,932 0,547 0,972 0,482
3 0,000 0,000 0,000 0,341 0,000 0,018
435